ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

«Ὁ δρ Πῶλιγκ, ὁ ὁποῖος ἐτιμήθη μέ τό βραβεῖον Νόμπελ τῆς Χημείας, ἐδήλωσεν ὅτι τό κάπνισμα μόνον ἑνός κυτίου σιγαρέττων μειώνει τήν ζωήν κατά πέντε ὥρας».

Μέ άλλας λέξεις, κάθε σιγαρέττον μειώνει τήν ζωήν, κατά ἕν τέταρτον τῆς ὥρας, μολονότι τό κάπνισμά του εἶναι ζήτημα ἄν διαρκῇ 15 λεπτά!… Ἠμπορεῖ νά ἔχῃ δίκαιον ὁ Ἀμερικανός καθηγητής ἀλλά, ἐπί τῇ βάσει τῆς θεωρίας του, ὅλοι σχεδόν οἱ καπνισταί θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἀποθάνει πρό… τριακονταετίας. Καί, ὅμως, ζοῦν, εὐτυχῶς καί –μᾶς ξεκουφαίνουν μέ τόν βῆχα τους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατόπιν ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν ἀπηύθυνεν ἔγγραφον πρός τούς νομάρχας καί τούς οἰκονομικούς ἐφόρους τοῦ Κράτους, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως γνωρίσουν ἐάν ὑφίσταται εἰς τήν περιφέρειάν των κτήματα τοῦ Δημοσίου, τά ὁποῖα κρίνονται κατάλληλα διά τήν ἀνέγερσιν σχολικῶν κτιρίων. Ἐπί τοῦ προκειμένου θά ζητηθῇ ἡ γνώμη τόσον τοῦ ἁρμοδίου ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιθεωρητοῦ ὅσον καί τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τῆς Νομαρχίας.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ