Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΒΑΡΩΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

«Εἷς Ἕλλην, ὀνόματι Γ. Σ., ναυτικός, χρησιμοποιῶν ὡς σημαντικόν βοήθημα μίαν ναυτικήν στολήν, παρουσιασθείς εἰς τό Ἐμιρᾶτον τῆς Νοτ. Ἀραβίας, ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἐμίρη, ἐπέβη μικροῦ περιπολικοῦ σκάφους Ἀμερικανικῆς κατασκευῆς καί ἐπιβληθείς ὡς κυβερνήτης εἰς τό ἐξ ἑπτά ἀνδρῶν πλήρωμα κατέλαβεν ἐπί μίαν ἑβδομάδα μικρόν πορθμόν καί εἰσέπραττε φόρον ἀπό τά διερχόμενα πλοῖα. Ἀφοῦ δέ οὕτως ἐσχημάτιζε σοβαρόν ποσόν, ἀπεβιβάσθη καί ἐξηφανίσθη». Ἐπανέφερε, δηλαδή, ὁ λαμπρός αὐτός Ἕλλην μεσαιωνικάς συνηθείας τῶν διαφόρων χωροδεσποτῶν, οἱ ὁποῖοι κατέχοντες οἱασδήποτε διαβάσεις, ὑπέβαλλον τούς ἐκεῖθεν διερχομένους εἰς ἀγρίαν φορολογίαν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν κ. Γ. Ράλλης ἐρωτηθείς διά τήν ἀπόφασιν τοῦ δημ. συμβουλίου Ἀθηνῶν περί μετονομασίας τῆς πλατείας Κλαυθμῶνος εἰς πλατεῖαν Δημοκρατίας, εἰς ἀνάμνησιν τῆς λαϊκῆς συγκεντρώσεως τῆς Ἑνώσεως Κέντρου τῆς 22ας Νοεμβρίου 1962, ἐδήλωσεν ὅτι θά ζητήσῃ ἀπό τήν Νομαρχίαν τόν σχετικόν φάκελλον διά νά τόν μελετήσῃ. Ὡς ἐγνώσθη, ἡ Νομαρχία Ἀττικῆς δέν πρόκειται νά ἐγκρίνῃ τήν ἀποφασισθεῖσαν μετονομασίαν τῆς πλατείας.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ