ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Ἐκ Τιράνων τηλεγραφοῦν: «Εἰς τόν λιμένα τοῦ Δυρραχίου ἀπεβιβάσθη μεγάλη ὁμάς ἀπό νεαρούς Κουβανούς ἀγρότας, οἱ ὁποῖοι πρόκειται νά παραμείνουν εἰς τήν Ἀλβανίαν ἐπί ἕν ἔτος προκειμένου νά ἀποκτήσουν τήν γεωργικήν πεῖραν εἰς τάς ἀλβανικάς ἀγροτικάς ἐργασίας». Πράγματι, ὅταν ἐπιστρέψουν εἰς τήν Κούβαν, οἱ νεαροί αὐτοί Κουβανέζοι θά εἶναι ἄσσοι εἰς την …ζωοκλοπήν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ, ὄντως, τό καταστάλαγμα τῆς «ἀλβανικῆς γεωργικῆς πείρας»!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ

Ὑπό τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας ἐνεκρίθη ἡ δημιουργία ἐθνικῶν δρυμῶν ἐπί τῶν Λευκῶν Ὀρέων Κρήτης καί ἐπί ἐκτάσεως 30.000 στρεμμάτων καί τοῦ ὄρους Αἴνου Κεφαλληνίας ἐπί ἐκτάσεως 22.500 στρεμμάτων.

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΝ ΑΠΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΝ

Εἰς τόν Σταθμόν Α΄ Βοηθειῶν διεκομίσθη ἡ Ἀθ. Μ., ἐτῶν 30, ἡ ὁποία ὑπέστη ἐλαφράν δηλητηρίασιν ἐκ φωταερίου, εἰς τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Κορυδαλλέως 4 οἰκίαν της.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;