Πέμπτη 2 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

«Ἡ Ἰταλική πρεσβεία ἀπευθύνει παράκλησιν πρός τάς ἑλληνικάς ἀρχάς καί τόν πληθυσμόν τῆς ὑπαίθρου, ὅπως πληροφοροῦν τό προξενεῖον Ἰταλίας Ἀθηνῶν ὅταν ὑποπέσῃ εἰς τήν ἀντίληψίν των ὕπαρξις τάφων Ἰταλῶν στρατιωτῶν, θανόντων εἰς Ἑλλάδα κατά τήν πολεμικήν περίοδον». Δέν γνωρίζομεν ἄν ἔχῃ ὑποπέσει εἰς τήν ἀντίληψιν τῶν χωρικῶν ἡ ὕπαρξις τοιούτων τάφων· τό βέβαιον, ὅμως, εἶναι, ὅτι ἠμποροῦν νά εὕρουν χιλιάδας τάφους Ἑλλήνων, πού ἐφονεύθησαν, ἀδίκως καί παρανόμως, ἀπό Ἰταλούς. Καί αὐτό, ἀσφαλῶς, μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ἐλλείψει ἀποθηκευτικῶν χώρων, δυσχεραίνεται ἡ παράδοσις τοῦ σίτου εἰς τήν συγκέντρωσιν, μέ συνέπειαν νά σημειοῦνται διάφοροι ἀνωμαλίαι καί νά διατυποῦνται ἐντονώταται διαμαρτυρίαι ἐκ μέρους τῶν παραγωγῶν. Σχετικόν τηλεγράφημα ἀπέστειλε πρός τήν Κυβέρνησιν ἡ Ὁμοσπονδία Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ζητεῖ μέτρα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!