Πέμπτη, 31 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΕΡΓΚΟΝΙΑ!

Ἐκ Ῥώμης μεταδίδεται: «Ὁ τέως σύζυγος τῆς Μαρίας Κάλλας, Μπατίστα Μενεγκίνι, κατεδικάσθη ἀπό τό ἐφετεῖον τῆς Ῥώμης νά πληρώσῃ τά χρέη, τά ὁποῖα ἡ τότε σύζυγός του ἐδημιούργησε τό 1958 εἰς τό Παρίσι». Ὡς εἶχε γραφῇ, τότε, τά χρέη αὐτά προῆλθαν ἀπό διάφορα ἀκριβά «ντεσσού», πού εἶχεν ἀγοράσει ἡ ἀοιδός· δεδομένου δέ, ὅτι μέ αὐτά τήν ἔπαθεν ὁ Μενεγκίνι, θά ἔπρεπεν ὁ ἀτυχήσας σύζυγος ν’ ἀπαλλαγῇ, τοὐλάχιστον, ἀπό τόν σχετικόν λογαριασμόν! Προφανῶς, ὅμως, τά ἰταλικά δικαστήρια εἶναι ἀνάλγητα· καί δέν ἀποκλείεται νά φορτωθοῦν εἰς τόν «κομμεντατόρε» καί τά ἔξοδα τῆς κατηραμένης κρουαζιέρας», πού ὑπῆρξεν ἡ καταστροφή του!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ «ΝΟΜΙΜΟΙ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΝΤΕΚΤΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ.–

Ὁ ὑπαρχηγός τῆς Τουρκοκυπριακῆς Κοινότητος κ. Ντεκτάς ἐδήλωσεν ὅτι δέν τρέφει πολιτικάς φιλοδοξίας οὔτε ἀποβλέπει εἰς πολιτικούς σκοπούς, ἡ προσφυγή ἐκ μέρους τῆς Τουρκοκυπριακῆς Κοινότητος ἐπί τοῦ ζητήματος τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν Δήμων, εἰς τό Ἀνώτατον Συνταγματικόν Δικαστήριον τῆς Κύπρου. «Τοῦτο –εἶπεν– ἀποτελεῖ νόμιμον ἐνέργειαν ἐπί τῇ βάσει τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος, ἀποβλέπουσαν εἰς τήν προάσπισιν τῶν δικαιωμάτων τῆς Τουρκοκυπριακῆς κοινότητος».

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!