Περιβαλλοντική εὐαισθησία καί ἀκρότητες

Τό ἁλίευσα ἀπό τόν ἀγαπητό, πρώην γραμματέα Δασῶν Δημήτρη Κατσούδα καί ἔχει ἐνδιαφέρον

Πάγια ἄποψη τοῦ τ. γραμματέως εἶναι ὅτι τά δάση χωρίς κεντρική διαχείριση, καταστρέφονται. Ἄς δοῦμε, ὅμως, τήν ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἄποψη τοῦ κατοίκου Καλιφόρνιας Γιώργου Ἀναστασόπουλου.

«Μαίνονται οἱ πυρκαγιές στήν Καλιφόρνια. Θά ἀναρωτηθεῖ κάποιος “ποιός φταίει;”, δεδομένου ὅτι στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν τίθεται θέμα σκόπιμων ἐμπρησμῶν. Θά μπορούσαμε νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι εὐθύνεται ἡ παρατεταμένη ξηρασία. Προφανῶς εἶναι ἕνας σοβαρός λόγος, ὅμως θά μποροῦσε κάποιος νά ἀντιτείνει ὅτι ὑπῆρχαν καί στό παρελθόν μεγάλες περίοδοι ξηρασίας ἀλλά δέν γινόταν τό κακό πού γίνεται τά τελευταῖα 2-3 χρόνια. Μάλιστα, πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι τό 2017-19 οἱ βροχοπτώσεις στήν πολιτεία ἦταν ἀρκετά ἄνω τοῦ μέσου ὅρου. Τίς πταίει λοιπόν; Κυβερνήτης καί πολιτική ἡγεσία, ὅλοι “ἀριστεροί” Δημοκρατικοί, ρίχνουν τό ἀνάθεμα στήν κλιματική ἀλλαγή. Καί αὐτή εἶναι ἡ ἐπίσημη δικαιολογία σέ κάθε δημόσια δήλωσή τους. Ἄν μελετήσουμε, ὅμως, προσεκτικά τά στοιχεῖα, αὐτό πού συμβαίνει μέ τίς πυρκαγιές τά τελευταῖα χρόνια εἶναι ἰδιαίτερα ἔντονο, ἄν καί ὑπῆρχαν, ὅπως προανεφέρθη, καί παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας στό παρελθόν. Ἄρα, ἡ κλιματική ἀλλαγή δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ πειστική δικαιολογία.

Ἡ αἰτία τοῦ προβλήματος, ὅμως, βρίσκεται κάπου ἀλλοῦ. Καί τήν ἀποκάλυψε πέρυσι ὁ ἀπερχόμενος, ἐπίσης Δημοκρατικός, κυβερνήτης τῆς πολιτείας Jerry Brown. Σέ συνέντευξή του στίς 11/11/2018 ἀνέφερε ὅτι τά δάση ἔχουν πυκνώσει πολύ τά τελευταῖα χρόνια λόγω ὁλοκληρωτικῆς ἀποχωρήσεως τῆς βιομηχανίας παραγωγῆς ξυλείας ἀπό τήν Καλιφόρνια! Καί αὐτό συνέβη, ὅπως ὁ ἴδιος τόνισε, ἐπειδή ὑπέκυψε σέ πιέσεις τοῦ λόμπυ τῶν περιβαλλοντικῶν ὀργανώσεων καί τῶν ἀκτιβιστῶν, πού ἐπί χρόνια πίεζαν νά θεσπισθοῦν ρυθμίσεις ἀπό τήν Πολιτεία πού νά περιορίζουν, μέχρις ἐξοντώσεως, τήν δράση τῶν βιομηχανιῶν ξυλείας. Ὡς καλός καί περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος “ἀριστερός” ὁ κ. Brown μᾶς ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὅτι ἀποδέχθηκε αὐτές τίς εἰσηγήσεις, νομοθετώντας ἀναλόγως! Ἔτσι, σήμερα, δέν ἔχει ἀπομείνει πιά βιομηχανία ἐπεξεργασίας δασικῆς ξυλείας, παρά μόνο σέ μουσεῖα! Αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ἐξάλειψη καί κάθε προγράμματος, σέ ἀξιόλογη κλίμακα, “forest management”. Ὡς ἐκ τούτου, τά δάση πύκνωσαν, τά ξερά δέντρα παραμένουν στό δάσος, ἀνάμεσα στά δέντρα φύτρωσαν θάμνοι, ἔκλεισαν καί οἱ δασικοί δρόμοι, ἐνῶ ἔγιναν λόγγος τά μονοπάτια καί τά ξέφωτα. Δέν θέλει καί ἰδιαίτερη σοφία νά καταλάβει κανείς ποιό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἄφρονος αὐτῆς πολιτικῆς. Οἱ δῆθεν εὐαισθητοποιημένοι περιβαλλοντολόγοι, οἱ ἀριστεροί-πράσινοι ἀκτιβιστές καί οἱ πολιτικοί τους ἐκφραστές (στήν προκειμένη περίπτωση οἱ Δημοκρατικοί) ἀποτελοῦν τούς ἠθικούς αὐτουργούς τοῦ ἐγκλήματος κατά τῆς φύσεως πού συντελεῖται τά τελευταῖα χρόνια στήν Καλιφόρνια. Πρόκειται περί ἀφρόνων “ἐγκληματιῶν”. Ὅ,τι ἀγγίξουν, μετατρέπεται, κυριολεκτικά, σέ στάχτη καί μπούρμπερη! Χρυσό πιάνουν, κάρβουνο γίνεται! Οἱ “ἐμπρηστές τῶν δασῶν τῆς Καλιφόρνια” ἔχουν ὀνοματεπώνυμο καί εἶναι ἀκόμη ἐδῶ! Καί οἱ συνοδοιπόροι τους κουβαλοῦν τά ἴδια μυαλά σέ κάθε μῆκος καί πλάτος τῆς γῆς. Γι’ αὐτό ὅπου τούς πετύχετε “πίσσα καί πούπουλα”. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. “No mercy”!»… Νομίζω ὅτι καλό εἶναι νά ἀκοῦμε καί τήν ἄλλη πλευρά, γιά νά σχηματίζουμε τήν δική μας ἄποψη.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ