Σάββατον, 16 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Κατόπιν ἐρεύνης γενομένης ἐσχάτως ὑπό ἁρμοδίας ὑπηρεσίας προκύπτει ὅτι τά τρία τέταρτα τῶν Τούρκων ἀγνοοῦν παντελῶς καί τάς πλέον γνωστάς ἀκόμη κατακτήσεις τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ, ὡς εἶναι τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα, τό ραδιόφωνον καί τό τηλέφωνον». Εἶναι, βεβαίως, ἀξιολύπητοι οἱ ἀτυχεῖς Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα καί τό τηλέφωνον. Ἀλλά πολλοί τούς μακαρίζουν, ὅτι τοὐλάχιστον ἀγνοοῦν καί τό ραδιόφωνον: Δέν ἀκούουν, οἱ τυχεροί αὐτοί ἄνθρωποι, οὔτε ἐμβριθεῖς ἐπιστημονικάς ὁμιλίας περί ἀτομικῆς φυσικῆς ἤ «περί χρονίας διαρροίας τῶν παίδων», οὔτε λογοτεχνικά δράματα ὑπερσυγχρόνου σκηνοθεσίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΙΟΝΕΣ ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον.– Ἀπό τῶν πρωινῶν ὡρῶν σήμερον, ἡ πόλις τῆς Θεσσαλονίκης καί αἱ γύρω περιοχαί εἶναι κεκαλυμμέναι ὑπό χιόνων, τῶν ὁποίων ἡ πτῶσις συνεχίζετο μέχρι τῆς μεσημβρίας. Δριμύτατον, ἐξ ἄλλου, ψῦχος ἐπικρατεῖ εἰς ὁλόκληρον τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Λόγῳ τῆς περιωρισμένης ὁρατότητος χιονοπτώσεως, τό πρωινόν ἀεροπορικόν δρομολογίων Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης δέν ἐξετελέσθη.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!