ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη 2 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

«Ἡ Ἰταλική πρεσβεία ἀπευθύνει παράκλησιν πρός τάς ἑλληνικάς ἀρχάς καί τόν πληθυσμόν τῆς ὑπαίθρου, ὅπως πληροφοροῦν τό προξενεῖον Ἰταλίας Ἀθηνῶν ὅταν ὑποπέσῃ εἰς τήν ἀντίληψίν των ὕπαρξις τάφων Ἰταλῶν στρατιωτῶν, θανόντων εἰς Ἑλλάδα κατά τήν πολεμικήν περίοδον». Δέν γνωρίζομεν ἄν ἔχῃ ὑποπέσει εἰς τήν ἀντίληψιν τῶν χωρικῶν ἡ ὕπαρξις τοιούτων τάφων· τό βέβαιον, ὅμως, εἶναι, ὅτι ἠμποροῦν νά εὕρουν χιλιάδας τάφους Ἑλλήνων, πού ἐφονεύθησαν, ἀδίκως καί παρανόμως, ἀπό Ἰταλούς. Καί αὐτό, ἀσφαλῶς, μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ἐλλείψει ἀποθηκευτικῶν χώρων, δυσχεραίνεται ἡ παράδοσις τοῦ σίτου εἰς τήν συγκέντρωσιν, μέ συνέπειαν νά σημειοῦνται διάφοροι ἀνωμαλίαι καί νά διατυποῦνται ἐντονώταται διαμαρτυρίαι ἐκ μέρους τῶν παραγωγῶν. Σχετικόν τηλεγράφημα ἀπέστειλε πρός τήν Κυβέρνησιν ἡ Ὁμοσπονδία Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ζητεῖ μέτρα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ