Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΒΑΡΩΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

«Εἷς Ἕλλην, ὀνόματι Γ. Σ., ναυτικός, χρησιμοποιῶν ὡς σημαντικόν βοήθημα μίαν ναυτικήν στολήν, παρουσιασθείς εἰς τό Ἐμιρᾶτον τῆς Νοτ. Ἀραβίας, ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Ἐμίρη, ἐπέβη μικροῦ περιπολικοῦ σκάφους Ἀμερικανικῆς κατασκευῆς καί ἐπιβληθείς ὡς κυβερνήτης εἰς τό ἐξ ἑπτά ἀνδρῶν πλήρωμα κατέλαβεν ἐπί μίαν ἑβδομάδα μικρόν πορθμόν καί εἰσέπραττε φόρον ἀπό τά διερχόμενα πλοῖα. Ἀφοῦ δέ οὕτως ἐσχημάτιζε σοβαρόν ποσόν, ἀπεβιβάσθη καί ἐξηφανίσθη». Ἐπανέφερε, δηλαδή, ὁ λαμπρός αὐτός Ἕλλην μεσαιωνικάς συνηθείας τῶν διαφόρων χωροδεσποτῶν, οἱ ὁποῖοι κατέχοντες οἱασδήποτε διαβάσεις, ὑπέβαλλον τούς ἐκεῖθεν διερχομένους εἰς ἀγρίαν φορολογίαν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν κ. Γ. Ράλλης ἐρωτηθείς διά τήν ἀπόφασιν τοῦ δημ. συμβουλίου Ἀθηνῶν περί μετονομασίας τῆς πλατείας Κλαυθμῶνος εἰς πλατεῖαν Δημοκρατίας, εἰς ἀνάμνησιν τῆς λαϊκῆς συγκεντρώσεως τῆς Ἑνώσεως Κέντρου τῆς 22ας Νοεμβρίου 1962, ἐδήλωσεν ὅτι θά ζητήσῃ ἀπό τήν Νομαρχίαν τόν σχετικόν φάκελλον διά νά τόν μελετήσῃ. Ὡς ἐγνώσθη, ἡ Νομαρχία Ἀττικῆς δέν πρόκειται νά ἐγκρίνῃ τήν ἀποφασισθεῖσαν μετονομασίαν τῆς πλατείας.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!