ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΔ

«Ὁ Βασιλεύς Σαούδ τῆς Σαουδικής Ἀραβίας ἀναρρωνύων μετά τήν ἐγχείρησιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπεβλήθη, ἐζήτησε νά συναντηθῇ μετά τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, ὅταν ἐξέλθῃ τοῦ νοσοκομείου. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος συνεφώνησεν, ὅπως πραγματοποιηθῇ ἡ συνάντησις αὐτή, παρεκάλεσεν, ὅμως, ὅπως μή δοθῇ δημοσιότης εἰς τό γεγονός καί ὅπως ὁ Βασιλεύς μή συνοδεύεται ἀπό τάς συζύγους του. Ὡς γνωστόν, τεσσάρες ἐκ τῶν συζύγων τοῦ Βασιλέως εὑρίσκονται μετ’ αὐτοῦ ἐνταῦθα». Καταλαβαίνομεν τόν Πρόεδρον Κέννεδυ: Πῶς νά περιποιηθῇ ἕνα ἐπίσημον ξένον μέ… τεσσάρας ἤ περισσοτέρας συζύγους; Ἐδῶ, μίαν ἔχουν καί βλέπεις καί παθαίνεις, ὥς πού νά φύγουν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑΝ

Ὑπό τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας διετέθησαν εἰς τήν Κοινοπραξίαν Μελισσοκομικῶν Συνεταιρισμῶν Ἑλλάδος 200 τόννοι ἀκατεργάστου ζακχάρεως διά νά διανεμηθῇ πρός διατροφήν τῶν σμηνῶν κατά τήν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος.

Ο ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Τήν 4ην μ.μ. ἀναμένεται, ἀεροπορικῶς, ὁ Δούξ τοῦ Ἐδιμβούργου Φίλιππος, διά νά συγχαρῇ τόν Βασιλέα, ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων του.
Ὁ πρίγκηψ Φίλιππος θά ἀναχωρήσῃ ἐπιστρέφων εἰς Λονδῖνον αὔριον.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ