ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΣ

«Εἰς συγκέντρωσιν γενομένην ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς “Ἑβδομάδος Μουσικῆς”, παρευρίσκοντο 500 μουσικόφιλοι. Μεταξύ ἐκείνων πού ἔτυχον εὐφήμου μνείας ἀπό τόν Πρόεδρον Κέννεδυ διά τήν συμβολήν των εἰς τήν μουσικήν ζωήν τῆς Ἀμερικῆς, ἦσαν ἡ κ. Τζών Κέννεδυ, ὁ ὑπ. Ἐργασίας κ. Ἄρθ. Γκόλντμπεργκ καί ἡ σοπράνο Λεοντίν Πράις». Ἀπένειμε, δηλαδή, εὔφημον μνείαν ὁ Πρόεδρος καί εἰς τήν γυναῖκα του;… Πάλιν καλά, πού δέν ἀνέφερε καί τήν μικράν Καρολίνα, πού παίζει ὡραιότατα φυσαρμόνικαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ὥρας, θά ἀναχωρήσουν, ἀεροπορικῶς, εἰς Παρισίους, οἱ ἀρχηγοί τῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων Ἀεροπορίας καί Ναυτικοῦ κ.κ. Μαργαρίτης καί Κιοσσές, διά νά παραστοῦν εἰς τήν ἐκεῖ διεξαχθησομένην ἄσκησιν, ἐπί χάρτου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχηγείου τοῦ ΝΑΤΟ. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἄσκησιν θά λάβῃ μέρος ὁ εὑρισκόμενος ἤδη εἰς Παρισίους Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Φροντιστής.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ