Σάββατον, 24 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΓΩΓΕΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Κων/πόλεως: «Εἰς τό χωρίον Καραμπούρ τοῦ Ἰκονίου τῆς Μικρασίας, ὑπό τριῶν νεαρῶν φίλων ἑνός νέου ἐκ γειτονικοῦ χωρίου, ἀπήχθη κατά λάθος ἡ μήτηρ, ἀντί τῆς κόρης, νεαρᾶς καί ὡραίας χανούμ, μέ τήν ὁποίαν ὁ νέος ἦτο ἐρωτευμένος. Τό λάθος ἔγινεν ἐξ αἰτίας τοῦ σκότους πού ἐπεκράτει εἰς τό δωμάτιον τῶν κοιμωμένων γυναικῶν». Τό τηλεγράφημα δέν μᾶς πληροφορεῖ τί ἔκαμεν ἡ ἀπαχθεῖσα. Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι θά προσηυχήθη εἰς τόν Ἀλλάχ νά… σώσῃ τά καϋμένα τά παιδιά.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ 20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΑΡ

Κατόπιν προτάσεως τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας, ἡ Ἀστυνομική Διεύθυνσις Ἀθηνῶν ἀφήρεσε τάς ἀδείας λειτουργίας 15 νυκτερινῶν «κλάμπ» καί 5 «μπάρ» τῆς περιοχῆς τῆς πρωτευούσης διότι κατά γενόμενον ἔλεγχον, εὑρέθησαν πολλαί νεανίδες εἰς ἀνοικείους στάσεις καί διατί εἰς ὅλα τά ἀνωτέρω κέντρα ὁ φωτισμός ἦτο ἐλλιπής.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ