Σάββατον, 24 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΓΩΓΕΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Κων/πόλεως: «Εἰς τό χωρίον Καραμπούρ τοῦ Ἰκονίου τῆς Μικρασίας, ὑπό τριῶν νεαρῶν φίλων ἑνός νέου ἐκ γειτονικοῦ χωρίου, ἀπήχθη κατά λάθος ἡ μήτηρ, ἀντί τῆς κόρης, νεαρᾶς καί ὡραίας χανούμ, μέ τήν ὁποίαν ὁ νέος ἦτο ἐρωτευμένος. Τό λάθος ἔγινεν ἐξ αἰτίας τοῦ σκότους πού ἐπεκράτει εἰς τό δωμάτιον τῶν κοιμωμένων γυναικῶν». Τό τηλεγράφημα δέν μᾶς πληροφορεῖ τί ἔκαμεν ἡ ἀπαχθεῖσα. Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι θά προσηυχήθη εἰς τόν Ἀλλάχ νά… σώσῃ τά καϋμένα τά παιδιά.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ 20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΑΡ

Κατόπιν προτάσεως τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας, ἡ Ἀστυνομική Διεύθυνσις Ἀθηνῶν ἀφήρεσε τάς ἀδείας λειτουργίας 15 νυκτερινῶν «κλάμπ» καί 5 «μπάρ» τῆς περιοχῆς τῆς πρωτευούσης διότι κατά γενόμενον ἔλεγχον, εὑρέθησαν πολλαί νεανίδες εἰς ἀνοικείους στάσεις καί διατί εἰς ὅλα τά ἀνωτέρω κέντρα ὁ φωτισμός ἦτο ἐλλιπής.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ