Σάββατον, 16 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΦΩΝΑΣΚΟΥΝΤΕΣ

«Μέ ἔξοδον τῶν Ἀθηναίων πρός τά διάφορα κέντρα ἑωρτάσθη ἡ Τσικνοπέμπτη. Λόγῳ τῆς ἡμέρας καί τῆς ἐπικρατούσης εὐθυμίας, ἐσημειώθησαν μερικά ἀσήμαντα ἐπεισόδια, κυρίως εἰς τάς ταβέρνας, ἐνῷ περί τά 20 ἄτομα παρετηρήθησαν ὑπό ἀστυνομικῶν διά διατάραξιν τῆς κοινῆς ἡσυχίας, ἐπειδή φωνασκοῦσαν». Ἀτυχῶς οἱ νεοέλληνες δέν φωνασκοῦν μόνον τήν Τσικνοπέμπτην, εἰς τούς δρόμους: Τά ἴδια κάμνουν καί τήν κανονικήν Πέμπτην καί τάς άλλας ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, ὅταν ἐξέρχωνται τῆς ταβέρνας. Καί καλά θά κάμῃ ἡ ἀστυνομία νά μή ἀναμένῃ τάς Ἀπόκρεω, προκειμένου νά προστατεύσῃ τήν κοινήν ἡσυχίαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ
Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Κατά τά πρωινά ἐκ Κωνσταντινουπόλεως τηλεγραφήματα ἡ ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν κοινοβουλευτική ἐπιτροπή ἐψήφισεν τό κυβερνητικόν σχέδιον νόμου περί ἐπεκτάσεως τῆς Τουρκικῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης εἰς 6 μίλια καί τῆς ζώνης ἁλιείας εἰς 12 μίλια ἀπό τῆς Τουρκικῆς ἀκτῆς. Κατόπιν τούτου, ὑπό κύκλων τοῦ ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἀνεκοινοῦτο, ὅτι ἐάν ἡ Τουρκία προβῇ καί εἰς τήν τελικήν ψήφισιν τοῦ νόμου περί ἐπεκτάσεως τῆς αἰγιαλίτιδος ζώνης αὐτῆς, χωρίς προηγουμένην συνεννόησιν κατά τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις θά προβῇ καί ἐκείνη εἰς ἀνάλογον μέτρον ἐπεκτάσεως τῆς ἰδικῆς της αἰγιαλίτιδος ζώνης, ψηφίζουσα εἰδικόν νόμον.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ