Σάββατον, 12 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

«Ἑβδομήντα χιλιόμετρα πορείαν ἀπεφάσισαν νά πραγματοποιήσουν 500 νέοι τοῦ Κιλκίς, προκειμένου νά ὑποδεχθοῦν τόν κ. Παπανδρέου καί νά μετάσχουν εἰς τήν συγκέντρωσιν τῆς πλατείας Ἀριστοτέλους. Οἱ δημοκρατικοί νέοι θά συγκεντρωθοῦν εἰς τήν Ἀξιούπολιν καί ἀπό ἐκεῖ θά προχωρήσουν πεζῆ εἰς τήν Θεσ/νίκην». Εἰς μίαν τόσον εὐγενῆ ἀπόφασιν ἀπαιτεῖται καί μία εὐγενής ἀπάντησις: Νά τούς στείλῃ, ὡς δῶρον 500 ζεύγη παπούτσια, εἰς ἀντικατάστασιν ἐκείνων πού θά λυώσουν κατά τήν ὡραίαν αὐτήν πορείαν!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΩΜΑ ΦΩΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ἐπειδή παρετηρήθη τελευταίως ὅτι πολυάριθμα αὐτοκίνητα διαφόρων τύπων, φέρουν εἰς τό ἐμπρόσθιον μέρος των ποικιλόχρωμα φῶτα, τά ὁποῖα δημιουργοῦν σύγχυσιν καί κινδύνους ἀτυχημάτων, ἡ ὑποδιεύθυνσις τροχαίας κινήσεως Ἀθηνῶν παρέχει λεπτομερεῖς ὁδηγίας διά τό σύστημα φωτισμοῦ καί ὀπτικῆς σημάνσεως τῶν διαφόρων ὀχημάτων καί τόν χρόνον καί τόν τρόπον χρήσεως αὐτῶν.

*Ἐπειδή ἡ 13η Ὀκτωβρίου 1963 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 12ης Ὀκτωβρίου 1963.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις