Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΔ

«Ὁ Βασιλεύς Σαούδ τῆς Σαουδικής Ἀραβίας ἀναρρωνύων μετά τήν ἐγχείρησιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπεβλήθη, ἐζήτησε νά συναντηθῇ μετά τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, ὅταν ἐξέλθῃ τοῦ νοσοκομείου. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος συνεφώνησεν, ὅπως πραγματοποιηθῇ ἡ συνάντησις αὐτή, παρεκάλεσεν, ὅμως, ὅπως μή δοθῇ δημοσιότης εἰς τό γεγονός καί ὅπως ὁ Βασιλεύς μή συνοδεύεται ἀπό τάς συζύγους του. Ὡς γνωστόν, τεσσάρες ἐκ τῶν συζύγων τοῦ Βασιλέως εὑρίσκονται μετ’ αὐτοῦ ἐνταῦθα». Καταλαβαίνομεν τόν Πρόεδρον Κέννεδυ: Πῶς νά περιποιηθῇ ἕνα ἐπίσημον ξένον μέ… τεσσάρας ἤ περισσοτέρας συζύγους; Ἐδῶ, μίαν ἔχουν καί βλέπεις καί παθαίνεις, ὥς πού νά φύγουν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑΝ

Ὑπό τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας διετέθησαν εἰς τήν Κοινοπραξίαν Μελισσοκομικῶν Συνεταιρισμῶν Ἑλλάδος 200 τόννοι ἀκατεργάστου ζακχάρεως διά νά διανεμηθῇ πρός διατροφήν τῶν σμηνῶν κατά τήν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος.

Ο ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Τήν 4ην μ.μ. ἀναμένεται, ἀεροπορικῶς, ὁ Δούξ τοῦ Ἐδιμβούργου Φίλιππος, διά νά συγχαρῇ τόν Βασιλέα, ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων του.
Ὁ πρίγκηψ Φίλιππος θά ἀναχωρήσῃ ἐπιστρέφων εἰς Λονδῖνον αὔριον.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!