Προϋπόθεση γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα ἡ ἀθώωση τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου!

ΤΗΝ «ΓΡΑΜΜΗ» ἔδωσε πρῶτο τό ἐπίσημο Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, τό ὁποῖο διευθύνει ὁ τέως συνεργάτης τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Αἰμίλιος Περδικάρης

«Ἀθῶος» ὁ τέως διοικητής τῆς ΕΛΣΤΑΤ, Ἀνδρέας Γεωργίου, γιά τήν ἀλλοίωση τῶν στατιστικῶν τοῦ 2009, μέ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου. «Δικαίωση». Τήν σκυτάλη εὐθύς ἀμέσως ἔλαβαν ἡ Χαριλάου Τρικούπη καί ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Εὐάγγελος Βενιζέλος, μέ πανηγυρικές ἀνακοινώσεις τους. Ἐπί τέλους τό ΠΑΣΟΚ «ἀπηλλάγη» ἀπό τό ἄγος τῆς εὐθύνης γιά τά μνημόνια. Εἶναι ὅμως ἔτσι; Ἄς βάλουμε τά πράγματα στήν θέση τους.

Ὁ κύριος Γεωργίου ἀπηλλάγη μέ βούλευμα τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τήν ὑπόθεση τῆς ἀλλοίωσης τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 μέ ὁριακή πλειοψηφία καί μέ τήν ἰσχυρά μειοψηφία νά εἶναι καταπέλτης γιά τίς εὐθῦνές του. Γιά τήν ὑπόθεση αὐτή ἐκκρεμεῖ ἀκόμη ἀναίρεση στόν Ἄρειο Πάγο, ὅπως ἀκούω. Ὁ κύριος Γεωργίου καταδικάστηκε ἐπίσης ἀπό τήν ἑλληνική δικαιοσύνη μέ δύο τελεσίδικες ἀποφάσεις γιά παράβαση καθήκοντος, ἐπειδή φέρεται ὅτι παραβίασε τούς ἱδρυτικούς νόμους τῆς ΕΛΣΤΑΤ καί ἄλλαξε τούς ἀριθμούς αὐξάνοντας τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 κατά 1,5% τοῦ ΑΕΠ, χωρίς νά συγκαλέσει Ὁλομέλεια τῆς Ἀρχῆς. Ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε τήν αἴτηση τῆς καταδικαστικῆς ἀπόφασής του καί ἀρνήθηκε, ὅπως εἶχε τήν εὐχέρεια, νά στείλει τό προδικαστικό ἐρώτημα πού ζητοῦσε ὁ κύριος Γεωργίου στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατόπιν αὐτοῦ, ὁ τέως διοικητής τῆς ΕΛΣΤΑΤ κατέθεσε προσφυγή στό ΔΕΕ μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι παραβιάστηκαν τά δικαιώματά του ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.

Μέχρι νά ἐκδικαστεῖ ἡ προσφυγή τοῦ κυρίου Γεωργίου στό ΔΕΕ, συνέβησαν τά ἑξῆς ὡραῖα, ἀθέμιτα καί σέ κάθε περίπτωση ἀναντίστοιχα γιά μιά καταδίκη Ἕλληνος ἀξιωματούχου ἀπό Ἑλληνικό Δικαστήριο γιά πλημμέλημα:

Πρῶτον, ἐτέθη ζήτημα ἀθώωσης τοῦ κυρίου Γεωργίου στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ἀπό τόν δημοσιογράφο τῆς «Οὐάσιγκτον Πόστ» κύριο Ἰγνάσιους, κατά τήν συνομιλία μαζί του στό Πανεπιστήμιο Τζωρτζτάουν στίς ΗΠΑ τήν ἄνοιξη τοῦ 2002, κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψής του στήν φίλη χώρα.

Δεύτερον, πρόσφατο δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας Financial Times συνέδεσε εὐθέως τήν ἀνάκτηση τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδας μέ τήν …παύση τῆς δίωξης τοῦ κυρίου Γεωργίου ἀπό τήν ἑλληνική δικαιοσύνη! Πιό συγκεκριμένα, στίς 26 Ἰανουαρίου ἡ ἐφημερίδα τοῦ οἰκονομικοῦ κατεστημένου ἔγραψε τά ἑξῆς ἐξοργιστικά γιά μιά χώρα πού ὑποτίθεται ὅτι εἶναι κράτος δικαίου: «Ἡ ἀνάκτησις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος ἀπαιτεῖ κάτι περισσότερο ἀπό τά πρωτογενῆ πλεονάσματα, πού ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις ἐλπίζει νά πετύχει φέτος. Ἀπαιτεῖ ἡ Ἑλλάς νά δείξει ὅτι διαθέτει ἰσχυρούς θεσμούς καί ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη. Καί αὐτό σημαίνει νά λήξει ἡ ἀβάσιμη δίωξις τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου».

Προαπαιτούμενο γιά τήν ἐπενδυτική βαθμίδα, λοιπόν, ἡ ἀθώωση Γεωργίου! Ὅπως καί οἱ πλειστηριασμοί… Μέ εὐθεῖα προσβολή στούς δικαστές μας ὅτι δέν εἶναι ἀνεξάρτητοι! Δέν εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά! Ἡ τρόικα εἶχε θέσει γραπτῶς πρός τόν πρώην Ὑπουργό Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο τό αἴτημα- προαπαιτούμενο γιά ἀθώωση τοῦ Γεωργίου, προκειμένου νά ἐγκρίνει σειρά ἀξιολογήσεων καί νά ἐκταμιεύσει δόσεις. Ἀπαίτησε ἐπίσης ἀπό τόν Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα νά ἀνακαλέσει δηλώσεις τοῦ 2011 γιά τόν Γεωργίου καί νά ἀναγνωρίσει ὅτι δέν ἀμφισβητεῖ τούς ἀριθμούς, ἄν καί τό πόρισμα κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τό χρέος τούς ἀμφισβητοῦσε εὐθέως.

Τρίτον (μέχρι νά ἐκδοθεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦ ΔΕΕ) ἐξεδόθη τό βιβλίο τοῦ ὑποψηφίου μέ τό ΠΑΣΟΚ εὐρωβουλευτῆ Παντελῆ Καψῆ «Ἡ Πτώση», ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἑλλάς ὑπέστη τιμωρητικά μνημόνια ἐξ αἰτίας τῶν δηλώσεων Παπανδρέου περί διεφθαρμένης χώρας καί ἐξ αἰτίας τῶν λανθασμένων πολλαπλασιαστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόστηκαν (αὐτό τό προσθέτουμε ἐμεῖς) ἐπί τῶν φερόμενων λανθασμένων ἀριθμῶν τοῦ κυρίου Γεωργίου! Πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἰσχυρισμῶν του γιά τιμωρητικά μνημόνια στά ὁποῖα καταδίκασε τήν χώρα ἡ κυβέρνηση Παπανδρέου, ὁ κύριος Καψῆς ἐπικαλεῖται δηλώσεις τοῦ κυρίου Σημίτη, τῆς κυρίας Λαγκάρντ καί ἀνώτατου ἀξιωματούχου τῆς ΕΚΤ (φωτογραφίζεται ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος). Ὁ κύριος Καψῆς ὑπενθυμίζει ἐπίσης (κάτι πού κάνει καί στό βιβλίο του «Χρόνια Δοκιμασίας» ὁ πρώην Ὑπουργός Χάρης Καστανίδης) ὅτι ἀμέσως μετά τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἐλλείμματος στό 15,4% ἀπό τήν διοίκηση Γεωργίου, ἡ τρόικα ζήτησε πρόσθετα μέτρα καί τήν ψήφιση τοῦ ΔΕΥΤΕΡΟΥ μνημονίου μέ ΕΥΡΕΙΑ πλειοψηφία! Γιατί τό πρῶτο –μέ τό ὁποῖο ἐκχωρεῖτο ἐθνική κυριαρχία– ἦταν μέ βάση τό ἄρθρο 28 ἀντισυνταγματικό, καί οἱ τροϊκανοί εἶχαν ποινικές εὐθῦνες.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά λοιπόν ἔρχεται χθές τό ΠΑΣΟΚ καί ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, καί πανηγυρίζουν περίπου ὡς… ἀθώωση τό αἴτημα τοῦ ΔΕΕ πρός τόν Ἄρειο Πάγο νά ἐπαναλάβει τήν διαδικασία ἀναίρεσης, ἐπειδή δέν τοῦ ἔστειλε προδικαστικό ἐρώτημα! Ἀντί νά πανηγυρίζουν καλύτερα, ἄς κοιτάξουν γύρω τους καί ἄς δοῦν πῶς ἀντιμετωπίζεται ἡ χώρα μας ἀπό τό βαθύ κατεστημένο τοῦ ΔΝΤ καί τίς ἀπολήξεις του, στόν Τύπο. Ὡς μπανανία, τῆς ὁποίας ἡ ἀγέρωχη μέχρι στιγμῆς ἑλληνική δικαιοσύνη διατάσσεται νά παύσει διώξεις. Γιατί, ἀλλιῶς, ἐπενδυτική βαθμίδα, γιόκ. Εἶναι ντροπή! Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος ὡς ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, μαζί μέ τόν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ὡς Πρωθυπουργό, ἄκουγαν ἐπί δύο ὧρες τόν πανικόβλητο Πρόεδρο τῆς Κομμισσιόν Γιοῦνκερ νά τούς ζητᾶ μέσα στό Μέγαρο Μαξίμου νά παρέμβουν στήν δικαιοσύνη γιά νά ἀθωωθεῖ ὁ κύριος Γεωργίου, θά ἔπρεπε κανονικά νά σιωπᾶ. Διότι γνωρίζει ἄριστα ὅτι τυχόν τελεσίδικη καταδίκη τοῦ κυρίου Γεωργίου ἀνοίγει θέμα ποινικῶν εὐθυνῶν γιά στελέχη τῆς Eurostat καί τοῦ ΔΝΤ καί, προπάντων, ἀνοίγει διάπλατα τόν δρόμο σέ ἑκατομμύρια Ἕλληνες πολῖτες πού ἐπλήγησαν ἀπό τά μνημόνια, τούς ἀλλοιωμένους ἀριθμούς καί τούς λανθασμένους πολλαπλασιαστές, νά προσφύγουν στό ΔΕΕ, ζητῶντας ὑπέρογκες ἀποζημιώσεις. Μέ πρώτους τούς μικρο-ομολογιούχους, κύριε Βενιζέλε. Ἀνοίγει ὁ δρόμος στήν Ἑλληνική Δημοκρατία νά ζητήσει ἐπιστροφή κονδυλίων ἔναντι παράλογης λιτότητας. Αὐτός εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς δίκαιης δίκης, καί κάθε παρεμπόδισή της συνιστᾶ προσβολή στό κράτος δικαίου καί στήν ἀνεξαρτησία τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης!

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ