Πέμπτη, 5 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΙΣ:

Μεταδίδεται ἀπό Ἰταλία: «Μικρό σκυλάκι, ἀκοῦον εἰς τό ὄνομα Ντόντο, εἰσήχθη εἰς τό νοσοκομεῖον τῶν ζώων, διά νά ὑποβληθῇ εἰς θεραπείαν, συνεπείᾳ δηγμάτων, τά ὁποῖα ἐπροκάλεσεν εἰς αὐτό ἄνθρωπος.

Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ μικροῦ κυνός εἶπεν ὅτι ὁ Ντόντο ἐφύλασσε εἰς τήν θύραν τῆς οἰκίας, ὅταν ἐπαίτης ἐνοχληθείς ἀπό τά γαυγίσματα ἥρπασε τό ζῶον καί τό ἐδάγκασε». Τά σκυλιά, τά ὁποῖα ὡς γνωστόν εἶναι πολύ… σνόμπ, γαυγίζουν τούς ἐπαίτας καί συχνά τούς δαγκώνουν. Ἀλλ’ αὐτό οὐδένα θά ἐνδιέφερε. Ἐνῷ ὁ ἐπαίτης τῆς Μπρέστσιας ἦλθε νά ἐπαληθεύσῃ τό ἀξίωμα τῶν Ἀμερικανῶν δημοσιογράφων: Ὁ τίτλος «Σκύλος δαγκάνει ἄνθρωπον» δέν εἶναι εἴδησις, ἐνῶ «Ἄνθρωπος δαγκάνει σκύλον» εἶναι!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ

Ὁ «Σύνδεσμος Καταστηματαρχῶν Κεντρικῆς Ἀγορᾶς» καί ὁ σύλλογος τῶν ὑπαλλήλων αὐτῶν παραπονοῦνται διά τήν ἀθλίαν κατάστασιν τῆς ἀγορᾶς, ἡ ὁποία θέτει εἰς μεγάλον κίνδυνον τήν ὑγείαν αὐτῶν καί τοῦ καταναλωτικοῦ κοινοῦ. Τά παράπονα ταῦτα διεβίβασε πρός τόν κ. Δήμαρχον Ἀθηναίων ὁ πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ὑποδεικνύει τήν λῆψιν σειρᾶς μέτρων πρός βελτίωσιν τῆς καταστάσεως τῆς ἀγορᾶς ἀπό ἀπόψεως ὑγείας καί καθαριότητος.

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ