ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 16 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

«Ὁ πρεσβευτής τῶν Ἡν. Πολιτειῶν εἰς Ἀθήνας κ. Λαμπουΐς μολονότι περιλαμβάνετο εἰς τόν ἐπίσημο κατάλογον ἐπισκεπτῶν εἰσῆλθεν εἰς τόν Λευκόν Οἶκον ἔκ τινος ὀπισθίας εἰσόδου καί δέν ἐγένετο ἀντιληπτός ὑπό τῶν δημοσιογράφων». Προφανῶς, λοιπόν, ὁ ἐν Ἑλλάδι Ἀμερικανός πρεσβευτής ὑπέστη τήν τύχην παντός τοῦ Ἑλληνικοῦ: «Ἀπό τήν Ἑλλάδα ἔρχεσθε;… Θά μπῆτε ἀπό τήν πόρτα τῆς ὑπηρεσίας!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Αἰθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ προσεκλήθη ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀπ. Β. Δασκαλάκης, ὅπως μεταβῇ εἰς Ἀδδίς-Ἀμπέμπα καί δώσῃ σειράν ὁμιλιῶν μέ θέμα τάς σχέσεις Ἑλλήνων καί Αἰθιόπων, κατά τούς ἀρχαίους καί βυζαντινούς χρόνους. Συγχρόνως δέ παρεκλήθη νά χρησιμεύσῃ ὡς σύμβουλος διά τήν ἵδρυσιν Πανεπιστημίου ἐν Ἀδδίς-Ἀμπέμπα.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923