ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 24 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΓΩΓΕΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Κων/πόλεως: «Εἰς τό χωρίον Καραμπούρ τοῦ Ἰκονίου τῆς Μικρασίας, ὑπό τριῶν νεαρῶν φίλων ἑνός νέου ἐκ γειτονικοῦ χωρίου, ἀπήχθη κατά λάθος ἡ μήτηρ, ἀντί τῆς κόρης, νεαρᾶς καί ὡραίας χανούμ, μέ τήν ὁποίαν ὁ νέος ἦτο ἐρωτευμένος. Τό λάθος ἔγινεν ἐξ αἰτίας τοῦ σκότους πού ἐπεκράτει εἰς τό δωμάτιον τῶν κοιμωμένων γυναικῶν». Τό τηλεγράφημα δέν μᾶς πληροφορεῖ τί ἔκαμεν ἡ ἀπαχθεῖσα. Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι θά προσηυχήθη εἰς τόν Ἀλλάχ νά… σώσῃ τά καϋμένα τά παιδιά.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ 20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΑΡ

Κατόπιν προτάσεως τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας, ἡ Ἀστυνομική Διεύθυνσις Ἀθηνῶν ἀφήρεσε τάς ἀδείας λειτουργίας 15 νυκτερινῶν «κλάμπ» καί 5 «μπάρ» τῆς περιοχῆς τῆς πρωτευούσης διότι κατά γενόμενον ἔλεγχον, εὑρέθησαν πολλαί νεανίδες εἰς ἀνοικείους στάσεις καί διατί εἰς ὅλα τά ἀνωτέρω κέντρα ὁ φωτισμός ἦτο ἐλλιπής.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ