Περί «Μαύρης Παρασκευῆς» καί μαύρης μας μοίρας…

Γεμίσαμε πάλι διαφημίσεις σχετικές μέ τήν ἐπερχομένη «Μαύρη Παρασκευή», τήν “Black Friday” τῶν Ἀμερικανῶν

Θά μᾶς πεῖτε «ἐδῶ καθιερώθηκε πλέον στά σχολεῖα τό “Χαλογουήν” κι ἐσᾶς σᾶς πειράζει ἡ “Μαύρη Παρασκευή”»; Ὄχι, δέν εἴμαστε κάποιοι γερο-παράξενοι ἤ κάποιοι ὑπερσυντηρητικοί.

Ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν καί στήν γενιά πού ἀσπάσθηκε τόν Θεό Ἔλβις καί τό ρόκ-ἔντ-ρόλλ, πού φόρεσε πρώτη μπλού-τζήν καί ἀγόρασε «Βέσπα», πού ἔκανε τό «Ντέ σεβώ» σῆμα κατατεθέν καί τό «Μίνι κοῦπερ» ἔμβλημα.

Ἀλλά, βρέ παιδιά, γιατί τόση «ἀμερικανο-μανία» τόν τελευταῖο καιρό;

Ἐμεῖς δέν ἔχουμε τά καρναβάλια μας, τίς Ἀπόκριες, τούς ἀποκριάτικους χορούς, τά καλαματιανά μας καί τά τσάμικά μας; Τί ἀνάγκη ἔχουμε νά προσθέσουμε καί τίς κολοκύθες μέ τά κεριά καί τίς στολές τῆς μάγισσας Φούρκας;

«Καί τί θέλετε; Νά παραμείνουμε στίς στολές τοῦ Πιερότου καί τῆς Κολομπίνας, τά “Ντόμινο” καί τούς “Ἀπάχηδες;”» θά μᾶς πεῖτε.

Πρός Θεοῦ, ὄχι! Ἐξ ἄλλου, ἡ δική μας γενιά εἶναι ἐκείνη πού καθιέρωσε ὡς στολή τῶν Ἀπόκρεων τόν κάου-μπόυ, τόν Ζορρό καί τόν Σούπερμαν. Ἀλλά τώρα τό κακό παράγινε! Καλά δέν εἴχαμε τίς ἐκπτώσεις μας Φεβρουάριο καί Ἰούλιο; Τί τήν θέλουμε τήν «Μαύρη Παρασκευή»;

Βεβαίως, μπορεῖ κανείς νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι τά τελευταῖα χρόνια, πού ἡ χρεοκοπημένη μας πατρίδα περνᾶ πολύ δύσκολα, οἱ ἔμποροι ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα σωσίβια προκειμένου νά αὐξήσουν τόν τζίρο τους. Καί ἡ «Μαύρη Παρασκευή» εἶναι ἕνα ἀπό αὐτά. Μόνο πού ἐνῶ ἐφέτος ἡ «Μπλάκ Φράιντεϊ» εἶναι στίς 26 τοῦ Νοεμβρίου, τά μαγαζιά τήν ἔχουν ἀρχίσει ἀπό τώρα! Ἔτσι, κατά πᾶσα πιθανότητα, πρός δόξαν τῆς ἑλληνικῆς τάσεως πρός τήν ὑπερβολή, μπορεῖ νά κρατήσει καί μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου!

Γιά νά φανταστεῖτε, ἡ ἐγγονή μας ἔχει «χτενίσει» ὅλες τίς σχετικές μέ τήν «Μπλάκ Φράιντεϊ» ἱστοσελίδες καί ἔχει ἐντοπίσει ὅλα ὅσα θά ἤθελε νά ἀγοράσει. Φυσικά, θά τά κοιτάξει πολλές φορές, μέχρι νά καταλήξει σέ ἕνα ἀπό ὅσα ἔχει σταμπάρει, καθ’ ὅτι οἱ γλίσχρες ἀποδοχές μας δέν ἐπαρκοῦν γιά κάτι περισσότερο.

Χθές, μᾶς ἔδειξε τόν σχετικό κατάλογο. «Παπποῦ, γιαγιά, αὐτά ἔχω ἐντοπίσει.» Τῆς εἴπαμε νά κάνει μιά πρόσθεση τῶν τιμῶν καί διαπίστωσε μέ τρόμο ὅτι δέν ἔφθανε ὁλόκληρη ἡ σύνταξή μου! Διότι καλή εἶναι ἡ «Μπλάκ Φράιντεϊ», ἀλλά ἡ «Μπλάκ κατάσταση» στήν ὁποία ἔχουμε βρεθεῖ γιά τόσα χρόνια, ἔχει γίνει «Μαύρη τρῦπα»… Γιά σκέψου, ἀναφερθήκαμε στήν «Μαύρη οἰκονομία» καί θυμηθήκαμε τί μᾶς εἶχε πεῖ ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, ὅταν ἦταν πρωθυπουργός. Ἐπιστρέφαμε ἀπό ἕνα ταξίδι στό Λονδῖνο, ὅπου ὁ ἀείμνηστος «Ψηλός» εἶχε συναντήσει τήν Μάργκαρετ Θάτσερ.

«Συζητήσαμε τό Κυπριακό, τίς ἐξελίξεις στήν πρώην Σοβιετική Ἕνωση καί στά Βαλκάνια καί, φυσικά τά θέματα τῆς ἑλληνικῆς Οἰκονομίας» μᾶς εἶπε.

«Καί τί εἴπατε, κύριε πρόεδρε γιά τήν ἑλληνική Οἰκονομία; Τί σᾶς εἶπε ἡ κυρία Θάτσερ;» ρωτήσαμε, ὅπως ἦταν φυσικό. «Μέ συμβούλευσε νά μήν πειράξω τήν “μαύρη οἰκονομία”, στήν ὁποία στηρίζεται σήμερα ἡ ἑλληνική οἰκονομική πραγματικότης» μᾶς εἶχε πεῖ. Φυσικά, δέν τήν ἄκουσε. Τά ἀποτελέσματα, εἶναι γνωστά, καί δέν χρειάζεται ἐπεξήγηση…

Απόψεις

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ «Ἐπιβατικόν αὐτοκίνητον ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ μηχανικοῦ Κ. Δ. ἐπί τῆς διερχομένης ἐκ Κορίνθου ὁδοῦ Πατρῶν-Ἀθηνῶν κατέπεσεν εἰς τήν θάλασσαν, ἐντός τοῦ λιμένος. Ὡς ἐγνώσθη ὁ μηχανικός δέν ἀντελήφθη, λόγῳ τῆς πιπτούσης κατακλυσμιαίας βροχῆς, ὅτι ἔπρεπε νά στρέψῃ δεξιά διά νά κατευθυνθῇ εἰς Ἀθήνας καί συνέχισε πρός τήν θάλασσαν». Λόγῳ κακῆς χωροσταθμίσεως καί ἐλλείψεως ὑπονόμων, οἱ δρόμοι, εἰς τήν Ἑλλάδα, γίνονται… θάλασσα μέ τήν πρώτην βροχήν. Δι’ ὅ καί ὁ ἀτυχής μηχανικός ἐξέλαβε καί τήν πραγματικήν θάλασσα ὡς… συνέχειαν τοῦ δρόμου. ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕΚΙΝΟΝ Εἰς τό Πεκῖνον ἤρχισεν ἡ ἐτησία ἐξόρμησις διά τήν ἐξάλειψιν τῶν κωνώπων, τῶν κορέων, τῶν μυιῶν καί ὅλων τῶν ἐντόμων. Εἰς τήν «μάχην» αὐτήν, ἐκτός τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, τοῦ Ὑπ. Ὑγιεινῆς, μετέχει καί ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός τῆς πρωτευούσης. Εἰδικά συνεργεῖα ἐπιθεωροῦν τάς κατοικίας, τάς ἀποθήκας τροφίμων, τά ἑστιατόρια ὡς καί ὅλα τά καταστήματα, τά ὁποῖα πωλοῦν εἴδη διατροφῆς ἤ ἀναψυκτικά. * Ἐπειδή ἡ 14η Ἰουνίου 1964 ἦταν Κυριακή καί ἡ «Ἑστία» δέν εἶχε κυκλοφορήσει, σταχυολογοῦμε κείμενα ἀπό τό φύλλο τῆς προηγουμένης ἡμέρας, 13ης Ἰουνίου 1964.

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.