Σάββατον, 16 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΙΝΑ


Μεταδίδεται ἐκ Τεχεράνης: «Ὁ κρεοπώλης ἑνός χωριοῦ πλησίον τοῦ Ἰσπαχάν, ἀγανακτήσας, διότι ἡ προσφάτως ἐκλεγεῖσα δημαρχίνα Γκολμάρ χανούμ, ἀπηγόρευσε τήν πώλησιν κρέατος ἄνευ ὑγειονομικοῦ ἐλέγχου, τήν ἐξυλοκόπησεν ἀγρίως. Ἡ ἀτυχής δημαρχίνα, ἡ ὁποία ἦτο εἰς ἐνδιαφέρουσαν κατάστασιν εὑρίσκεται εἰς τό νοσοκομεῖον. Ὁ κρεοπώλης ἀπειλεῖται νά λυντσαρισθῇ ἀπό τάς Περσίδας, πού εὑρίσκονται εἰς ἀναβρασμόν». Πρίν μάθουν νά σέβωνται τό Κράτος, οἱ Πέρσαι ἀπέκτησαν δημαρχίνες, διά νά τάς ξυλοκοποῦν, ὅταν ζητοῦν τήν ἐφαρμογήν τοῦ Νόμου. Καί ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι πρίν φορέσουν ψηλό καπέλλον, οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά βάζουν παπούτσια!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΚΟΣΙ ΒΟΜΒΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΩΡΩΝ
ΕΞΕΡΡΑΓΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΡΑΚΑΣ

Κατά νεωτέρας πληροφορίας, πλέον τῶν εἴκοσι βομβῶν ἐξερράγησαν ἐνταῦθα κατά τήν διάρκειαν τῶν τελευταίων 36 ὡρῶν. Εἰκάζεται, ὅτι πρόκειται περί τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ἐκ μέρους τῶν στοιχείων τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, αἱ ὁποῖαι γίνονται πρός ἐκφοβισμόν τῶν ἐκλογέων. Οἱ τρομοκράται σκοπόν ἔχουν νά κρατήσουν τούς ἐκλογεῖς μακράν ἀπό τάς κάλπας κατά τάς ἐκλογάς, αἱ ὁποῖαι θά διεξαχθοῦν τήν 1η Δεκεμβρίου.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις