Παρασκευή, 16 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ἀποτελοῦν ἐξόχως ἀνησυχητικόν φαινόμενον αἱ καθημεριναί συλλήψεις ἐμπόρων ναρκωτικῶν. Ἡ Ἑλλάς ἀπαλλαγεῖσα, προπολεμικῶς, τῆς φοβερᾶς μάστιγος τῆς τοξικομανίας, μετεβλήθη καί πάλιν εἰς διεθνές κέντρον ἐμπορίας τῶν ναρκωτικῶν· τό χειρότερον δέ εἶναι, ὅτι καί ἐδῶ ἡ κατανάλωσίς των ἐπεξετάθη εἰς εὐρύτατα στρώματα. Ἀσφαλῶς, ὁ πρωταίτιος τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τό ἴδιον τό Κράτος, τό ὁποῖον ὤφειλε νά ἐπιβάλῃ, ἀντί δικαστικῶν θωπειῶν, δρακοντείους ποινάς –μέχρι καί τῆς θανατικῆς ἀκόμη– εἰς τούς ἐμπόρους τοῦ τρομεροῦ κακοῦ πού ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπον, ἐκμηδενίζει τήν ψυχήν καί διαλύει τάς οἰκογενείας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Οἱ βουλευταί τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, ὡς καί διάφοροι ἀντιπροσωπεῖαι ὀργανώσεων, ἀναχωροῦν μέ τό ἀτμόπλοιον «Αἰγαῖον», εἰς Κρήτην διά νά παραστοῦν εἰς τό τελούμενον, αὔριον, εἰς τό Ἀκρωτήρι, μνημόσυνον τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Τήν ἑπομένην οἱ βουλευταί θά παρευρεθοῦν εἰς τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας, εἰς τήν ὁποίαν θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Παπανδρέου, μεταβαίνων, ἀεροπορικῶς εἰς τό Ἡράκλειον, τήν πρωίαν τῆς Κυριακῆς.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ