Πέμπτη, 26 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΙ!

Κατά τήν ἀκρόασιν Ἐπιτροπῆς Ἑλλήνων βιομηχάνων, παρά τῷ κ. Ὑπουργῷ τῶν Ἀποικιακῶν, ὁ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Βιομηχάνων ἐδήλωσε: «Τά μέτρα τά ὁποῖα ἔλαβεν ἡ Κυβέρνησις ὑπέρ τῆς Βιομηχανικῆς ἰδίως παραγωγῆς εἶναι τόσον ριζοσπαστικά, ὥστε ὅσοι ξένοι τά ἐπληροφορήθησαν ἔμειναν κατάπληκτοι διά τήν ἀποφασιστικότητα καί τήν ὀξυδέρκεια τῆς Κυβερνήσεως, ποῦ τά ἐθέσπισε». Πράγματι! Μένουν κατάπληκτοι οἱ ξένοι, πρό τῶν μέτρων αὐτῶν, τά ὁποῖα οὐδείς ἐχέφρων κυβερνήτης θά ἐλάμβανε ποτέ!… Ἀλλά πῶς τό εἶπεν, ἄλλοτε, καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως αὐτῆς: «Ὄργανον τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ποῦ λυμαίνεται τήν χώραν»!… Ἤ όχι;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΑΝ ΧΑΡΑΔΡΑΝ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ὑπερέπτη, χθές, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλικόπτερον, πρός ἀνεύρεσιν τοῦ πτώματος τοῦ κατακρημνισθέντος εἰς χαράδραν βάθους 1.400 μέτρων Γερμανοῦ ὀρειβάτου Χάνς Χέϊμ. Ἡ σχετική ὅμως προσπάθεια ἀπέτυχε, διότι τό πτῶμα ἐνῶ προσεδένετο, κατέπεσεν εἰς βαθυτέραν χαράδραν, ἡ ὁποία εἶναι ἀπρόσιτος.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924