«Πράσινες» Μωρές Παρθένες

ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ παραβολή τῶν Μωρῶν Παρθένων θύμισε ἡ ΔΕΔΗΕ πού περιέκοψε τήν παραγωγή τῶν Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνεργείας (ΑΠΕ) κατά τήν διάρκεια τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, γιά ν’ ἀποφύγει μία ἐκτεταμένη διακοπή ἠλεκτρικοῦ ρεύματος (τηλελληνιστί μπλάκ ἄουτ).

Ἐξ αἰτίας τῆς μή σπανίας πτώσεως τῆς καταναλώσεως, ἡ ροή ἐνεργείας 7,5 χιλιάδων μικρῶν φωτοβολταϊκῶν μονάδων μετέτρεψε τήν ΔΕΔΗΕ ἀπό δίκτυο διανομῆς σέ παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος.

  • Tοῦ Κώστα Κόλμερ

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ ΔΕΔΗΕ ἠναγκάσθη νά θέσει ἐκτός λειτουργίας ὁλόκληρο τό σύνολο τῆς παραγωγῆς τῶν ΑΕΠ, ἰσχύος 3,5 ΜW καί νά διακόψει πάραυτα τίς εἰσαγωγές ἠλεκτρισμοῦ ἀπό ὅμορες χῶρες, κινδυνεύοντας νά κατηγορηθῇ γιά παραβίαση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου, πού ἐνισχύει τίς διασυνοριακές συναλλαγές. Τώρα πρέπει νά πληρώσει τήν ἀθέτηση τῶν σχετικῶν συμβάσεων ἀγορᾶς πολλῶν μεγαβάτ.

Δέν ἐξαντλοῦνται στό σημεῖο αὐτό οἱ παρενέργειες τοῦ προγράμματος τῆς ΔΕΗ:

1. Τό συναφές κόστος τῆς «Πράσινης Ἀνάπτυξης», πού ἀπέτυχε ἐν προκειμένῳ, θά φέρει πάλι ἡ λαϊκή κατανάλωση πού ὑποφέρει ἀπό τίς ἀνατιμήσεις τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί τόν ὑψηλό πληθωρισμό.

2. Λόγῳ τοῦ ἑτεροχρονισμοῦ ζήτησης καί προσφορᾶς ἠλεκτρισμοῦ, χάνεται ἐνέργεια πού παράγεται ἐγχωρίως, ἀπ’ τίς εἰσαγωγές φυσικοῦ ἀερίου σέ μία περίοδο μεγάλων ἐλλειμμάτων στό ἰσοζύγιο ἐξωτερικῶν πληρωμῶν τῆς χώρας.

3. Οἱ μηδενικές τιμές ρεύματος πλήττουν οἰκονομικῶς τίς μικρές μονάδες ΑΠΕ καί ἀποδιοργανώνουν τό Χρηματιστήριο Ἐνεργείας τῆς χώρας.

Οἱ περικοπές «πράσινης ἐνεργείας» ἀποδεικνύουν τά ὅρια ἀναπτύξεως τῶν ΑΠΕ στήν χώρα μας, ἡ ὁποία κατήργησε πολλές μονάδες βάσεως (λιγνιτικά ἐργοστάσια κ.λπ.) ἀνεβάζοντας κατακορύφως τίς τιμές τοῦ ἠλεκτρικοῦ, ἀκυρώνοντας ἐπενδύσεις δισ. εὐρώ καί προκαλῶντας ἐκτεταμένη ἀνεργία στήν κρίσιμη ἐθνικῶς δυτική Μακεδονία.

Οἱ ἀδυσώπητοι νόμοι τῆς Θερμοδυναμικῆς καί τῆς ἰδιομορφίας τοῦ ἠλεκτρισμοῦ ἀποδεικνύουν στήν πράξη πόσον παράλογο εἶναι νά παράγεται ἕνα προϊόν (τῶν ΑΠΕ) πού δέν μπορεῖ νά ἐξαχθῇ οὔτε νά πωληθῇ στήν ἐγχώριο ἀγορά, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται διά μίαν εἰσέτι φοράν ὅτι δέν εἶναι ἀδέσμευτη!..

Απόψεις

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».

Τετάρτη, 17 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Την Κυριακή 23.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 23.06 η «Εστία της Κυριακής» γιορτάζει την ημέρα της μουσικής με μία υπερπροσφορά!

Το Σάββατο 22.06 με την Εστία: Ένα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε το Σάββατο 22.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία, τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 21.06 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 21.06 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»