ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΙ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Σόφιας, ὅτι ὁ νέος πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας κ. Ζίβκωφ ὁμιλῶν ἐνώπιον τῆς Βουλγαρικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ὡς ἐπρότεινεν ὅπως τά Βαλκάνια καί ἡ περιοχή τῆς Ἀδριατικῆς μεταβληθοῦν εἰς «ἀπύραυλους ζώνας» καί ὅπως ὁ Εὔξεινος Πόντος καταστῇ «θάλασσα φιλίας». Ὡς γνωστόν, ὁ Εὔξεινος Πόντος εἶναι κατ’ εὐφημισμόν μόνον Εὔξεινος, εἰς τήν πραγματικότητα δέ, πρόκειται περί τῆς φοβερᾶς Μαύρης Θαλάσσης!.. Ἀσφαλῶς δέ, εἶναι λίαν ἀμφίβολον ἐάν κατόπιν τῆς μεταβολῆς τῆς Μαύρης Θαλάσσης εἰς ἐρυθράν, πρόκειται νά κοπάσῃ ἡ κρατοῦσα τρικυμία…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ

Τήν 11.30 π.μ. σήμερον, ἐτέθη ὑπό τῆς Βασιλίσσης ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ νέου οἰκισμοῦ, διά τήν στέγασιν παραπηγματούχων προσφύγων, εἰς τήν περιοχήν Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς. Εἰς τήν τελετήν παρέστησαν ὁ κ. ὑπουργός Προνοίας καί οἱ κ. κ. ὑφυπουργοί Οἰκισμοῦ καί Προνοίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…