Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΣ

«Εἰς συγκέντρωσιν γενομένην ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς “Ἑβδομάδος Μουσικῆς”, παρευρίσκοντο 500 μουσικόφιλοι. Μεταξύ ἐκείνων πού ἔτυχον εὐφήμου μνείας ἀπό τόν Πρόεδρον Κέννεδυ διά τήν συμβολήν των εἰς τήν μουσικήν ζωήν τῆς Ἀμερικῆς, ἦσαν ἡ κ. Τζών Κέννεδυ, ὁ ὑπ. Ἐργασίας κ. Ἄρθ. Γκόλντμπεργκ καί ἡ σοπράνο Λεοντίν Πράις». Ἀπένειμε, δηλαδή, εὔφημον μνείαν ὁ Πρόεδρος καί εἰς τήν γυναῖκα του;… Πάλιν καλά, πού δέν ἀνέφερε καί τήν μικράν Καρολίνα, πού παίζει ὡραιότατα φυσαρμόνικαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας, θά ἀναχωρήσουν, ἀεροπορικῶς, εἰς Παρισίους, οἱ ἀρχηγοί τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων Ἀεροπορίας καί Ναυτικοῦ κ.κ. Μαργαρίτης καί Κιοσσές, διά νά παραστοῦν εἰς τήν ἐκεῖ διεξαχθησομένην ἄσκησιν, ἐπί χάρτου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἄσκησιν θά λάβῃ μέρος ὁ εὑρισκόμενος ἤδη εἰς Παρισίους Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Φροντιστής.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ