Σάββατον, 16 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΦΩΝΑΣΚΟΥΝΤΕΣ

«Μέ ἔξοδον τῶν Ἀθηναίων πρός τά διάφορα κέντρα ἑωρτάσθη ἡ Τσικνοπέμπτη. Λόγῳ τῆς ἡμέρας καί τῆς ἐπικρατούσης εὐθυμίας, ἐσημειώθησαν μερικά ἀσήμαντα ἐπεισόδια, κυρίως εἰς τάς ταβέρνας, ἐνῷ περί τά 20 ἄτομα παρετηρήθησαν ὑπό ἀστυνομικῶν διά διατάραξιν τῆς κοινῆς ἡσυχίας, ἐπειδή φωνασκοῦσαν». Ἀτυχῶς οἱ νεοέλληνες δέν φωνασκοῦν μόνον τήν Τσικνοπέμπτην, εἰς τούς δρόμους: Τά ἴδια κάμνουν καί τήν κανονικήν Πέμπτην καί τάς άλλας ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, ὅταν ἐξέρχωνται τῆς ταβέρνας. Καί καλά θά κάμῃ ἡ ἀστυνομία νά μή ἀναμένῃ τάς Ἀπόκρεω, προκειμένου νά προστατεύσῃ τήν κοινήν ἡσυχίαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ
Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Κατά τά πρωινά ἐκ Κωνσταντινουπόλεως τηλεγραφήματα ἡ ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν κοινοβουλευτική ἐπιτροπή ἐψήφισεν τό κυβερνητικόν σχέδιον νόμου περί ἐπεκτάσεως τῆς Τουρκικῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης εἰς 6 μίλια καί τῆς ζώνης ἁλιείας εἰς 12 μίλια ἀπό τῆς Τουρκικῆς ἀκτῆς. Κατόπιν τούτου, ὑπό κύκλων τοῦ ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἀνεκοινοῦτο, ὅτι ἐάν ἡ Τουρκία προβῇ καί εἰς τήν τελικήν ψήφισιν τοῦ νόμου περί ἐπεκτάσεως τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης αὐτῆς, χωρίς προηγουμένην συνεννόησιν κατά τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις θά προβῇ καί ἐκείνη εἰς ἀνάλογον μέτρον ἐπεκτάσεως τῆς ἰδικῆς της αἰγιαλίτιδος ζώνης, ψηφίζουσα εἰδικόν νόμον.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!