ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ἀποτελοῦν ἐξόχως ἀνησυχητικόν φαινόμενον αἱ καθημεριναί συλλήψεις ἐμπόρων ναρκωτικῶν. Ἡ Ἑλλάς ἀπαλλαγεῖσα, προπολεμικῶς, τῆς φοβερᾶς μάστιγος τῆς τοξικομανίας, μετεβλήθη καί πάλιν εἰς διεθνές κέντρον ἐμπορίας τῶν ναρκωτικῶν· τό χειρότερον δέ εἶναι, ὅτι καί ἐδῶ ἡ κατανάλωσίς των ἐπεξετάθη εἰς εὐρύτατα στρώματα. Ἀσφαλῶς, ὁ πρωταίτιος τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τό ἴδιον τό Κράτος, τό ὁποῖον ὤφειλε νά ἐπιβάλῃ, ἀντί δικαστικῶν θωπειῶν, δρακοντείους ποινάς –μέχρι καί τῆς θανατικῆς ἀκόμη– εἰς τούς ἐμπόρους τοῦ τρομεροῦ κακοῦ πού ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπον, ἐκμηδενίζει τήν ψυχήν καί διαλύει τάς οἰκογενείας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Οἱ βουλευταί τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, ὡς καί διάφοροι ἀντιπροσωπεῖαι ὀργανώσεων, ἀναχωροῦν μέ τό ἀτμόπλοιον «Αἰγαῖον», εἰς Κρήτην διά νά παραστοῦν εἰς τό τελούμενον, αὔριον, εἰς τό Ἀκρωτήρι, μνημόσυνον τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Τήν ἑπομένην οἱ βουλευταί θά παρευρεθοῦν εἰς τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας, εἰς τήν ὁποίαν θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Παπανδρέου, μεταβαίνων, ἀεροπορικῶς εἰς τό Ἡράκλειον, τήν πρωίαν τῆς Κυριακῆς.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ