Ποτέ δέν εἶναι ἀργά, ἄς ὑπάρξει ἐπανόρθωση

Ἔστω καί ἀργά, ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά παρέμβει στό καυτό θέμα τῶν «κόκκινων» δανείων. Θά πρέπει ὅμως ἡ ρύθμιση πού θά φέρει στήν Βουλή νά εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτική.

Κατ’ ἀρχάς, θά εἶναι καλό νά σταματήσει ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «μπαταχτσῆδες», τόν ὁποῖον κατά κόρον χρησιμοποιοῦν διάφοροι κυβερνητικοί κήρυκες στά ΜΜΕ. Θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν καί συνάδελφοί τους, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν τρομακτική περικοπή ἀποδοχῶν καί συντάξεων, ἔχασαν τήν ἐργασία τους καί τήν ἀρκετά ἱκανή ἀμοιβή τους, ἐπειδή κάποια κόμματα καί ΜΜΕ ἔκαναν σημαία τους τό κλείσιμο «μαγαζιῶν» τῆς ἐνημερώσεως, καί βρέθηκαν σέ ἀπόγνωση μή ἔχοντας πλέον τήν δυνατότητα νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ δανεισμοῦ τους!

Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἀποκαλοῦνται ἀκόμη καί σήμερα «μπαταχτσῆδες», καί θά πρέπει νά ὑπάρξει γι’ αὐτούς κάποια εἰδική μέριμνα. Ἄς μήν λησμονοῦν ἡ Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα (πλήν ἐλαχίστων) ὅτι ἔχει διαπραχθεῖ ἀπό τήν πολιτική τό μεγάλο ἔγκλημα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό κάθε εὐθύνη τῶν τραπεζικῶν ἡγεσιῶν καί στελεχῶν.

Λησμόνησαν, δηλαδή, ἡ Κυβέρνηση καί τά κόμματα ὅτι ἡ τηλεόραση καί οἱ ἐφημερίδες ἦταν γεμᾶτες ἀπό διαφημίσεις τραπεζῶν πού καλοῦσαν τούς πολῖτες, σχεδόν παρακαλετά, νά πάρουν «διακοποδάνεια», «ἑορτοδάνεια» καί ὅ,τι ἄλλο τραπεζικό προϊόν φανταστεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου.

Γιατί ἆρά γε, ἡ τόση σπουδή καί ἐπιμονή τῶν τραπεζικῶν στελεχῶν, τά ὁποῖα, μέσῳ ἑταιρειῶν, παραβίαζαν ἀκόμη καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν πολιτῶν, τηλεφωνῶντας ὅλες τίς ὧρες τῆς ἡμέρας γιά νά διαφημίσουν τά διάφορα δάνεια πού θά μποροῦσε νά πάρει ὁ καταναλωτής; Διότι, ἁπλῶς, μέ τόν τρόπο αὐτόν, τά «λευκά κολλάρα» τῶν τραπεζῶν δημιουργοῦσαν «portfolio» ἐξασφαλίζοντας γιά τόν ἑαυτό τους τεράστια πρίμ καί μπόνους.

Ἔ, λοιπόν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν εὐθύνη; Ἔχει εὐθύνη ἡ νοικοκυρά ἡ ὁποία, χωρίς νά ἔχει γνώσεις οἰκονομικῶν, ὑφίστατο τήν στενή καθημερινή πολιορκία ἀπό τίς τράπεζες, συγχρόνως μέ τήν πλύση ἐγκεφάλου στήν ὁποία εἶχαν ἀποφασίσει νά τήν ὑποβάλουν;

Δέν μᾶς τά λέει καλά ἡ πολιτική μας σκηνή. Ἔχει, ὅμως, τώρα τήν εὐκαιρία νά μοιράσει σωστά τήν πίττα. Νά καταλογίσει δηλαδή –ἀπό σπόντα– τίς εὐθῦνες στά τραπεζικά στελέχη, κάνοντας, μέ τήν ρύθμιση, πολύ πιό εὔκολη τήν προσπάθεια ἀποπληρωμῆς τῶν ὑποχρεώσεων τῶν ὀφειλετῶν.

Ὑπάρχει ἐπίσης καί μία ἄλλη κατηγορία. Ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες τά ὁποῖα ἐπίσης ὑπέστησαν ἀποφασιστική μείωση τῶν ἐσόδων τους. Δέν θά πρέπει νά ληφθεῖ γιά αὐτήν τήν κατηγορία ἀκόμη πιό εἰδική μέριμνα, ὥστε νά μήν χάσουν τό σπίτι πού ἀπέκτησαν εἴτε ἀπό τούς γονεῖς τους εἴτε πρίν χάσουν τήν ὑγεία τους;

Εἶναι ἕνα ἀκόμα σημεῖο στό ὁποῖο ἡ κυβερνητική παράταξη πρέπει νά δείξει προσοχή. Αὐτά, ἐν ὀλίγοις, μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ Βουλή θά ἀποφασίσει μέ τό χέρι στήν καρδιά καί ὄχι στήν τσέπη. Ὅσο γιά τήν σπουδή μέ τήν ὁποία ὁ Ἄρειος Πάγος φρόντισε γιά τήν καθαρογραφή τῆς ἀποφάσεως, καλό θά εἶναι νά ἐξηγηθεῖ ὅτι ὅσο πιό γρήγορα καθαρογραφόταν ἡ ἀπόφαση τόσο πιό γρήγορα θά μποροῦσε ἡ Βουλή νά προχωρήσει σέ ρύθμιση.

Αὐτά γιά νά σταματήσει ἡ «στοχοποίηση» τῶν δικαστῶν οἱ ὁποῖοι ἀποφάσισαν βάσει τῶν νόμων τῆς Βουλῆς, χωρίς αὐτή ἡ ψῆφος τους νά στερεῖ ὅποιον ἔπαινο πρός ἐκείνους τῶν ὁποίων ἡ ψῆφος ὑπῆρξε ἀρνητική.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ