Πέμπτη, 31 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΕΡΓΚΟΝΙΑ!

Ἐκ Ῥώμης μεταδίδεται: «Ὁ τέως σύζυγος τῆς Μαρίας Κάλλας, Μπατίστα Μενεγκίνι, κατεδικάσθη ἀπό τό ἐφετεῖον τῆς Ῥώμης νά πληρώσῃ τά χρέη, τά ὁποῖα ἡ τότε σύζυγός του ἐδημιούργησε τό 1958 εἰς τό Παρίσι». Ὡς εἶχε γραφῇ, τότε, τά χρέη αὐτά προῆλθαν ἀπό διάφορα ἀκριβά «ντεσσού», πού εἶχεν ἀγοράσει ἡ ἀοιδός· δεδομένου δέ, ὅτι μέ αὐτά τήν ἔπαθεν ὁ Μενεγκίνι, θά ἔπρεπεν ὁ ἀτυχήσας σύζυγος ν’ ἀπαλλαγῇ, τοὐλάχιστον, ἀπό τόν σχετικόν λογαριασμόν! Προφανῶς, ὅμως, τά ἰταλικά δικαστήρια εἶναι ἀνάλγητα· καί δέν ἀποκλείεται νά φορτωθοῦν εἰς τόν «κομμεντατόρε» καί τά ἔξοδα τῆς κατηραμένης κρουαζιέρας», πού ὑπῆρξεν ἡ καταστροφή του!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ «ΝΟΜΙΜΟΙ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΤΕΚΤΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ.–

Ὁ ὑπαρχηγός τῆς Τουρκοκυπριακῆς Κοινότητος κ. Ντεκτάς ἐδήλωσεν ὅτι δέν τρέφει πολιτικάς φιλοδοξίας οὔτε ἀποβλέπει εἰς πολιτικούς σκοπούς, ἡ προσφυγή ἐκ μέρους τῆς Τουρκοκυπριακῆς Κοινότητος ἐπί τοῦ ζητήματος τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν Δήμων, εἰς τό Ἀνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον τῆς Κύπρου. «Τοῦτο –εἶπεν– ἀποτελεῖ νόμιμον ἐνέργειαν ἐπί τῇ βάσει τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος, ἀποβλέπουσαν εἰς τήν προάσπισιν τῶν δικαιωμάτων τῆς Τουρκοκυπριακῆς κοινότητος».

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ