Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΦΥΡΙΚΤΡΕΣ

«Τά κορίτσια τοῦ Κολλεγίου Ἐλμίρα τῆς πολιτείας Ν. Ὑόρκης ἐφωδιάσθησαν μέ ἀστυνομικές σφυρίκτρες διά νά ἀποθαρρύνουν τούς τολμηρούς ἄνδρας πού ὅταν βλέπουν μίαν ὡραίαν γυναῖκα σφυρίζουν ἀπό θαυμασμόν καί τήν ἐνοχλοῦν. Ὀκτακόσια σαράντα κορίτσια ἐστάθησαν οὐρά διά νά πάρουν τῇς σφυρίκτρες των». Μά καλά, καί τά 840 κορίτσια ἦσαν ὡραῖα; … Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἄν παύσουν τά σφυρίγματα τῶν ἀνδρῶν, ὑπάρχει ὁ φόβος ν’ ἀρχίσουν αὗται νά σφυρίζουν μέ τῇς σφυρίκτρες των, καθώς θά περνοῦν ἀπό κανένα καθρέπτην ἤ καμμιάν βιτρίναν τοῦ δρόμου καί θά καμαρώνουν τόν ἑαυτόν τους!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
ΕΠΕΤΕΙΩ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ἐγένοντο χθές εἰς τόν λόφον τοῦ Μπιζανίου τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου τῶν Μπιζανομάχων. Σήμερον τήν πρωίαν ἐψάλη πανηγυρική δοξολογία εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν, τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν οἱ Βασιλεῖς, ὁ Διάδοχος, ἡ πριγκήπισσα Εἰρήνη, ὁ πρίγκηψ Πέτρος καί οἱ ἐπίσημοι. Μετά τήν δοξολογίαν παρήλασαν πρό τῶν Βασιλέων τμήματα στρατοῦ καί οἱ μαθηταί τῶν σχολείων.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ