ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Περισσότερο πλαστικό ἀπό ὅ,τι ψάρια στήν θάλασσα…

Ἐπειδή δέν εἶναι ὁ δικαιωματισμός καί κάποια ἄλλα, ἐπουσιώδη στήν οὐσία, ἀλλά «πιασάρικα» γιά τήν εὔπλαστη κοινή γνώμη, θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν τόσο ἐπείγοντα καί οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ ἄλλα, πού ἐπείγουν πολύ περισσότερο, στέκομαι σέ μιά ὁμιλία τοῦ ἀνεξαρτήτου εὐρωβουλευτοῦ Πέτρου Κόκκαλη, στήν Ἐπιτροπή Περιβάλλοντος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου

Στήν Ἐπιτροπή ἡ ὁποία κόπτεται γιά τό Περιβάλλον, ἀλλά ταυτοχρόνως στηρίζει διάφορα συμφέροντα καί καμμιά φορά ἀγνοεῖ τήν πραγματικότητα. Ἀνέφερε ὁ Ἕλλην εὐρωβουλευτής, μεταξύ ἄλλων: «Μέ τήν Εὐρωπαϊκή “Πράσινη Συμφωνία” ἔχουμε δεσμευθεῖ νά δημιουργήσουμε ἕναν κόσμο μέ μηδενική ρύπανση, ἕναν κόσμο λιγώτερο τοξικό γιά τόν ἄνθρωπο. Σήμερα συζητοῦμε γιά τά πλαστικά, τήν “πλαστική ρύπανση”, ἀναφερόμεθα σέ ἕναν κόσμο γεμᾶτο ἀπό μικροπλαστικά, νανοπλαστικά πού πλέον βρίσκονται παντοῦ, βρίσκονται ἀκόμη καί στήν τροφική ἁλυσίδα. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς τρώγει περίπου 5 γραμμάρια πλαστικοῦ τήν ἑβδομάδα, δηλαδή μιά πλαστική τράπουλα κάθε χρόνο! Προσφάτως, μάθαμε ὅτι κατά μέσον ὅρο 250 ἑκατομμύρια ἀόρατα μικροπλαστικά σωματίδια περιλαμβάνονται σέ κάθε λίτρο ἐμφιαλωμένου νεροῦ, ἀπό τίς ἑταιρεῖες πού κατασκευάζουν τά πλαστικά μπουκάλια, καί βέβαια ὄχι νερό. Ἀναφερόμεθα σέ σωματίδια πού περνοῦν τόν ὑδροεγκεφαλικό φραγμό καί βρίσκονται πλέον καί στόν ἐγκέφαλό μας. Μόλις χθές εἴχαμε τήν κηλῖδα στόν Βισκαϊκό κόλπο, πού ἔχει μολύνει τίς ἀκτές τῆς Γαλικίας, τῆς Ἀστούριας, τῆς Κατάβιας στήν χώρα τῶν Βάσκων μέ δισεκατομμύρια πλαστικά σωματίδια πέλλετ τά ὁποῖα ἔχουν προκαλέσει τεράστια οἰκονομική κοινωνική καί περιβαλλοντική καταστροφή!

Γνωρίζουμε ὅτι τό πλαστικό πού βρίσκεται πλέον στή θάλασσα, θά βρίσκεται γιά πάντα ἐκεῖ, σέ μιά θάλασσα πού τό ἔτος 2050 θά ἔχει, δυστυχῶς, περισσότερο πλαστικό ἀπ’ ὅ,τι ψάρια.

»Εἶναι σημαντικό νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτή τήν πτυχή τῆς πλαστικῆς ρύπανσης μέ τήν ἀμεσότητα πού ἀπαιτεῖται. Εἶναι σημαντικό νά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά τήν θέσπιση διατάξεων σχετικῶν μέ τά μικροπλαστικά στό πλαίσιο τῶν συνεχιζομένων διαπραγματεύσεων γιά μιά παγκόσμια συνθήκη γιά τήν ρύπανση ἀπό πλαστικά»… Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ μιά παρέμβαση, ἐπειδή τό θέμα «θαλάσσια ρύπανση» μᾶς ἀπασχολεῖ ἰδιαιτέρως. Νά θυμίσουμε ἐπίσης ὅτι τό ἔτος 1982, ὅταν ὁ ἀείμνηστος πατριώτης ἐφοπλιστής Γεώργιος Π. Λίβανος ἵδρυσε τήν περίφημη Helmepa (Ἑλληνική Ἕνωση γιά τήν προστασία τοῦ θαλασσίου περιβάλλοντος), ἡ λέξη «ρύπανση» δέν ὑπῆρχε ἀκόμη στά ἐγχειρίδια ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι σήμερα ἔχουν ἀνακαλύψει τήν Ναυτιλία ὡς «μεγάλη ρυπογόνο βιομηχανία».

Θεωροῦμε σημαντική τήν παρέμβαση τοῦ εὐρωβουλευτοῦ μας στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καί θά ἦταν εὐχῆς ἔργον οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποί μας στίς Βρυξέλλες νά ἀσχοληθοῦν ἐπισταμένως μέ τό θέμα τῆς ρυπάνσεως τοῦ θαλασσίου περιβάλλοντος. Ἄν ὑπάρχει κάτι στό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά στηριχθεῖ γιά τό μέλλον, εἶναι νά διατηρήσει καθαρές τίς θάλασσες καί τίς παραλίες της, σημεῖα τά ὁποῖα ἀποτελοῦν μεγάλη καί ἀσφαλῆ πηγή πλούτου. Καλό θά εἶναι οἱ εὐρωβουλευτές ὅλων τῶν κομμάτων (φυσικά καί οἱ ἀνεξάρτητοι) νά ἐργασθοῦν πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, δείχνοντας ὅτι ἡ πρώτη Ναυτιλιακή Δύναμη στόν κόσμο δέν ἀρκεῖται στήν τήρηση τῶν διεθνῶν διατάξεων, ἀλλά πρωτοστατεῖ στήν σταυροφορία γιά τήν προστασία τῶν θαλασσῶν τοῦ πλανήτη!

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.