Σάββατον, 16 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Κατόπιν ἐρεύνης γενομένης ἐσχάτως ὑπό ἁρμοδίας ὑπηρεσίας προκύπτει ὅτι τά τρία τέταρτα τῶν Τούρκων ἀγνοοῦν παντελῶς καί τάς πλέον γνωστάς ἀκόμη κατακτήσεις τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ, ὡς εἶναι τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα, τό ραδιόφωνον καί τό τηλέφωνον». Εἶναι, βεβαίως, ἀξιολύπητοι οἱ ἀτυχεῖς Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα καί τό τηλέφωνον. Ἀλλά πολλοί τούς μακαρίζουν, ὅτι τοὐλάχιστον ἀγνοοῦν καί τό ραδιόφωνον: Δέν ἀκούουν, οἱ τυχεροί αὐτοί ἄνθρωποι, οὔτε ἐμβριθεῖς ἐπιστημονικάς ὁμιλίας περί ἀτομικῆς φυσικῆς ἤ «περί χρονίας διαρροίας τῶν παίδων», οὔτε λογοτεχνικά δράματα ὑπερσυγχρόνου σκηνοθεσίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΙΟΝΕΣ ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον.– Ἀπό τῶν πρωινῶν ὡρῶν σήμερον, ἡ πόλις τῆς Θεσσαλονίκης καί αἱ γύρω περιοχαί εἶναι κεκαλυμμέναι ὑπό χιόνων, τῶν ὁποίων ἡ πτῶσις συνεχίζετο μέχρι τῆς μεσημβρίας. Δριμύτατον, ἐξ ἄλλου, ψῦχος ἐπικρατεῖ εἰς ὁλόκληρον τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Λόγῳ τῆς περιωρισμένης ὁρατότητος χιονοπτώσεως, τό πρωινόν ἀεροπορικόν δρομολογίων Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης δέν ἐξετελέσθη.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.