ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 26 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΙ!

Κατά τήν ἀκρόασιν Ἐπιτροπῆς Ἑλλήνων βιομηχάνων, παρά τῷ κ. Ὑπουργῷ τῶν Ἀποικιακῶν, ὁ πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Βιομηχάνων ἐδήλωσε: «Τά μέτρα τά ὁποῖα ἔλαβεν ἡ Κυβέρνησις ὑπέρ τῆς Βιομηχανικῆς ἰδίως παραγωγῆς εἶναι τόσον ριζοσπαστικά, ὥστε ὅσοι ξένοι τά ἐπληροφορήθησαν ἔμειναν κατάπληκτοι διά τήν ἀποφασιστικότητα καί τήν ὀξυδέρκεια τῆς Κυβερνήσεως, ποῦ τά ἐθέσπισε». Πράγματι! Μένουν κατάπληκτοι οἱ ξένοι, πρό τῶν μέτρων αὐτῶν, τά ὁποῖα οὐδείς ἐχέφρων κυβερνήτης θά ἐλάμβανε ποτέ!… Ἀλλά πῶς τό εἶπεν, ἄλλοτε, καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως αὐτῆς: «Ὄργανον τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ποῦ λυμαίνεται τήν χώραν»!… Ἤ όχι;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΑΝ ΧΑΡΑΔΡΑΝ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ὑπερέπτη, χθές, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλικόπτερον, πρός ἀνεύρεσιν τοῦ πτώματος τοῦ κατακρημνισθέντος εἰς χαράδραν βάθους 1.400 μέτρων Γερμανοῦ ὀρειβάτου Χάνς Χέϊμ. Ἡ σχετική ὅμως προσπάθεια ἀπέτυχε, διότι τό πτῶμα ἐνῶ προσεδένετο, κατέπεσεν εἰς βαθυτέραν χαράδραν, ἡ ὁποία εἶναι ἀπρόσιτος.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!