Προβλήματα στά Σελήνια τοῦ Σόλωνος Κυδωνιάτη

Τήν Σαλαμῖνα τήν ἀγαποῦμε ὅλοι ἐμεῖς, τούς ὁποίους οἱ αὐτόχθονες μᾶς ἀποκαλοῦν ξένους

Ἔχουν περάσει πολλές δεκαετίες ἀπό τότε πού ἡ οἰκογένεια τῆς μητέρας μου ἀνακάλυψε τό νησί τοῦ Εὐριπίδη.

Τό «σόι», λοιπόν, τῆς μητέρας μου ἐγκαταστάσθηκε –μέ ἐξοχικές κατοικίες– κυρίως στά Σελήνια καί στό Ἀμπελάκι. (Δέν ὑπάρχει χωριό Ἀμπελάκια στήν Σαλαμῖνα. Τό χωριό μας λέγεται Ἀμπελάκι. Τά Ἀμπελάκια βρίσκονται στήν Θεσσαλία.) Χθές, λοιπόν, πήγαμε μέ τόν φίλο μου τόν Διονύση νά κολυμπήσουμε στά Σελήνια. Στήν ὄμορφη αὐτή περιοχή, τήν ὁποία ἀναμόρφωσε πλήρως, στήν δεκαετία τοῦ ’90 ὁ τότε πρόεδρος τῆς Κοινότητος Μάριος Τραυλός. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἡ Σαλαμίνα εἶχε ἕναν Δῆμο (Σαλαμῖνος) καί τρεῖς ἀνεξάρτητες κοινότητες· Ἀμπελάκι, Αἰάντειο (Μούλκι) καί Σελήνια.

Ἀργότερα, τό Ἀμπελάκι καί τά Σελήνια ἔγιναν ἕνα, καί ὁ Τραυλός, πού ἐξελέγη, παρ’ ὅτι εἶναι ξένος, συνέχισε μέ ἐπιτυχία τό ἔργο εὐπρεπισμοῦ τοῦ χωριοῦ, πού εἶχε ἀρχίσει ὁ λόγιος Γιάννης Μαγιάτης. Ἀργότερα, ἦλθε τό σχέδιο τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέ τό ὁποῖο ὑπήχθησαν οἱ πρώην ἀνεξάρτητες κοινότητες, ὡς δημοτικά διαμερίσματα, στόν Δῆμο Σαλαμῖνος. Ἐπιτρέψτε μου, ὡς κάτοικος Ἀμπελακίου τά καλοκαίρια καί σχεδόν ὅλα τά Σαββατοκύριακα τοῦ χειμῶνα, νά ἔχω ἄποψη. Καί νά παρατηρήσω ὅτι ἀπό τότε πού ὁ Δῆμος ἔγινε ἕνας καί μοναδικός, τά προβλήματα ἔχουν πληθύνει, τό νησί εἶναι βρώμικο, τά τροχαῖα ἀτυχήματα εἶναι καθημερινότητα καί τά παράπονα τῶν δημοτῶν χιλιάδες! Ἀκόμη καί τά Σελήνια, πού ἦταν ἡ περιοχή-ὑπόδειγμα, μέ τό πέτρινο θεατράκι, τήν ὄμορφη καί γραφική παραλία, τά παλιά ἀποικιακοῦ ὕφους σπίτια, τίς παλιές πειραϊκές οἰκογένειες, τόν ἱστορικό ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἔργο τοῦ ἐξαίρετου ἀρχιτέκτονος Σόλωνος Κυδωνιάτη, τόν ὁποῖο ἔφερε στά Σελήνια ὁ μετέπειτα Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, θεῖος μας, Σπῦρος Κουφάκος, ἔχουν σήμερα τεράστια προβλήματα.

Καί ὅμως, ὅλοι ἐμεῖς, πού ἀπολαμβάνουμε τά Σελήνια καλοκαίρια καί χειμῶνες, περιμέναμε καλύτερες μέρες μέ τήν ἐκλογή καί πάλι τοῦ Μάριου Τραυλοῦ. Κι ἐκεῖ πού βγαίνουμε ἀπό τήν ὑπέροχη θάλασσα, νά ὁ πρόεδρος στό καφενεδάκι! Θυμηθήκαμε τίς συναυλίες στό θεατράκι καί μοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι ἡ νέα δημοτική ἀρχή ἔχει ὑποβαθμίσει τά Σελήνια, ἀγνοεῖ τίς ἀποφάσεις καί τίς προτάσεις τῆς Κοινότητος, δέν καταβάλλει οὔτε τήν παγία προακαταβολή, πού ἀπαιτεῖται γιά τά μικρά ἔργα, ἔχει ἀφαιρέσει –πρακτικά– ὅλες τίς ἁρμοδιότητες καί τό Κοινοτικό Συμβούλιο «εἶναι σάν νά μήν ὑπάρχει»! Τά ἄκουγα ὅλα αὐτά καί μοῦ προκαλοῦσαν ἐντύπωση, δεδομένου ὅτι γνωρίζω πώς ὁ πρόεδρος τῶν Σεληνίων στήριξε τόν σημερινό δήμαρχο στόν β΄ γῦρο τῶν ἐκλογῶν! «Εἴχαμε στό Συμβούλιό μας μιά ἐξαιρετική δημοτική ὑπάλληλο, ἡ ὁποία ἐκτελοῦσε χρέη γραμματέως. Ὁ δήμαρχος τήν πῆρε ἀπό τήν Κοινότητα καί τήν τοποθέτησε σέ κεντρική ὑπηρεσία στήν Κούλουρη. Καί μᾶς ἔστειλε σέ ἀντικατάστασή της μιά ὑπάλληλο, ἡ ὁποία –ὅπως ἐγγράφως μᾶς τό βεβαίωσε– δέν γνωρίζει ἀπό ὑπολογιστή, ἀπό πληροφορική, γενικῶς καί δέν μπορεῖ νά μᾶς καλύψει στόν συγκεκριμένο τομέα» δηλώνει ὁ Μ. Τραυλός. Κάτι δέν πάει καλά. Καί ἐπειδή ὁ δήμαρχος εἶναι νέος ἄνθρωπος, μᾶλλον πρόκειται γιά κακή συνεννόηση. Ἡ Σαλαμίνα ἔπρεπε ἤδη νά καλπάζει. Ἄς μήν χανόμαστε στήν μετάφραση.

Απόψεις

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ