ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

«Ὁ δρ Πῶλιγκ, ὁ ὁποῖος ἐτιμήθη μέ τό βραβεῖον Νόμπελ τῆς Χημείας, ἐδήλωσεν ὅτι τό κάπνισμα μόνον ἑνός κυτίου σιγαρέττων μειώνει τήν ζωήν κατά πέντε ὥρας».

Μέ άλλας λέξεις, κάθε σιγαρέττον μειώνει τήν ζωήν, κατά ἕν τέταρτον τῆς ὥρας, μολονότι τό κάπνισμά του εἶναι ζήτημα ἄν διαρκῇ 15 λεπτά!… Ἠμπορεῖ νά ἔχῃ δίκαιον ὁ Ἀμερικανός καθηγητής ἀλλά, ἐπί τῇ βάσει τῆς θεωρίας του, ὅλοι σχεδόν οἱ καπνισταί θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἀποθάνει πρό… τριακονταετίας. Καί, ὅμως, ζοῦν, εὐτυχῶς καί –μᾶς ξεκουφαίνουν μέ τόν βῆχα τους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν ἀπηύθυνεν ἔγγραφον πρός τούς νομάρχας καί τούς οἰκονομικούς ἐφόρους τοῦ Κράτους, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως γνωρίσουν ἐάν ὑφίσταται εἰς τήν περιφέρειάν των κτήματα τοῦ Δημοσίου, τά ὁποῖα κρίνονται κατάλληλα διά τήν ἀνέγερσιν σχολικῶν κτιρίων. Ἐπί τοῦ προκειμένου θά ζητηθῇ ἡ γνώμη τόσον τοῦ ἁρμοδίου ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιθεωρητοῦ ὅσον καί τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τῆς Νομαρχίας.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ