ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατον, 14 Δεκεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΫΣΣ

Ὁ θάνατος τοῦ γηραιοῦ Προέδρου Χόϋςς –πρώτου μεταπολεμικοῦ προέδρου τῆς Γερμανικῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας– θλίβει εἰλικρινῶς τήν Ἑλληνική κοινήν γνώμην. Κατ’ ἀντίθεσιν πρός τόν κ. Ἀντενάουερ, ὁ ὁποῖος, παρ’ ὅλας τάς διώξεις πού εἶχεν ὑποστῇ, ἐκάλυπτε συχνά τούς ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Δημοκρατίας συνενόχους τοῦ Χίτλερ, ὁ καθηγητής Χόϋςς ἔδιδε τό παράδειγμα τοῦ πλήρους ἠθικοῦ διαχωρισμοῦ τῆς Δημοκρατικῆς Γερμανίας ἀπό τούς ὑπευθύνους τοῦ ἐγκληματικοῦ προπολεμικοῦ καθεστῶτος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Ὁ ὑφυπ. Ἐθνικῆς Οἰκονομίας τῆς Αἰγύπτου κ. Ζακαριά Τεουφίκ ἐδήλωσεν θά ὑπογράψῃ συμφωνίαν διά τήν «τελικήν ρύθμισιν» τοῦ ζητήματος τῶν ἐθνικοποιηθεισῶν περιουσιῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων. Τό πρακτορεῖον προσέθεσεν ὅτι συνομιλίαι διεξάγονται μεταξύ ἐκπροσώπων τῆς Αἰγύπτου καί Ἑλλήνων ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι ἀφίκοντο ἐνταῦθα κατά τάς ἀρχάς τῆς ληγούσης ἑβδομάδος.

*Ἐπειδή ἡ 15η Νοεμβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 14ης Νοεμβρίου 1963.

Απόψεις

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

Μανώλης Κοττάκης
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.

Ἐκβιασμός Κασσελάκη: Ἤ ἐγώ ἀρχηγός ἤ νέες ἐσωκομματικές ἐκλογές

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ρεῖ στήν Κουμουνδούρου. Τό μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπρόβλεπτο, καθώς μόνο στήν χθεσινή ἡμέρα εἴχαμε σφοδρή ἐπίθεση καί εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τοῦ κ. Κασσελάκη, ἐν συνεχείᾳ μιά ἐπίπλαστη ἠρεμία πού κατέληξε σέ ἕνα στυγνό ἐκβιασμό τοῦ Προέδρου πρός τά μέλη τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας γιά τό ποιός καί μέ ποιόν τρόπο θά καθίσει στόν θρόνο τοῦ κόμματος.

Ἡ υἱοθεσία δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση…

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ υἱοθεσία ὡς κοινωνικός θεσμός ἔρχεται νά καλύψει τεχνητά τήν ἀνάγκη τοῦ ἀπροστάτευτου τέκνου, πού γιά κάποιο λόγο ἔμεινε μόνο του στόν κόσμο, νά ἔχει καί ἐκεῖνο μία οἰκογένεια, ὥστε νά μεγαλώσει μέ, κατά τό δυνατό, τούς ἴδιους ὅρους πού θά μεγάλωνε μέ τήν φυσική του οἰκογένεια.