Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΗΝ!

Ὁ Ἀμερικανός ἀντιπρόσωπος εἰς τόν Ο.Η.Ε. κ. Ἀδλάϊ Στήβενσον προέβλεψεν ὅτι «τά τέκνα τῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν Σοβιετικῶν ἐπιστημόνων τῆς σήμερον θ’ ἀναχωρήσουν, ἴσως, ὁμοῦ πρός τόν πλανήτην Ἄρην»: Εὐχάριστος ἡ πρόβλεψις τοῦ κ. Στήβενσον ἀλλά, τί τόν ἤθελε τόν Ἄρην; Δέν ὑπάρχει ἄλλος πλανήτης, ὀλιγώτερον σχετικός μέ τόν πόλεμο;… Θά ἦτο κρῖμα, οἱ Ρῶσσοι καί οἱ Ἀμερικανοί νά συμφιλιωθοῦν ἐπί τῆς Γῆς καί νά τά ξαναχαλάσουν εἰς τό Διάστημα, ἐξ αἰτίας τῆς ὀνομασίας ἑνός πλανήτου…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, αὔριον θά παρελάσουν, διά τῶν Ἀθηναϊκῶν ὁδῶν, ὁμάδες τοῦ Καρνάβαλου Πατρῶν. Ἡ πομπή θά ἐκκίνησῃ ἐκ τῆς πλατείας Σταδίου τήν 3.30 μ.μ. διά τῶν ὁδῶν Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, λεωφόρου Ἀλεξάνδρας καί ὁδοῦ Μαυρομματαίων θά καταλήξῃ εἰς τό γυμναστήριον τοῦ «Πανελληνίου».

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ