Σάββατον, 24 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΓΩΓΕΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Κων/πόλεως: «Εἰς τό χωρίον Καραμπούρ τοῦ Ἰκονίου τῆς Μικρασίας, ὑπό τριῶν νεαρῶν φίλων ἑνός νέου ἐκ γειτονικοῦ χωρίου, ἀπήχθη κατά λάθος ἡ μήτηρ, ἀντί τῆς κόρης, νεαρᾶς καί ὡραίας χανούμ, μέ τήν ὁποίαν ὁ νέος ἦτο ἐρωτευμένος. Τό λάθος ἔγινεν ἐξ αἰτίας τοῦ σκότους πού ἐπεκράτει εἰς τό δωμάτιον τῶν κοιμωμένων γυναικῶν». Τό τηλεγράφημα δέν μᾶς πληροφορεῖ τί ἔκαμεν ἡ ἀπαχθεῖσα. Ἀλλά τό πιθανώτερον εἶναι, ὅτι θά προσηυχήθη εἰς τόν Ἀλλάχ νά… σώσῃ τά καϋμένα τά παιδιά.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ 20 ΚΛΑΜΠ ΜΠΑΡ

Κατόπιν προτάσεως τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας, ἡ Ἀστυνομική Διεύθυνσις Ἀθηνῶν ἀφήρεσε τάς ἀδείας λειτουργίας 15 νυκτερινῶν «κλάμπ» καί 5 «μπάρ» τῆς περιοχῆς τῆς πρωτευούσης διότι κατά γενόμενον ἔλεγχον, εὑρέθησαν πολλαί νεανίδες εἰς ἀνοικείους στάσεις καί διατί εἰς ὅλα τά ἀνωτέρω κέντρα ὁ φωτισμός ἦτο ἐλλιπής.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ