Ποτέ δέν εἶναι ἀργά, ἄς ὑπάρξει ἐπανόρθωση

Ἔστω καί ἀργά, ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά παρέμβει στό καυτό θέμα τῶν «κόκκινων» δανείων. Θά πρέπει ὅμως ἡ ρύθμιση πού θά φέρει στήν Βουλή νά εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτική.

Κατ’ ἀρχάς, θά εἶναι καλό νά σταματήσει ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «μπαταχτσῆδες», τόν ὁποῖον κατά κόρον χρησιμοποιοῦν διάφοροι κυβερνητικοί κήρυκες στά ΜΜΕ. Θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν καί συνάδελφοί τους, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν τρομακτική περικοπή ἀποδοχῶν καί συντάξεων, ἔχασαν τήν ἐργασία τους καί τήν ἀρκετά ἱκανή ἀμοιβή τους, ἐπειδή κάποια κόμματα καί ΜΜΕ ἔκαναν σημαία τους τό κλείσιμο «μαγαζιῶν» τῆς ἐνημερώσεως, καί βρέθηκαν σέ ἀπόγνωση μή ἔχοντας πλέον τήν δυνατότητα νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ δανεισμοῦ τους!

Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἀποκαλοῦνται ἀκόμη καί σήμερα «μπαταχτσῆδες», καί θά πρέπει νά ὑπάρξει γι’ αὐτούς κάποια εἰδική μέριμνα. Ἄς μήν λησμονοῦν ἡ Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα (πλήν ἐλαχίστων) ὅτι ἔχει διαπραχθεῖ ἀπό τήν πολιτική τό μεγάλο ἔγκλημα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε εὐθύνη τῶν τραπεζικῶν ἡγεσιῶν καί στελεχῶν.

Λησμόνησαν, δηλαδή, ἡ Κυβέρνηση καί τά κόμματα ὅτι ἡ τηλεόραση καί οἱ ἐφημερίδες ἦταν γεμᾶτες ἀπό διαφημίσεις τραπεζῶν πού καλοῦσαν τούς πολῖτες, σχεδόν παρακαλετά, νά πάρουν «διακοποδάνεια», «ἑορτοδάνεια» καί ὅ,τι ἄλλο τραπεζικό προϊόν φανταστεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου.

Γιατί ἆρά γε, ἡ τόση σπουδή καί ἐπιμονή τῶν τραπεζικῶν στελεχῶν, τά ὁποῖα, μέσῳ ἑταιρειῶν, παραβίαζαν ἀκόμη καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν πολιτῶν, τηλεφωνῶντας ὅλες τίς ὧρες τῆς ἡμέρας γιά νά διαφημίσουν τά διάφορα δάνεια πού θά μποροῦσε νά πάρει ὁ καταναλωτής; Διότι, ἁπλῶς, μέ τόν τρόπο αὐτόν, τά «λευκά κολλάρα» τῶν τραπεζῶν δημιουργοῦσαν «portfolio» ἐξασφαλίζοντας γιά τόν ἑαυτό τους τεράστια πρίμ καί μπόνους.

Ἔ, λοιπόν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν εὐθύνη; Ἔχει εὐθύνη ἡ νοικοκυρά ἡ ὁποία, χωρίς νά ἔχει γνώσεις οἰκονομικῶν, ὑφίστατο τήν στενή καθημερινή πολιορκία ἀπό τίς τράπεζες, συγχρόνως μέ τήν πλύση ἐγκεφάλου στήν ὁποία εἶχαν ἀποφασίσει νά τήν ὑποβάλουν;

Δέν μᾶς τά λέει καλά ἡ πολιτική μας σκηνή. Ἔχει, ὅμως, τώρα τήν εὐκαιρία νά μοιράσει σωστά τήν πίττα. Νά καταλογίσει δηλαδή –ἀπό σπόντα– τίς εὐθῦνες στά τραπεζικά στελέχη, κάνοντας, μέ τήν ρύθμιση, πολύ πιό εὔκολη τήν προσπάθεια ἀποπληρωμῆς τῶν ὑποχρεώσεων τῶν ὀφειλετῶν.

Ὑπάρχει ἐπίσης καί μία ἄλλη κατηγορία. Ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες τά ὁποῖα ἐπίσης ὑπέστησαν ἀποφασιστική μείωση τῶν ἐσόδων τους. Δέν θά πρέπει νά ληφθεῖ γιά αὐτήν τήν κατηγορία ἀκόμη πιό εἰδική μέριμνα, ὥστε νά μήν χάσουν τό σπίτι πού ἀπέκτησαν εἴτε ἀπό τούς γονεῖς τους εἴτε πρίν χάσουν τήν ὑγεία τους;

Εἶναι ἕνα ἀκόμα σημεῖο στό ὁποῖο ἡ κυβερνητική παράταξη πρέπει νά δείξει προσοχή. Αὐτά, ἐν ὀλίγοις, μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ Βουλή θά ἀποφασίσει μέ τό χέρι στήν καρδιά καί ὄχι στήν τσέπη. Ὅσο γιά τήν σπουδή μέ τήν ὁποία ὁ Ἄρειος Πάγος φρόντισε γιά τήν καθαρογραφή τῆς ἀποφάσεως, καλό θά εἶναι νά ἐξηγηθεῖ ὅτι ὅσο πιό γρήγορα καθαρογραφόταν ἡ ἀπόφαση τόσο πιό γρήγορα θά μποροῦσε ἡ Βουλή νά προχωρήσει σέ ρύθμιση.

Αὐτά γιά νά σταματήσει ἡ «στοχοποίηση» τῶν δικαστῶν οἱ ὁποῖοι ἀποφάσισαν βάσει τῶν νόμων τῆς Βουλῆς, χωρίς αὐτή ἡ ψῆφος τους νά στερεῖ ὅποιον ἔπαινο πρός ἐκείνους τῶν ὁποίων ἡ ψῆφος ὑπῆρξε ἀρνητική.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!