ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 24 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΗΝ!

Ὁ Ἀμερικανός ἀντιπρόσωπος εἰς τόν Ο.Η.Ε. κ. Ἀδλάϊ Στήβενσον προέβλεψεν ὅτι «τά τέκνα τῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν Σοβιετικῶν ἐπιστημόνων τῆς σήμερον θ’ ἀναχωρήσουν, ἴσως, ὁμοῦ πρός τόν πλανήτην Ἄρην»: Εὐχάριστος ἡ πρόβλεψις τοῦ κ. Στήβενσον ἀλλά, τί τόν ἤθελε τόν Ἄρην; Δέν ὑπάρχει ἄλλος πλανήτης, ὀλιγώτερον σχετικός μέ τόν πόλεμο;… Θά ἦτο κρῖμα, οἱ Ρῶσσοι καί οἱ Ἀμερικανοί νά συμφιλιωθοῦν ἐπί τῆς Γῆς καί νά τά ξαναχαλάσουν εἰς τό Διάστημα, ἐξ αἰτίας τῆς ὀνομασίας ἑνός πλανήτου…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, αὔριον θά παρελάσουν, διά τῶν Ἀθηναϊκῶν ὁδῶν, ὁμάδες τοῦ Καρνάβαλου Πατρῶν. Ἡ πομπή θά ἐκκίνησῃ ἐκ τῆς πλατείας Σταδίου τήν 3.30 μ.μ. διά τῶν ὁδῶν Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, λεωφόρου Ἀλεξάνδρας καί ὁδοῦ Μαυρομματαίων θά καταλήξῃ εἰς τό γυμναστήριον τοῦ «Πανελληνίου».

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923