ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΙ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Σόφιας, ὅτι ὁ νέος πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας κ. Ζίβκωφ ὁμιλῶν ἐνώπιον τῆς Βουλγαρικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ὡς ἐπρότεινεν ὅπως τά Βαλκάνια καί ἡ περιοχή τῆς Ἀδριατικῆς μεταβληθοῦν εἰς «ἀπύραυλους ζώνας» καί ὅπως ὁ Εὔξεινος Πόντος καταστῇ «θάλασσα φιλίας». Ὡς γνωστόν, ὁ Εὔξεινος Πόντος εἶναι κατ’ εὐφημισμόν μόνον Εὔξεινος, εἰς τήν πραγματικότητα δέ, πρόκειται περί τῆς φοβερᾶς Μαύρης Θαλάσσης!.. Ἀσφαλῶς δέ, εἶναι λίαν ἀμφίβολον ἐάν κατόπιν τῆς μεταβολῆς τῆς Μαύρης Θαλάσσης εἰς ἐρυθράν, πρόκειται νά κοπάσῃ ἡ κρατοῦσα τρικυμία…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ

Τήν 11.30 π.μ. σήμερον, ἐτέθη ὑπό τῆς Βασιλίσσης ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ νέου οἰκισμοῦ, διά τήν στέγασιν παραπηγματούχων προσφύγων, εἰς τήν περιοχήν Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς. Εἰς τήν τελετήν παρέστησαν ὁ κ. ὑπουργός Προνοίας καί οἱ κ. κ. ὑφυπουργοί Οἰκισμοῦ καί Προνοίας.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ