Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Ἐκ Τιράνων τηλεγραφοῦν: «Εἰς τόν λιμένα τοῦ Δυρραχίου ἀπεβιβάσθη μεγάλη ὁμάς ἀπό νεαρούς Κουβανούς ἀγρότας, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νά παραμείνουν εἰς τήν Ἀλβανίαν ἐπί ἕν ἔτος προκειμένου νά ἀποκτήσουν τήν γεωργικήν πεῖραν εἰς τάς ἀλβανικάς ἀγροτικάς ἐργασίας». Πράγματι, ὅταν ἐπιστρέψουν εἰς τήν Κούβαν, οἱ νεαροί αὐτοί Κουβανέζοι θά εἶναι ἄσσοι εἰς την …ζωοκλοπήν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ, ὄντως, τό καταστάλαγμα τῆς «ἀλβανικῆς γεωργικῆς πείρας»!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ

Ὑπό τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας ἐνεκρίθη ἡ δημιουργία ἐθνικῶν δρυμῶν ἐπί τῶν Λευκῶν Ὀρέων Κρήτης καί ἐπί ἐκτάσεως 30.000 στρεμμάτων καί τοῦ ὄρους Αἴνου Κεφαλληνίας ἐπί ἐκτάσεως 22.500 στρεμμάτων.

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΝ ΑΠΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΝ

Εἰς τόν Σταθμόν Α΄ Βοηθειῶν διεκομίσθη ἡ Ἀθ. Μ., ἐτῶν 30, ἡ ὁποία ὑπέστη ἐλαφράν δηλητηρίασιν ἐκ φωταερίου, εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Κορυδαλλέως 4 οἰκίαν της.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;