Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ

«Αἱ ἀρχαί τοῦ Περού συνέλαβαν μεγάλην σπεῖραν ἀπατεώνων, ἡ ὁποία ἐπώλει εἰς ξένους περιηγητάς –καί εἰς ὑψηλάς τιμάς– διάφορα ἀντικείμενα τῶν Ἴνκας, τά ὁποῖα κατεσκεύαζαν οἱ ἴδιοι». Ὁ ἀρχηγός τῆς σπείρας Περμέντε ἐδήλωσεν: «Ἡ βλακεία τῶν περιηγητῶν εἶναι ἀπύθμενος. Ὑπάρχουν χιλιάδες πού θ’ ἀγόραζαν σ’ ὁποιαδήποτε τιμή ἀκόμη καί τό… περίστροφον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». Δέν ἔχει καθόλου ἄδικον ὁ Περμεντέ. Ἑξακόσιοι –τουλάχιστον– περιηγηταί ἔχουν ἀγοράσει εἰς τήν Ἰταλίαν τό… στυλό τοῦ Καίσαρος, ἤ τό βιολί τοῦ Νέρωνος. Διατί, λοιπόν, νά μήν ἀγοράσουν κάπου ἄλλου καί τό περίστροφον τοῦ Ἀλεξάνδρου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ ΔΑΠΕΔΟΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Μυτιλήνης, κατά τάς διενεργηθείσας ἐκεῖ ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς εἰς τόν συνοικισμόν Χωράφας ἀπεκαλύφθη ὁλόκληρον δάπεδον ἔγχρωμων ψηφιδωτῶν εἰς τό ὁποῖον παριστάνεται ὁ Ὀρφεύς παίζων τήν λύραν του καί περιστοιχιζόμενος ὑπό ζώων. Πέριξ τῆς παραστάσεως εἰκονίζονται ἐντός πλαισίου διάφορα ζῶα, ἤτοι ἔλαφος, ἵππος, βόδι, λαγός, φίδι, πάνθηρ καί πελαργός. Τά ψηφιδωτά εἶναι πολύ ἐντυπωσιακά, ἀνάγονται δέ εἰς τόν 4ον μ.Χ. αἰῶνα.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.