Πέμπτη 2 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

«Ἡ Ἰταλική πρεσβεία ἀπευθύνει παράκλησιν πρός τάς ἑλληνικάς ἀρχάς καί τόν πληθυσμόν τῆς ὑπαίθρου, ὅπως πληροφοροῦν τό προξενεῖον Ἰταλίας Ἀθηνῶν ὅταν ὑποπέσῃ εἰς τήν ἀντίληψίν των ὕπαρξις τάφων Ἰταλῶν στρατιωτῶν, θανόντων εἰς Ἑλλάδα κατά τήν πολεμικήν περίοδον». Δέν γνωρίζομεν ἄν ἔχῃ ὑποπέσει εἰς τήν ἀντίληψιν τῶν χωρικῶν ἡ ὕπαρξις τοιούτων τάφων· τό βέβαιον, ὅμως, εἶναι, ὅτι ἠμποροῦν νά εὕρουν χιλιάδας τάφους Ἑλλήνων, πού ἐφονεύθησαν, ἀδίκως καί παρανόμως, ἀπό Ἰταλούς. Καί αὐτό, ἀσφαλῶς, μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ἐλλείψει ἀποθηκευτικῶν χώρων, δυσχεραίνεται ἡ παράδοσις τοῦ σίτου εἰς τήν συγκέντρωσιν, μέ συνέπειαν νά σημειοῦνται διάφοροι ἀνωμαλίαι καί νά διατυποῦνται ἐντονώταται διαμαρτυρίαι ἐκ μέρους τῶν παραγωγῶν. Σχετικόν τηλεγράφημα ἀπέστειλε πρός τήν Κυβέρνησιν ἡ Ὁμοσπονδία Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ζητεῖ μέτρα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ