Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ

«Αἱ ἀρχαί τοῦ Περού συνέλαβαν μεγάλην σπεῖραν ἀπατεώνων, ἡ ὁποία ἐπώλει εἰς ξένους περιηγητάς –καί εἰς ὑψηλάς τιμάς– διάφορα ἀντικείμενα τῶν Ἴνκας, τά ὁποῖα κατεσκεύαζαν οἱ ἴδιοι». Ὁ ἀρχηγός τῆς σπείρας Περμέντε ἐδήλωσεν: «Ἡ βλακεία τῶν περιηγητῶν εἶναι ἀπύθμενος. Ὑπάρχουν χιλιάδες πού θ’ ἀγόραζαν σ’ ὁποιαδήποτε τιμή ἀκόμη καί τό… περίστροφον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». Δέν ἔχει καθόλου ἄδικον ὁ Περμεντέ. Ἑξακόσιοι –τουλάχιστον– περιηγηταί ἔχουν ἀγοράσει εἰς τήν Ἰταλίαν τό… στυλό τοῦ Καίσαρος, ἤ τό βιολί τοῦ Νέρωνος. Διατί, λοιπόν, νά μήν ἀγοράσουν κάπου ἄλλου καί τό περίστροφον τοῦ Ἀλεξάνδρου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΔΑΠΕΔΟΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Μυτιλήνης, κατά τάς διενεργηθείσας ἐκεῖ ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς εἰς τόν συνοικισμόν Χωράφας ἀπεκαλύφθη ὁλόκληρον δάπεδον ἔγχρωμων ψηφιδωτῶν εἰς τό ὁποῖον παριστάνεται ὁ Ὀρφεύς παίζων τήν λύραν του καί περιστοιχιζόμενος ὑπό ζώων. Πέριξ τῆς παραστάσεως εἰκονίζονται ἐντός πλαισίου διάφορα ζῶα, ἤτοι ἔλαφος, ἵππος, βόδι, λαγός, φίδι, πάνθηρ καί πελαργός. Τά ψηφιδωτά εἶναι πολύ ἐντυπωσιακά, ἀνάγονται δέ εἰς τόν 4ον μ.Χ. αἰῶνα.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.