ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 26 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΙ!

Κατά τήν ἀκρόασιν Ἐπιτροπῆς Ἑλλήνων βιομηχάνων, παρά τῷ κ. Ὑπουργῷ τῶν Ἀποικιακῶν, ὁ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Βιομηχάνων ἐδήλωσε: «Τά μέτρα τά ὁποῖα ἔλαβεν ἡ Κυβέρνησις ὑπέρ τῆς Βιομηχανικῆς ἰδίως παραγωγῆς εἶναι τόσον ριζοσπαστικά, ὥστε ὅσοι ξένοι τά ἐπληροφορήθησαν ἔμειναν κατάπληκτοι διά τήν ἀποφασιστικότητα καί τήν ὀξυδέρκεια τῆς Κυβερνήσεως, ποῦ τά ἐθέσπισε». Πράγματι! Μένουν κατάπληκτοι οἱ ξένοι, πρό τῶν μέτρων αὐτῶν, τά ὁποῖα οὐδείς ἐχέφρων κυβερνήτης θά ἐλάμβανε ποτέ!… Ἀλλά πῶς τό εἶπεν, ἄλλοτε, καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως αὐτῆς: «Ὄργανον τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ποῦ λυμαίνεται τήν χώραν»!… Ἤ όχι;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΑΝ ΧΑΡΑΔΡΑΝ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ὑπερέπτη, χθές, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλικόπτερον, πρός ἀνεύρεσιν τοῦ πτώματος τοῦ κατακρημνισθέντος εἰς χαράδραν βάθους 1.400 μέτρων Γερμανοῦ ὀρειβάτου Χάνς Χέϊμ. Ἡ σχετική ὅμως προσπάθεια ἀπέτυχε, διότι τό πτῶμα ἐνῶ προσεδένετο, κατέπεσεν εἰς βαθυτέραν χαράδραν, ἡ ὁποία εἶναι ἀπρόσιτος.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ