ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη 2 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

«Ἡ Ἰταλική πρεσβεία ἀπευθύνει παράκλησιν πρός τάς ἑλληνικάς ἀρχάς καί τόν πληθυσμόν τῆς ὑπαίθρου, ὅπως πληροφοροῦν τό προξενεῖον Ἰταλίας Ἀθηνῶν ὅταν ὑποπέσῃ εἰς τήν ἀντίληψίν των ὕπαρξις τάφων Ἰταλῶν στρατιωτῶν, θανόντων εἰς Ἑλλάδα κατά τήν πολεμικήν περίοδον». Δέν γνωρίζομεν ἄν ἔχῃ ὑποπέσει εἰς τήν ἀντίληψιν τῶν χωρικῶν ἡ ὕπαρξις τοιούτων τάφων· τό βέβαιον, ὅμως, εἶναι, ὅτι ἠμποροῦν νά εὕρουν χιλιάδας τάφους Ἑλλήνων, πού ἐφονεύθησαν, ἀδίκως καί παρανόμως, ἀπό Ἰταλούς. Καί αὐτό, ἀσφαλῶς, μᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη- Ἐλλείψει ἀποθηκευτικῶν χώρων, δυσχεραίνεται ἡ παράδοσις τοῦ σίτου εἰς τήν συγκέντρωσιν, μέ συνέπειαν νά σημειοῦνται διάφοροι ἀνωμαλίαι καί νά διατυποῦνται ἐντονώταται διαμαρτυρίαι ἐκ μέρους τῶν παραγωγῶν. Σχετικόν τηλεγράφημα ἀπέστειλε πρός τήν Κυβέρνησιν ἡ Ὁμοσπονδία Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ζητεῖ μέτρα πρός ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ