Σάββατον, 16 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

«Κατόπιν ἐρεύνης γενομένης ἐσχάτως ὑπό ἁρμοδίας ὑπηρεσίας προκύπτει ὅτι τά τρία τέταρτα τῶν Τούρκων ἀγνοοῦν παντελῶς καί τάς πλέον γνωστάς ἀκόμη κατακτήσεις τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ, ὡς εἶναι τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα, τό ραδιόφωνον καί τό τηλέφωνον». Εἶναι, βεβαίως, ἀξιολύπητοι οἱ ἀτυχεῖς Τοῦρκοι, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τό ἠλεκτρικόν ρεῦμα καί τό τηλέφωνον. Ἀλλά πολλοί τούς μακαρίζουν, ὅτι τοὐλάχιστον ἀγνοοῦν καί τό ραδιόφωνον: Δέν ἀκούουν, οἱ τυχεροί αὐτοί ἄνθρωποι, οὔτε ἐμβριθεῖς ἐπιστημονικάς ὁμιλίας περί ἀτομικῆς φυσικῆς ἤ «περί χρονίας διαρροίας τῶν παίδων», οὔτε λογοτεχνικά δράματα ὑπερσυγχρόνου σκηνοθεσίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΙΟΝΕΣ ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Σάββατον.– Ἀπό τῶν πρωινῶν ὡρῶν σήμερον, ἡ πόλις τῆς Θεσσαλονίκης καί αἱ γύρω περιοχαί εἶναι κεκαλυμμέναι ὑπό χιόνων, τῶν ὁποίων ἡ πτῶσις συνεχίζετο μέχρι τῆς μεσημβρίας. Δριμύτατον, ἐξ ἄλλου, ψῦχος ἐπικρατεῖ εἰς ὁλόκληρον τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Λόγῳ τῆς περιωρισμένης ὁρατότητος χιονοπτώσεως, τό πρωινόν ἀεροπορικόν δρομολογίων Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης δέν ἐξετελέσθη.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ