ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΦΥΡΙΚΤΡΕΣ

«Τά κορίτσια τοῦ Κολλεγίου Ἐλμίρα τῆς πολιτείας Ν. Ὑόρκης ἐφωδιάσθησαν μέ ἀστυνομικές σφυρίκτρες διά νά ἀποθαρρύνουν τούς τολμηρούς ἄνδρας πού ὅταν βλέπουν μίαν ὡραίαν γυναῖκα σφυρίζουν ἀπό θαυμασμόν καί τήν ἐνοχλοῦν. Ὀκτακόσια σαράντα κορίτσια ἐστάθησαν οὐρά διά νά πάρουν τῇς σφυρίκτρες των». Μά καλά, καί τά 840 κορίτσια ἦσαν ὡραῖα; … Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἄν παύσουν τά σφυρίγματα τῶν ἀνδρῶν, ὑπάρχει ὁ φόβος ν’ ἀρχίσουν αὗται νά σφυρίζουν μέ τῇς σφυρίκτρες των, καθώς θά περνοῦν ἀπό κανένα καθρέπτην ἤ καμμιάν βιτρίναν τοῦ δρόμου καί θά καμαρώνουν τόν ἑαυτόν τους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
ΕΠΕΤΕΙΩ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ἐγένοντο χθές εἰς τόν λόφον τοῦ Μπιζανίου τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου τῶν Μπιζανομάχων. Σήμερον τήν πρωίαν ἐψάλη πανηγυρική δοξολογία εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν, τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν οἱ Βασιλεῖς, ὁ Διάδοχος, ἡ πριγκήπισσα Εἰρήνη, ὁ πρίγκηψ Πέτρος καί οἱ ἐπίσημοι. Μετά τήν δοξολογίαν παρήλασαν πρό τῶν Βασιλέων τμήματα στρατοῦ καί οἱ μαθηταί τῶν σχολείων.

Απόψεις

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ