Πέμπτη, 25 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΣΑΚΚΑΚΙ!

Μία ἐφημερίς περιγράφει πώς δέν ἐπετράπη προχθές εἰς τόν συνθέτην τῶν «Παιδιῶν τοῦ Πειραιᾶ» νά εἰσέλθῃ εἰς κοσμικόν κέντρον τῆς Γλυφάδας, μέ ἕνα μπλέ «κοντομάνικο» χωρίς κολλάρο! «Ὁ θυρωρός τοῦ κέντρου, παρατηρήσας μετά δυσαρεσκείας τό κοντομάνικο, τοῦ ἔφραξε τήν εἴσοδο: –Ἐσεῖς δέν μπορεῖτε νά μπῆτε! Γιατί; –Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος ἄνευ σακκακιοῦ καί γραβάτας. –Μά, εἶναι ὁ Χατζιδάκις, τοῦ εἶπε κάποιος τῆς παρέας. –Κι’ ἔπειτα; Ἐμεῖς ἐδῶ ἔχουμε διώξει τόσους!… Δέν εἶχεν ἄδικον ὁ θυρωρός. Διότι, αὐτό ἔλειπε, νά ἐπιβάλλῃ ὁ κάθε «καλλιτέχνης» τό… νεγκλιζέ του καί εἰς τόν ἄλλον κόσμον. Τά Παιδιά τοῦ Πειραιᾶ ὀρθόν εἶναι νά διασκεδάζουν μόνον εἰς τήν Τρούμπαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Εἴκοσι δύο Βρεταννοί βουλευταί ἀνήκοντες εἰς ὅλα τά κόμματα ἐζήτησαν ἀπό τήν Κυβέρνησιν τήν ἀπαγόρευσιν τῆς μεταδόσεως διαφημίσεων σιγαρέττων ἀπό τῆς τηλεοράσεως, λόγῳ τοῦ κινδύνου τόν ὁποῖον παρουσιάζει τό κάπνισμα εἰς τήν ἀνάπτυξιν τοῦ καρκίνου. Οἱ βουλευταί κατέθεσαν ψήφισμα, τό ὁποῖον ἐλπίζουν ὅτι θά συζητηθῇ εἰς τήν Βουλήν ὡς πρῶτον μέτρον διά τόν περιορισμόν παρομοίων διαφημίσεων εἰς τήν Μ. Βρεταννίαν. Ἀργότερον, ὁ Ἐργατικός βουλευτής κ. Φράνσις Νόελ Μπέϊκερ, ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε τό ψήφισμα, ἐπεσκέφθη ἐπί κεφαλῆς δεκατετραμελοῦς ἀντιπροσωπείας τό Ὑπουργεῖον Ὑγιεινῆς.

Απόψεις

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!