Προβλήματα στά Σελήνια τοῦ Σόλωνος Κυδωνιάτη

Τήν Σαλαμῖνα τήν ἀγαποῦμε ὅλοι ἐμεῖς, τούς ὁποίους οἱ αὐτόχθονες μᾶς ἀποκαλοῦν ξένους

Ἔχουν περάσει πολλές δεκαετίες ἀπό τότε πού ἡ οἰκογένεια τῆς μητέρας μου ἀνακάλυψε τό νησί τοῦ Εὐριπίδη.

Τό «σόι», λοιπόν, τῆς μητέρας μου ἐγκαταστάσθηκε –μέ ἐξοχικές κατοικίες– κυρίως στά Σελήνια καί στό Ἀμπελάκι. (Δέν ὑπάρχει χωριό Ἀμπελάκια στήν Σαλαμῖνα. Τό χωριό μας λέγεται Ἀμπελάκι. Τά Ἀμπελάκια βρίσκονται στήν Θεσσαλία.) Χθές, λοιπόν, πήγαμε μέ τόν φίλο μου τόν Διονύση νά κολυμπήσουμε στά Σελήνια. Στήν ὄμορφη αὐτή περιοχή, τήν ὁποία ἀναμόρφωσε πλήρως, στήν δεκαετία τοῦ ’90 ὁ τότε πρόεδρος τῆς Κοινότητος Μάριος Τραυλός. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἡ Σαλαμίνα εἶχε ἕναν Δῆμο (Σαλαμῖνος) καί τρεῖς ἀνεξάρτητες κοινότητες· Ἀμπελάκι, Αἰάντειο (Μούλκι) καί Σελήνια.

Ἀργότερα, τό Ἀμπελάκι καί τά Σελήνια ἔγιναν ἕνα, καί ὁ Τραυλός, πού ἐξελέγη, παρ’ ὅτι εἶναι ξένος, συνέχισε μέ ἐπιτυχία τό ἔργο εὐπρεπισμοῦ τοῦ χωριοῦ, πού εἶχε ἀρχίσει ὁ λόγιος Γιάννης Μαγιάτης. Ἀργότερα, ἦλθε τό σχέδιο τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέ τό ὁποῖο ὑπήχθησαν οἱ πρώην ἀνεξάρτητες κοινότητες, ὡς δημοτικά διαμερίσματα, στόν Δῆμο Σαλαμῖνος. Ἐπιτρέψτε μου, ὡς κάτοικος Ἀμπελακίου τά καλοκαίρια καί σχεδόν ὅλα τά Σαββατοκύριακα τοῦ χειμῶνα, νά ἔχω ἄποψη. Καί νά παρατηρήσω ὅτι ἀπό τότε πού ὁ Δῆμος ἔγινε ἕνας καί μοναδικός, τά προβλήματα ἔχουν πληθύνει, τό νησί εἶναι βρώμικο, τά τροχαῖα ἀτυχήματα εἶναι καθημερινότητα καί τά παράπονα τῶν δημοτῶν χιλιάδες! Ἀκόμη καί τά Σελήνια, πού ἦταν ἡ περιοχή-ὑπόδειγμα, μέ τό πέτρινο θεατράκι, τήν ὄμορφη καί γραφική παραλία, τά παλιά ἀποικιακοῦ ὕφους σπίτια, τίς παλιές πειραϊκές οἰκογένειες, τόν ἱστορικό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἔργο τοῦ ἐξαίρετου ἀρχιτέκτονος Σόλωνος Κυδωνιάτη, τόν ὁποῖο ἔφερε στά Σελήνια ὁ μετέπειτα Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, θεῖος μας, Σπῦρος Κουφάκος, ἔχουν σήμερα τεράστια προβλήματα.

Καί ὅμως, ὅλοι ἐμεῖς, πού ἀπολαμβάνουμε τά Σελήνια καλοκαίρια καί χειμῶνες, περιμέναμε καλύτερες μέρες μέ τήν ἐκλογή καί πάλι τοῦ Μάριου Τραυλοῦ. Κι ἐκεῖ πού βγαίνουμε ἀπό τήν ὑπέροχη θάλασσα, νά ὁ πρόεδρος στό καφενεδάκι! Θυμηθήκαμε τίς συναυλίες στό θεατράκι καί μοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι ἡ νέα δημοτική ἀρχή ἔχει ὑποβαθμίσει τά Σελήνια, ἀγνοεῖ τίς ἀποφάσεις καί τίς προτάσεις τῆς Κοινότητος, δέν καταβάλλει οὔτε τήν παγία προακαταβολή, πού ἀπαιτεῖται γιά τά μικρά ἔργα, ἔχει ἀφαιρέσει –πρακτικά– ὅλες τίς ἁρμοδιότητες καί τό Κοινοτικό Συμβούλιο «εἶναι σάν νά μήν ὑπάρχει»! Τά ἄκουγα ὅλα αὐτά καί μοῦ προκαλοῦσαν ἐντύπωση, δεδομένου ὅτι γνωρίζω πώς ὁ πρόεδρος τῶν Σεληνίων στήριξε τόν σημερινό δήμαρχο στόν β΄ γῦρο τῶν ἐκλογῶν! «Εἴχαμε στό Συμβούλιό μας μιά ἐξαιρετική δημοτική ὑπάλληλο, ἡ ὁποία ἐκτελοῦσε χρέη γραμματέως. Ὁ δήμαρχος τήν πῆρε ἀπό τήν Κοινότητα καί τήν τοποθέτησε σέ κεντρική ὑπηρεσία στήν Κούλουρη. Καί μᾶς ἔστειλε σέ ἀντικατάστασή της μιά ὑπάλληλο, ἡ ὁποία –ὅπως ἐγγράφως μᾶς τό βεβαίωσε– δέν γνωρίζει ἀπό ὑπολογιστή, ἀπό πληροφορική, γενικῶς καί δέν μπορεῖ νά μᾶς καλύψει στόν συγκεκριμένο τομέα» δηλώνει ὁ Μ. Τραυλός. Κάτι δέν πάει καλά. Καί ἐπειδή ὁ δήμαρχος εἶναι νέος ἄνθρωπος, μᾶλλον πρόκειται γιά κακή συνεννόηση. Ἡ Σαλαμίνα ἔπρεπε ἤδη νά καλπάζει. Ἄς μήν χανόμαστε στήν μετάφραση.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924