ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Σάββατον, 16 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Κατόπιν ἐρεύνης γενομένης ἐσχάτως ὑπό ἁρμοδίας ὑπηρεσίας προκύπτει ὅτι τά τρία τέταρτα τῶν Τούρκων ἀγνοοῦν παντελῶς καί τάς πλέον γνωστάς ἀκόμη κατακτήσεις τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ, ὡς εἶναι τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα, τό ραδιόφωνον καί τό τηλέφωνον». Εἶναι, βεβαίως, ἀξιολύπητοι οἱ ἀτυχεῖς Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα καί τό τηλέφωνον. Ἀλλά πολλοί τούς μακαρίζουν, ὅτι τοὐλάχιστον ἀγνοοῦν καί τό ραδιόφωνον: Δέν ἀκούουν, οἱ τυχεροί αὐτοί ἄνθρωποι, οὔτε ἐμβριθεῖς ἐπιστημονικάς ὁμιλίας περί ἀτομικῆς φυσικῆς ἤ «περί χρονίας διαρροίας τῶν παίδων», οὔτε λογοτεχνικά δράματα ὑπερσυγχρόνου σκηνοθεσίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΙΟΝΕΣ ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον.– Ἀπό τῶν πρωινῶν ὡρῶν σήμερον, ἡ πόλις τῆς Θεσσαλονίκης καί αἱ γύρω περιοχαί εἶναι κεκαλυμμέναι ὑπό χιόνων, τῶν ὁποίων ἡ πτῶσις συνεχίζετο μέχρι τῆς μεσημβρίας. Δριμύτατον, ἐξ ἄλλου, ψῦχος ἐπικρατεῖ εἰς ὁλόκληρον τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Λόγῳ τῆς περιωρισμένης ὁρατότητος χιονοπτώσεως, τό πρωινόν ἀεροπορικόν δρομολογίων Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης δέν ἐξετελέσθη.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ