Πέμπτη, 5 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΙΣ:

Μεταδίδεται ἀπό Ἰταλία: «Μικρό σκυλάκι, ἀκοῦον εἰς τό ὄνομα Ντόντο, εἰσήχθη εἰς τό νοσοκομεῖον τῶν ζώων, διά νά ὑποβληθῇ εἰς θεραπείαν, συνεπείᾳ δηγμάτων, τά ὁποῖα ἐπροκάλεσεν εἰς αὐτό ἄνθρωπος.

Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ μικροῦ κυνός εἶπεν ὅτι ὁ Ντόντο ἐφύλασσε εἰς τήν θύραν τῆς οἰκίας, ὅταν ἐπαίτης ἐνοχληθείς ἀπό τά γαυγίσματα ἥρπασε τό ζῶον καί τό ἐδάγκασε». Τά σκυλιά, τά ὁποῖα ὡς γνωστόν εἶναι πολύ… σνόμπ, γαυγίζουν τούς ἐπαίτας καί συχνά τούς δαγκώνουν. Ἀλλ’ αὐτό οὐδένα θά ἐνδιέφερε. Ἐνῷ ὁ ἐπαίτης τῆς Μπρέστσιας ἦλθε νά ἐπαληθεύσῃ τό ἀξίωμα τῶν Ἀμερικανῶν δημοσιογράφων: Ὁ τίτλος «Σκύλος δαγκάνει ἄνθρωπον» δέν εἶναι εἴδησις, ἐνῶ «Ἄνθρωπος δαγκάνει σκύλον» εἶναι!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ

Ὁ «Σύνδεσμος Καταστηματαρχῶν Κεντρικῆς Ἀγορᾶς» καί ὁ σύλλογος τῶν ὑπαλλήλων αὐτῶν παραπονοῦνται διά τήν ἀθλίαν κατάστασιν τῆς ἀγορᾶς, ἡ ὁποία θέτει εἰς μεγάλον κίνδυνον τήν ὑγείαν αὐτῶν καί τοῦ καταναλωτικοῦ κοινοῦ. Τά παράπονα ταῦτα διεβίβασε πρός τόν κ. Δήμαρχον Ἀθηναίων ὁ πρόεδρος τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ὑποδεικνύει τήν λῆψιν σειρᾶς μέτρων πρός βελτίωσιν τῆς καταστάσεως τῆς ἀγορᾶς ἀπό ἀπόψεως ὑγείας καί καθαριότητος.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ