ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Σάββατον, 15 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

«Οἱ κάτοικοι τῆς μικρᾶς πόλεως Γουώτερταουν τῆς Μασσαχουσέττης ἔχουν διαιρεθῇ εἰς δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα. Οἱ μέν ἔχουν ταχθῇ μέ τό μέρος τοῦ πλουσίου Τζέιμς Πάρκερ, ὁ ὁποῖος ἐννοεῖ νά στηθῇ τό δωρούμενον ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τόν Δῆμον ἄγαλμα Ἔρωτος κρατοῦντος εἰς τάς χεῖρας του ἕνα μάτσο δολλάρια, ἐνῷ οἱ δέ ὑποστηρίζουν τόν Δήμαρχον, ὅστις ἀρνεῖται νά δεχθῇ νά στήσῃ τό ἄγαλμα τοιούτου Ἔρωτος, ἄνευ φαρέτρας καί βελῶν». Ἴσως, ὅμως, νά ἔχῃ δίκαιον ὁ πλούσιος εὐεργέτης, πού παρήγγειλε τόν Ἔρωτα, μέ μόνον ὅπλον τά χρήματα. Κατά τόν Ἄγγλον εὐθυμογράφον Τζέρομ, ἔρως εἶναι ὁ διακαής πόθος ἑνός νέου νά ἀναλάβῃ τά ἔξοδα τροφῆς, κατοικίας καί ἱματισμοῦ μιᾶς νέας. Καί δι’ ὅλα αὐτά δέν χρειάζονται φεῦ! βέλη, ἀλλά χρήματα, πολλά χρήματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΙΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ.

Ἀμερικανοί ἐπίσημοι ἀνέφερον ὅτι ἀσχέτως πρός τά σχέδια τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως διά τήν ἐκτόξευσιν γυναικός εἰς τό Διάστημα, αἱ Ἡνωμ. Πολιτεῖαι ἐξακολουθοῦν νά θεωροῦν ὅτι τό Διάστημα «εἶναι μόνον δι’ ἄνδρας» καί δέν προγραμματίζουν ἐπί τοῦ παρόντος τήν ἐκτόξευσιν γυναικῶν ἀστροναυτῶν. Καίτοι ὡρισμένος ἀριθμός γυναικῶν πιλότων ἐζήτησαν νά ἐκπαιδευθοῦν ὡς ἀστροναῦται καί δέκα ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἤδη ὑποβληθῇ εἰς φυσικήν ἐξέτασιν, ἐν τούτοις, ἐπί τοῦ παρόντος, δέν ὑπάρχουν σχέδια διά τήν ἐκπαίδευσίν των εἰς τό Διάστημα.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.