Σάββατον, 14 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΝΑ ΕΧΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΝ;

Εἰκοσιπέντε οἰκογένειαι Ἀθηναίων ἔχουσαι ὅλαι ἀνήλικα παιδιά καί διαμένουσαι εἰς τήν ὁδόν Σεκούνδου εἰς τήν Β.Δ. πλευράν τοῦ Βου Νεκροταφείου ἔχουν καταδικασθῇ νά ζοῦν ὑπό διαρκῆ κίνδυνον, νά ὑδρεύωνται, δηλαδή, ἀπό πηγάδια, τά νερά τῶν ὁποίων δέχονται τάς μολυσμένας ὕλας τοῦ νεκροταφείου. Ὅλαι αἱ διαμαρτυρίαι μένουν ἄκαρποι καί ὅλαι αἱ ὑποσχέσεις τῶν ἁρμοδίων τοῦ Δήμου, τοῦ Ὑπουργείου καί τῆς Ἑταιρείας Ὑδάτων, ὅτι θά συνδεθοῦν μέ τό παρακείμενον δίκτυον ὑδρεύσεως, μένουν μόνον ὑποσχέσεις. Τέλος πάντων, δέν θά εὑρεθῇ κανείς ἁρμόδιος νά ἔχῃ συναίσθησιν εὐθύνης ἤ ἔστω ἀνθρωπισμοῦ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ

Ἐκ τοῦ ὀργανισμοῦ Ἐκδόσεως Σχολικῶν Βιβλίων ἐδόθη σήμερον πρός δημοσίευσιν ἡ κάτωθι ἀνακοίνωσις: «Εἰς ἀπάντησιν σχετικῶν δημοσιευμάτων ἀνακοινοῦνται ἐκ τοῦ ΟΕΔΒ ὅτι πάντες οἱ μαθηταί τῶν δημοσίων δημοτικῶν σχολείων θά ἔχουν εἰς χεῖρας των, ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων, τά ὑπό τοῦ κράτους δωρεάν διανεμόμενα βιβλία, ἐκδόσεως τοῦ Ο.Ε.Δ.Β.»

Απόψεις

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924

Δευτέρα, 22 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ

Την Κυριακή 30.06 με την Εστία: Η άγνωστη Σπάρτη

Εφημερίς Εστία
Στις 30.06 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει ένα σημαντικό βιβλίο: «Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ»!