ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Σάββατον, 16 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Κατόπιν ἐρεύνης γενομένης ἐσχάτως ὑπό ἁρμοδίας ὑπηρεσίας προκύπτει ὅτι τά τρία τέταρτα τῶν Τούρκων ἀγνοοῦν παντελῶς καί τάς πλέον γνωστάς ἀκόμη κατακτήσεις τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ, ὡς εἶναι τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα, τό ραδιόφωνον καί τό τηλέφωνον». Εἶναι, βεβαίως, ἀξιολύπητοι οἱ ἀτυχεῖς Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα καί τό τηλέφωνον. Ἀλλά πολλοί τούς μακαρίζουν, ὅτι τοὐλάχιστον ἀγνοοῦν καί τό ραδιόφωνον: Δέν ἀκούουν, οἱ τυχεροί αὐτοί ἄνθρωποι, οὔτε ἐμβριθεῖς ἐπιστημονικάς ὁμιλίας περί ἀτομικῆς φυσικῆς ἤ «περί χρονίας διαρροίας τῶν παίδων», οὔτε λογοτεχνικά δράματα ὑπερσυγχρόνου σκηνοθεσίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΙΟΝΕΣ ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον.– Ἀπό τῶν πρωινῶν ὡρῶν σήμερον, ἡ πόλις τῆς Θεσσαλονίκης καί αἱ γύρω περιοχαί εἶναι κεκαλυμμέναι ὑπό χιόνων, τῶν ὁποίων ἡ πτῶσις συνεχίζετο μέχρι τῆς μεσημβρίας. Δριμύτατον, ἐξ ἄλλου, ψῦχος ἐπικρατεῖ εἰς ὁλόκληρον τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Λόγῳ τῆς περιωρισμένης ὁρατότητος χιονοπτώσεως, τό πρωινόν ἀεροπορικόν δρομολογίων Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης δέν ἐξετελέσθη.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ