ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΣ

«Εἰς συγκέντρωσιν γενομένην ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς “Ἑβδομάδος Μουσικῆς”, παρευρίσκοντο 500 μουσικόφιλοι. Μεταξύ ἐκείνων πού ἔτυχον εὐφήμου μνείας ἀπό τόν Πρόεδρον Κέννεδυ διά τήν συμβολήν των εἰς τήν μουσικήν ζωήν τῆς Ἀμερικῆς, ἦσαν ἡ κ. Τζών Κέννεδυ, ὁ ὑπ. Ἐργασίας κ. Ἄρθ. Γκόλντμπεργκ καί ἡ σοπράνο Λεοντίν Πράις». Ἀπένειμε, δηλαδή, εὔφημον μνείαν ὁ Πρόεδρος καί εἰς τήν γυναῖκα του;… Πάλιν καλά, πού δέν ἀνέφερε καί τήν μικράν Καρολίνα, πού παίζει ὡραιότατα φυσαρμόνικαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας, θά ἀναχωρήσουν, ἀεροπορικῶς, εἰς Παρισίους, οἱ ἀρχηγοί τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων Ἀεροπορίας καί Ναυτικοῦ κ.κ. Μαργαρίτης καί Κιοσσές, διά νά παραστοῦν εἰς τήν ἐκεῖ διεξαχθησομένην ἄσκησιν, ἐπί χάρτου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἄσκησιν θά λάβῃ μέρος ὁ εὑρισκόμενος ἤδη εἰς Παρισίους Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Φροντιστής.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ