Πέμπτη, 26 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΙ!

Κατά τήν ἀκρόασιν Ἐπιτροπῆς Ἑλλήνων βιομηχάνων, παρά τῷ κ. Ὑπουργῷ τῶν Ἀποικιακῶν, ὁ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Βιομηχάνων ἐδήλωσε: «Τά μέτρα τά ὁποῖα ἔλαβεν ἡ Κυβέρνησις ὑπέρ τῆς Βιομηχανικῆς ἰδίως παραγωγῆς εἶναι τόσον ριζοσπαστικά, ὥστε ὅσοι ξένοι τά ἐπληροφορήθησαν ἔμειναν κατάπληκτοι διά τήν ἀποφασιστικότητα καί τήν ὀξυδέρκεια τῆς Κυβερνήσεως, ποῦ τά ἐθέσπισε». Πράγματι! Μένουν κατάπληκτοι οἱ ξένοι, πρό τῶν μέτρων αὐτῶν, τά ὁποῖα οὐδείς ἐχέφρων κυβερνήτης θά ἐλάμβανε ποτέ!… Ἀλλά πῶς τό εἶπεν, ἄλλοτε, καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως αὐτῆς: «Ὄργανον τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ποῦ λυμαίνεται τήν χώραν»!… Ἤ όχι;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΑΝ ΧΑΡΑΔΡΑΝ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ὑπερέπτη, χθές, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλικόπτερον, πρός ἀνεύρεσιν τοῦ πτώματος τοῦ κατακρημνισθέντος εἰς χαράδραν βάθους 1.400 μέτρων Γερμανοῦ ὀρειβάτου Χάνς Χέϊμ. Ἡ σχετική ὅμως προσπάθεια ἀπέτυχε, διότι τό πτῶμα ἐνῶ προσεδένετο, κατέπεσεν εἰς βαθυτέραν χαράδραν, ἡ ὁποία εἶναι ἀπρόσιτος.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ