ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατον, 10 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ

«Δύο ἀπατεῶνες, παρουσιασθέντες ὡς “ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τῆς Δημαρχίας” καί λαβόντες προκαταβολήν 200.000 λιρεττῶν –2 χιλιάδων δραχμ.– ἐπώλησαν εἰς ἀφελῆ Ἀμερικανόν τουρίσταν τό Κολοσσαῖον! Τήν ἐκμετάλλευσίν του, τάς εἰσπράξεις τῆς εἰσόδου καί τήν ἄδειαν ν’ ἀνοίξῃ μπάρ καί ἑστιατόριον ἐντός τοῦ ἀρχαίου θεάτρου. Μετά τήν ἀπάτην ἔγιναν ἄφαντοι». Ὁ ἄνθρωπος ἠθέλησε καί εἰς αὐτήν ἀκόμη τήν τουριστικήν περιήγησίν του νά μή ξεχάσῃ καί τῇς… «μπίζνες» του, καί ἠγόρασε τό Κολοσσαῖον! Πρώτης τάξεως δουλειά –ἀλλά πῶς δέν ἐπροτίμησε τό Καπιτώλιον, διά νά… ψήσῃ καί νά σερβίρῃ τῆς περίφημες χῆνές του;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ
ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΖΩΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Εἷς θηλυκός ὄρυξ ὁ Ἀφρικανικός, τοῦ ὁποίου τό εἶδος σπανίζει σήμερον, θά μεταφερθῇ ἀεροπορικῶς εἰς Φοίνικα τῆς Ἀριζόνας, ὅπου ἔχουν ἤδη ἀποσταλῇ τέσσαρες ἄλλοι ὄρυγες. Καί ἡ ἀποστολή αὐτή ἀποβλέπει εἰς τήν διάσωσιν τοῦ γένους τούτου τῶν θηλαστικῶν μηρυκαστικῶν τῆς οἰκογενείας τῶν κοιλοκέρων, τό ὁποῖον ἀπειλεῖται μέ ἐξαφάνισιν. Ὁ ὄρυξ ὁ Ἀφρικανικός εἶναι ζῶον ὑψηλόσωμον, μέ σῶμα ἐπίμηκες. Ἔχει κέρατα ἐπιμήκη καί ὗβον εἰς τήν ράχιν.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ