Σάββατον, 16 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

«Ὁ πρεσβευτής τῶν Ἡν. Πολιτειῶν εἰς Ἀθήνας κ. Λαμπουΐς μολονότι περιλαμβάνετο εἰς τόν ἐπίσημο κατάλογον ἐπισκεπτῶν εἰσῆλθεν εἰς τόν Λευκόν Οἶκον ἔκ τινος ὀπισθίας εἰσόδου καί δέν ἐγένετο ἀντιληπτός ὑπό τῶν δημοσιογράφων». Προφανῶς, λοιπόν, ὁ ἐν Ἑλλάδι Ἀμερικανός πρεσβευτής ὑπέστη τήν τύχην παντός τοῦ Ἑλληνικοῦ: «Ἀπό τήν Ἑλλάδα ἔρχεσθε;… Θά μπῆτε ἀπό τήν πόρτα τῆς ὑπηρεσίας!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Αἰθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ προσεκλήθη ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀπ. Β. Δασκαλάκης, ὅπως μεταβῇ εἰς Ἀδδίς-Ἀμπέμπα καί δώσῃ σειράν ὁμιλιῶν μέ θέμα τάς σχέσεις Ἑλλήνων καί Αἰθιόπων, κατά τούς ἀρχαίους καί βυζαντινούς χρόνους. Συγχρόνως δέ παρεκλήθη νά χρησιμεύσῃ ὡς σύμβουλος διά τήν ἵδρυσιν Πανεπιστημίου ἐν Ἀδδίς-Ἀμπέμπα.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ