Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ

«Αἱ ἀρχαί τοῦ Περού συνέλαβαν μεγάλην σπεῖραν ἀπατεώνων, ἡ ὁποία ἐπώλει εἰς ξένους περιηγητάς –καί εἰς ὑψηλάς τιμάς– διάφορα ἀντικείμενα τῶν Ἴνκας, τά ὁποῖα κατεσκεύαζαν οἱ ἴδιοι». Ὁ ἀρχηγός τῆς σπείρας Περμέντε ἐδήλωσεν: «Ἡ βλακεία τῶν περιηγητῶν εἶναι ἀπύθμενος. Ὑπάρχουν χιλιάδες πού θ’ ἀγόραζαν σ’ ὁποιαδήποτε τιμή ἀκόμη καί τό… περίστροφον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». Δέν ἔχει καθόλου ἄδικον ὁ Περμεντέ. Ἑξακόσιοι –τουλάχιστον– περιηγηταί ἔχουν ἀγοράσει εἰς τήν Ἰταλίαν τό… στυλό τοῦ Καίσαρος, ἤ τό βιολί τοῦ Νέρωνος. Διατί, λοιπόν, νά μήν ἀγοράσουν κάπου ἄλλου καί τό περίστροφον τοῦ Ἀλεξάνδρου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΔΑΠΕΔΟΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Μυτιλήνης, κατά τάς διενεργηθείσας ἐκεῖ ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς εἰς τόν συνοικισμόν Χωράφας ἀπεκαλύφθη ὁλόκληρον δάπεδον ἔγχρωμων ψηφιδωτῶν εἰς τό ὁποῖον παριστάνεται ὁ Ὀρφεύς παίζων τήν λύραν του καί περιστοιχιζόμενος ὑπό ζώων. Πέριξ τῆς παραστάσεως εἰκονίζονται ἐντός πλαισίου διάφορα ζῶα, ἤτοι ἔλαφος, ἵππος, βόδι, λαγός, φίδι, πάνθηρ καί πελαργός. Τά ψηφιδωτά εἶναι πολύ ἐντυπωσιακά, ἀνάγονται δέ εἰς τόν 4ον μ.Χ. αἰῶνα.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;