ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ποιός θά σταματήσει τήν μάστιγα τῶν δρόμων;

Κάτι πρέπει, ἐπί τέλους, νά γίνει μέ τά τροχαῖα δυστυχήματα

Μιά μεγάλη κωμόπολη χάνεται κάθε χρόνο στήν ἄσφαλτο. Καί ἄν ὑπολογίσουμε τίς χιλιάδες τῶν τραυματιῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων δέν ἀποκαθίστανται πλήρως, μιλᾶμε γιά καθαρή γενοκτονία!

Καί ἄν –ὅπως κάθε φορά τονίζει ὁ ἔχων τήν ἐμπειρία καί γνώστης τῶν στατιστικῶν «Ἰαβέρης»– σκεφθοῦμε ὅτι ἐκεῖνοι πού χάνονται στήν ἄσφαλτο εἶναι κυρίως νέοι ἄνθρωποι, δηλαδή ἄτομα τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά φτιάξουν οἰκογένειες καί παιδιά, τό πρόβλημα γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερο.

Μέ ἱκανοποίηση πληροφορηθήκαμε τήν ἀπόφαση ἑλληνικοῦ δικαστηρίου, τό ὁποῖο «ἔκοψε» τήν μισή ἀποζημίωση ἀπό θῦμα τροχαίου ἀτυχήματος (τό ὁποῖο ὁδηγοῦσε μοτοσυκλέττα) ἐπειδή δέν φοροῦσε κράνος!

Σοῦ λέει ὁ δικαστής «Κύριε, δίκιο ἔχεις, εἶχες προτεραιότητα, ἔχεις τό “πάνω χέρι”, ἀλλά γιατί δέν φοροῦσες κράνος; Γιά νά μάθεις, λοιπόν, ἐφεξῆς νά τό φορᾶς, πάρε μιά μείωση τῆς ἀποζημιώσεως κατά 50%!»…

Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν ἄποψη τοῦ δικαστοῦ. Καί μακάρι νά μποροῦσε ἡ Δικαιοσύνη νά «ἁρπάξει» στήν τσιμπίδα της ὅλους ἐκείνους τούς «Ἑλληνάρες» ὁδηγούς, οἱ ὁποῖοι πιάνουν τιμόνι καί νομίζουν ὅτι εἶναι πιλότοι τῆς ΡΑΦ στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο!

Ἐκείνους, πού βλέπουν νά ἀνάβει τό «πορτοκαλί» στό φανάρι καί ἀντί νά πατήσουν τό φρένο, πατᾶνε τέρμα τό γκάζι καί πετάγονται στόν δρόμο, γιά νά σταματήσουν, φυσικά, στό ἑπόμενο «κόκκινο» πού βρίσκεται ἑκατό-διακόσια μέτρα πιό κάτω! Γιά τέτοιους γελοίους καί ἐπικίνδυνους ὁδηγούς μιλᾶμε! Δέν ὑπολογίζουν τίς ἐπιπτώσεις πού μπορεῖ νά ἔχει τό «τέρμα γκάζι» καί παίζουν τήν ζωή τους (καί τῶν ἄλλων) κορώνα-γράμματα γιά μιά «γκαζιά»!

Ἀφῆστε δέ τούς ἄλλους, πού περιμένουν στό φανάρι τῆς Σόλωνος καί Κανάρη, καί «μαρσάρουν» λές καί πρόκειται μέ τό «πράσινο» νά δοθεῖ ἡ ἐκκίνηση τοῦ «Γκράν Πρί τοῦ Μονακό!»…

Καί οἱ ἄλλοι, οἱ ἀπαράδεκτοι, πού σταματοῦν πίσω σου στό φανάρι, σχεδόν κολλημένοι στόν προφυλακτῆρα σου καί μέ τό πού θά φανεῖ τό «πράσινο» κορνάρουν! Πόσες φορές σκέπτομαι νά μήν ξεκινήσω, ἀλλά νά κατέβω ἀπό τό αὐτοκίνητο καί νά τρίψω στό πρόσωπο τοῦ ἀναιδέστατου, πού κορνάρει χωρίς κανένα λόγο, τήν ἐφημερίδα πού ἔχω στό διπλανό μου κάθισμα!

Καί, φυσικά, εἶναι οἱ ἄλλοι, οἱ ἐγκληματίες, πού τρέχουν στήν λεωφόρο Συγγροῦ ἤ στήν Κηφισοῦ μέ 150 χλμ. μέρα μεσημέρι, κάνουν «σφῆνες», καί ἄν δέν τούς διευκολύνεις σοῦ δίνουν κι ἕνα «φάσκελο» γιά μπόνους!

Δέν εἶναι, φυσικά, λιγότερο ἐπικίνδυνοι ἐκεῖνοι πού ὁδηγοῦν σάν χελῶνες στήν ἀριστερή λωρίδα τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν, στήν λωρίδα, δηλαδή, στήν ὁποία, μπορεῖς νά ἀναπτύξεις τό ἀνώτατο ὅριο ταχύτητος πού προβλέπει ἡ Τροχαία!

Θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι θέμα κυκλοφοριακῆς ἀγωγῆς. Καί μέ χαρά μου βλέπω ὅτι τά νέα παιδιά ἔχουν ἀρχίσει νά ἀντιλαμβάνονται τήν σημασία τῶν μέτρων ἀσφαλείας κατά τήν ὁδήγηση.

Δέν τολμῶ νά κινήσω τό αὐτοκίνητο ἄν δέν φορέσω ζώνη. Καί ἄν δέν τό κάνω, ἐπεμβαίνει ἀμέσως ἡ ἐγγονή μου: «Παπποῦ, τή ζώνη σου, γρήγορα!» διατάσσει. Στό σχολεῖο, βλέπετε, διδάσκονται πλέον τά βασικά. Ἐκεῖνα πού ἡ γενιά μας δέν τά ἔχει μάθει ἀκόμη!

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…