ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ἀποτελοῦν ἐξόχως ἀνησυχητικόν φαινόμενον αἱ καθημεριναί συλλήψεις ἐμπόρων ναρκωτικῶν. Ἡ Ἑλλάς ἀπαλλαγεῖσα, προπολεμικῶς, τῆς φοβερᾶς μάστιγος τῆς τοξικομανίας, μετεβλήθη καί πάλιν εἰς διεθνές κέντρον ἐμπορίας τῶν ναρκωτικῶν· τό χειρότερον δέ εἶναι, ὅτι καί ἐδῶ ἡ κατανάλωσίς των ἐπεξετάθη εἰς εὐρύτατα στρώματα. Ἀσφαλῶς, ὁ πρωταίτιος τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τό ἴδιον τό Κράτος, τό ὁποῖον ὤφειλε νά ἐπιβάλῃ, ἀντί δικαστικῶν θωπειῶν, δρακοντείους ποινάς –μέχρι καί τῆς θανατικῆς ἀκόμη– εἰς τούς ἐμπόρους τοῦ τρομεροῦ κακοῦ πού ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπον, ἐκμηδενίζει τήν ψυχήν καί διαλύει τάς οἰκογενείας.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Οἱ βουλευταί τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, ὡς καί διάφοροι ἀντιπροσωπεῖαι ὀργανώσεων, ἀναχωροῦν μέ τό ἀτμόπλοιον «Αἰγαῖον», εἰς Κρήτην διά νά παραστοῦν εἰς τό τελούμενον, αὔριον, εἰς τό Ἀκρωτήρι, μνημόσυνον τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Τήν ἑπομένην οἱ βουλευταί θά παρευρεθοῦν εἰς τήν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας, εἰς τήν ὁποίαν θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Παπανδρέου, μεταβαίνων, ἀεροπορικῶς εἰς τό Ἡράκλειον, τήν πρωίαν τῆς Κυριακῆς.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923