ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΦΙΛΗ

«Ὁ Ἀμερικανός τουρίστας Στέφαν Σεπίρο, κατέθεσεν εἰς τήν ἀστυνομίαν Κων/πόλεως ὅτι ἐξελθών κινηματογράφου ἐπέβη πειρατικοῦ αὐτοκινήτου διά νά μεταβῇ εἰς τό ξενοδοχεῖον του. Τοῦ αὐτοκινήτου ἐπέβησαν καί δύο Τοῦρκοι. Τοῦτο παρά τάς διαμαρτυρίας του, ἀπεμακρύνθη τοῦ Πέραν καί εἰς ἐρημικήν περιοχήν ὁ Ἀμερικανός ἐληστεύθη ὑπό τῶν δύο ἐπιβατῶν καί τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ αὐτοκινήτου». Κατόπιν τούτου, ἄς ἀναμένωμεν νέας ἐκδηλώσεις συμπαθείας τῆς Οὐασιγκτῶνος, ὑπέρ τῆς Τουρκίας. Μερικά ἀκόμη ἑκατομμύρια δολλαρίων τῆς βοηθείας θά ἀνεκούφιζαν τήν πάσχουσαν «φίλην καί σύμμαχον» Ἄγκυραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Τήν πρωίαν ὁ ἐκλεγείς νέος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος μετέβη εἰς τό μέγαρον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἀνέλαβε τά καθήκοντά του. Τήν 10ην π.μ. ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας. Ἐν τῷ μεταξύ, κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ τελετή τῆς «διαβεβαιώσεως» τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου θά γίνῃ μεθαύριον τήν 11ην π.μ. εἰς τά Ἀνάκτορα τῶν Ἀθηνῶν, ἐνώπιον τοῦ Διαδόχου- Ἀντιβασιλέως. Ἀκολούθως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά μεταβῇ εἰς τόν ναόν τῆς Μητροπόλεως, ὅπου θά γίνῃ ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεώς του.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ