Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΣ

«Εἰς συγκέντρωσιν γενομένην ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς “Ἑβδομάδος Μουσικῆς”, παρευρίσκοντο 500 μουσικόφιλοι. Μεταξύ ἐκείνων πού ἔτυχον εὐφήμου μνείας ἀπό τόν Πρόεδρον Κέννεδυ διά τήν συμβολήν των εἰς τήν μουσικήν ζωήν τῆς Ἀμερικῆς, ἦσαν ἡ κ. Τζών Κέννεδυ, ὁ ὑπ. Ἐργασίας κ. Ἄρθ. Γκόλντμπεργκ καί ἡ σοπράνο Λεοντίν Πράις». Ἀπένειμε, δηλαδή, εὔφημον μνείαν ὁ Πρόεδρος καί εἰς τήν γυναῖκα του;… Πάλιν καλά, πού δέν ἀνέφερε καί τήν μικράν Καρολίνα, πού παίζει ὡραιότατα φυσαρμόνικαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας, θά ἀναχωρήσουν, ἀεροπορικῶς, εἰς Παρισίους, οἱ ἀρχηγοί τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων Ἀεροπορίας καί Ναυτικοῦ κ.κ. Μαργαρίτης καί Κιοσσές, διά νά παραστοῦν εἰς τήν ἐκεῖ διεξαχθησομένην ἄσκησιν, ἐπί χάρτου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἄσκησιν θά λάβῃ μέρος ὁ εὑρισκόμενος ἤδη εἰς Παρισίους Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Φροντιστής.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε