Πέμπτη, 17 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΦΑΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑΙ

«Ἐξησφάλισαν, πλέον τήν σύνταξίν των, αἱ Ἰταλίδες οἰκοκυραί. Μία χθεσινή κυβερνητική ἀπόφασις λέγει ὅτι κάθε οικοκυρά, ἡλικίας 15-50 ἐτῶν, δύναται νά ἐξασφαλίσῃ σύνταξιν, ἀρκεῖ νά ὑποβάλῃ αἴτησιν καί νά καταβάλῃ μηνιαίως ἕνα ποσόν εἰς τό Ταμεῖον Συντάξεων». Περίεργον, πώς δέν ἐσκέφθη ἀκόμη ὁ κ. Παπανδρέου νά συνταξιοδοτήσῃ καί τάς νοικοκυράς, μετά τήν γελοίαν ἐκείνην σύνταξιν τῶν ἀγροτῶν, πού ἐξέσπασεν εἰς τήν καμπούραν ὅλου τοῦ ἀστικοῦ κόσμου. Ἴσως, ὅμως, νά τήν ἔχῃ σκεφθῇ καί νά τήν κρατῇ, ἁπλῶς, μυστικήν μέχρι τῆς παραμονῆς τῶν ἐκλογῶν, διά νά μή τήν …κλέψῃ καί αὐτήν ὁ κ. Καραμανλῆς πρόθυμος πάντοτε εἰς κάθε δημοκοπίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

Πληροφορούμεθα, ὅτι τά δύο ναρκαλιευτικά, τά πρῶτα ἐξ ἑνός στολίσκου, τά ὁποῖα εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀνανεώσεως τοῦ στόλου, μᾶς παραχωροῦν αἱ Ἡνωμ. Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς, θά καταπλεύσουν εἰς τά Ἑλληνικά ὕδατα ἐντός τοῦ Δεκεμβρίου, τά ὑπόλοιπα δέ τήν ἄνοιξιν τοῦ προσεχοῦς ἔτους. Τά πληρώματα διά τήν ἐπάνδρωσιν τῶν δύο ναρκαλιευτικῶν εὑρίσκονται ἤδη εἰς τήν Ἀμερικήν, ὅπου ἐκπαιδεύονται.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις