ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ἀποτελοῦν ἐξόχως ἀνησυχητικόν φαινόμενον αἱ καθημεριναί συλλήψεις ἐμπόρων ναρκωτικῶν. Ἡ Ἑλλάς ἀπαλλαγεῖσα, προπολεμικῶς, τῆς φοβερᾶς μάστιγος τῆς τοξικομανίας, μετεβλήθη καί πάλιν εἰς διεθνές κέντρον ἐμπορίας τῶν ναρκωτικῶν· τό χειρότερον δέ εἶναι, ὅτι καί ἐδῶ ἡ κατανάλωσίς των ἐπεξετάθη εἰς εὐρύτατα στρώματα. Ἀσφαλῶς, ὁ πρωταίτιος τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τό ἴδιον τό Κράτος, τό ὁποῖον ὤφειλε νά ἐπιβάλῃ, ἀντί δικαστικῶν θωπειῶν, δρακοντείους ποινάς –μέχρι καί τῆς θανατικῆς ἀκόμη– εἰς τούς ἐμπόρους τοῦ τρομεροῦ κακοῦ πού ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπον, ἐκμηδενίζει τήν ψυχήν καί διαλύει τάς οἰκογενείας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Οἱ βουλευταί τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, ὡς καί διάφοροι ἀντιπροσωπεῖαι ὀργανώσεων, ἀναχωροῦν μέ τό ἀτμόπλοιον «Αἰγαῖον», εἰς Κρήτην διά νά παραστοῦν εἰς τό τελούμενον, αὔριον, εἰς τό Ἀκρωτήρι, μνημόσυνον τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Τήν ἑπομένην οἱ βουλευταί θά παρευρεθοῦν εἰς τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας, εἰς τήν ὁποίαν θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Παπανδρέου, μεταβαίνων, ἀεροπορικῶς εἰς τό Ἡράκλειον, τήν πρωίαν τῆς Κυριακῆς.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…