ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 14 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΝΑ ΕΧΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΝ;

Εἰκοσιπέντε οἰκογένειαι Ἀθηναίων ἔχουσαι ὅλαι ἀνήλικα παιδιά καί διαμένουσαι εἰς τήν ὁδόν Σεκούνδου εἰς τήν Β.Δ. πλευράν τοῦ Βου Νεκροταφείου ἔχουν καταδικασθῇ νά ζοῦν ὑπό διαρκῆ κίνδυνον, νά ὑδρεύωνται, δηλαδή, ἀπό πηγάδια, τά νερά τῶν ὁποίων δέχονται τάς μολυσμένας ὕλας τοῦ νεκροταφείου. Ὅλαι αἱ διαμαρτυρίαι μένουν ἄκαρποι καί ὅλαι αἱ ὑποσχέσεις τῶν ἁρμοδίων τοῦ Δήμου, τοῦ Ὑπουργείου καί τῆς Ἑταιρείας Ὑδάτων, ὅτι θά συνδεθοῦν μέ τό παρακείμενον δίκτυον ὑδρεύσεως, μένουν μόνον ὑποσχέσεις. Τέλος πάντων, δέν θά εὑρεθῇ κανείς ἁρμόδιος νά ἔχῃ συναίσθησιν εὐθύνης ἤ ἔστω ἀνθρωπισμοῦ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ

Ἐκ τοῦ ὀργανισμοῦ Ἐκδόσεως Σχολικῶν Βιβλίων ἐδόθη σήμερον πρός δημοσίευσιν ἡ κάτωθι ἀνακοίνωσις: «Εἰς ἀπάντησιν σχετικῶν δημοσιευμάτων ἀνακοινοῦνται ἐκ τοῦ ΟΕΔΒ ὅτι πάντες οἱ μαθηταί τῶν δημοσίων δημοτικῶν σχολείων θά ἔχουν εἰς χεῖρας των, ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων, τά ὑπό τοῦ κράτους δωρεάν διανεμόμενα βιβλία, ἐκδόσεως τοῦ Ο.Ε.Δ.Β.»

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ