Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

«Ὁ δρ Πῶλιγκ, ὁ ὁποῖος ἐτιμήθη μέ τό βραβεῖον Νόμπελ τῆς Χημείας, ἐδήλωσεν ὅτι τό κάπνισμα μόνον ἑνός κυτίου σιγαρέττων μειώνει τήν ζωήν κατά πέντε ὥρας».

Μέ άλλας λέξεις, κάθε σιγαρέττον μειώνει τήν ζωήν, κατά ἕν τέταρτον τῆς ὥρας, μολονότι τό κάπνισμά του εἶναι ζήτημα ἄν διαρκῇ 15 λεπτά!… Ἠμπορεῖ νά ἔχῃ δίκαιον ὁ Ἀμερικανός καθηγητής ἀλλά, ἐπί τῇ βάσει τῆς θεωρίας του, ὅλοι σχεδόν οἱ καπνισταί θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἀποθάνει πρό… τριακονταετίας. Καί, ὅμως, ζοῦν, εὐτυχῶς καί –μᾶς ξεκουφαίνουν μέ τόν βῆχα τους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν ἀπηύθυνεν ἔγγραφον πρός τούς νομάρχας καί τούς οἰκονομικούς ἐφόρους τοῦ Κράτους, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως γνωρίσουν ἐάν ὑφίσταται εἰς τήν περιφέρειάν των κτήματα τοῦ Δημοσίου, τά ὁποῖα κρίνονται κατάλληλα διά τήν ἀνέγερσιν σχολικῶν κτιρίων. Ἐπί τοῦ προκειμένου θά ζητηθῇ ἡ γνώμη τόσον τοῦ ἁρμοδίου ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιθεωρητοῦ ὅσον καί τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τῆς Νομαρχίας.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!