Σάββατον, 10 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ

«Δύο ἀπατεῶνες, παρουσιασθέντες ὡς “ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τῆς Δημαρχίας” καί λαβόντες προκαταβολήν 200.000 λιρεττῶν –2 χιλιάδων δραχμ.– ἐπώλησαν εἰς ἀφελῆ Ἀμερικανόν τουρίσταν τό Κολοσσαῖον! Τήν ἐκμετάλλευσίν του, τάς εἰσπράξεις τῆς εἰσόδου καί τήν ἄδειαν ν’ ἀνοίξῃ μπάρ καί ἑστιατόριον ἐντός τοῦ ἀρχαίου θεάτρου. Μετά τήν ἀπάτην ἔγιναν ἄφαντοι». Ὁ ἄνθρωπος ἠθέλησε καί εἰς αὐτήν ἀκόμη τήν τουριστικήν περιήγησίν του νά μή ξεχάσῃ καί τῇς… «μπίζνες» του, καί ἠγόρασε τό Κολοσσαῖον! Πρώτης τάξεως δουλειά –ἀλλά πῶς δέν ἐπροτίμησε τό Καπιτώλιον, διά νά… ψήσῃ καί νά σερβίρῃ τῆς περίφημες χῆνές του;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ
ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Εἷς θηλυκός ὄρυξ ὁ Ἀφρικανικός, τοῦ ὁποίου τό εἶδος σπανίζει σήμερον, θά μεταφερθῇ ἀεροπορικῶς εἰς Φοίνικα τῆς Ἀριζόνας, ὅπου ἔχουν ἤδη ἀποσταλῇ τέσσαρες ἄλλοι ὄρυγες. Καί ἡ ἀποστολή αὐτή ἀποβλέπει εἰς τήν διάσωσιν τοῦ γένους τούτου τῶν θηλαστικῶν μηρυκαστικῶν τῆς οἰκογενείας τῶν κοιλοκέρων, τό ὁποῖον ἀπειλεῖται μέ ἐξαφάνισιν. Ὁ ὄρυξ ὁ Ἀφρικανικός εἶναι ζῶον ὑψηλόσωμον, μέ σῶμα ἐπίμηκες. Ἔχει κέρατα ἐπιμήκη καί ὗβον εἰς τήν ράχιν.

Απόψεις

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου