ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 31 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΕΡΓΚΟΝΙΑ!

Ἐκ Ῥώμης μεταδίδεται: «Ὁ τέως σύζυγος τῆς Μαρίας Κάλλας, Μπατίστα Μενεγκίνι, κατεδικάσθη ἀπό τό ἐφετεῖον τῆς Ῥώμης νά πληρώσῃ τά χρέη, τά ὁποῖα ἡ τότε σύζυγός του ἐδημιούργησε τό 1958 εἰς τό Παρίσι». Ὡς εἶχε γραφῇ, τότε, τά χρέη αὐτά προῆλθαν ἀπό διάφορα ἀκριβά «ντεσσού», πού εἶχεν ἀγοράσει ἡ ἀοιδός· δεδομένου δέ, ὅτι μέ αὐτά τήν ἔπαθεν ὁ Μενεγκίνι, θά ἔπρεπεν ὁ ἀτυχήσας σύζυγος ν’ ἀπαλλαγῇ, τοὐλάχιστον, ἀπό τόν σχετικόν λογαριασμόν! Προφανῶς, ὅμως, τά ἰταλικά δικαστήρια εἶναι ἀνάλγητα· καί δέν ἀποκλείεται νά φορτωθοῦν εἰς τόν «κομμεντατόρε» καί τά ἔξοδα τῆς κατηραμένης κρουαζιέρας», πού ὑπῆρξεν ἡ καταστροφή του!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ «ΝΟΜΙΜΟΙ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΤΕΚΤΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ.–

Ὁ ὑπαρχηγός τῆς Τουρκοκυπριακῆς Κοινότητος κ. Ντεκτάς ἐδήλωσεν ὅτι δέν τρέφει πολιτικάς φιλοδοξίας οὔτε ἀποβλέπει εἰς πολιτικούς σκοπούς, ἡ προσφυγή ἐκ μέρους τῆς Τουρκοκυπριακῆς Κοινότητος ἐπί τοῦ ζητήματος τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν Δήμων, εἰς τό Ἀνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον τῆς Κύπρου. «Τοῦτο –εἶπεν– ἀποτελεῖ νόμιμον ἐνέργειαν ἐπί τῇ βάσει τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος, ἀποβλέπουσαν εἰς τήν προάσπισιν τῶν δικαιωμάτων τῆς Τουρκοκυπριακῆς κοινότητος».

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ