ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΦΙΛΗ

«Ὁ Ἀμερικανός τουρίστας Στέφαν Σεπίρο, κατέθεσεν εἰς τήν ἀστυνομίαν Κων/πόλεως ὅτι ἐξελθών κινηματογράφου ἐπέβη πειρατικοῦ αὐτοκινήτου διά νά μεταβῇ εἰς τό ξενοδοχεῖον του. Τοῦ αὐτοκινήτου ἐπέβησαν καί δύο Τοῦρκοι. Τοῦτο παρά τάς διαμαρτυρίας του, ἀπεμακρύνθη τοῦ Πέραν καί εἰς ἐρημικήν περιοχήν ὁ Ἀμερικανός ἐληστεύθη ὑπό τῶν δύο ἐπιβατῶν καί τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ αὐτοκινήτου». Κατόπιν τούτου, ἄς ἀναμένωμεν νέας ἐκδηλώσεις συμπαθείας τῆς Οὐασιγκτῶνος, ὑπέρ τῆς Τουρκίας. Μερικά ἀκόμη ἑκατομμύρια δολλαρίων τῆς βοηθείας θά ἀνεκούφιζαν τήν πάσχουσαν «φίλην καί σύμμαχον» Ἄγκυραν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Τήν πρωίαν ὁ ἐκλεγείς νέος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος μετέβη εἰς τό μέγαρον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί ἀνέλαβε τά καθήκοντά του. Τήν 10ην π.μ. ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας. Ἐν τῷ μεταξύ, κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ τελετή τῆς «διαβεβαιώσεως» τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου θά γίνῃ μεθαύριον τήν 11ην π.μ. εἰς τά Ἀνάκτορα τῶν Ἀθηνῶν, ἐνώπιον τοῦ Διαδόχου- Ἀντιβασιλέως. Ἀκολούθως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά μεταβῇ εἰς τόν ναόν τῆς Μητροπόλεως, ὅπου θά γίνῃ ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεώς του.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ