Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΔ

«Ὁ Βασιλεύς Σαούδ τῆς Σαουδικής Ἀραβίας ἀναρρωνύων μετά τήν ἐγχείρησιν εἰς τήν ὁποίαν ὑπεβλήθη, ἐζήτησε νά συναντηθῇ μετά τοῦ Προέδρου Κέννεδυ, ὅταν ἐξέλθῃ τοῦ νοσοκομείου. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος συνεφώνησεν, ὅπως πραγματοποιηθῇ ἡ συνάντησις αὐτή, παρεκάλεσεν, ὅμως, ὅπως μή δοθῇ δημοσιότης εἰς τό γεγονός καί ὅπως ὁ Βασιλεύς μή συνοδεύεται ἀπό τάς συζύγους του. Ὡς γνωστόν, τεσσάρες ἐκ τῶν συζύγων τοῦ Βασιλέως εὑρίσκονται μετ’ αὐτοῦ ἐνταῦθα». Καταλαβαίνομεν τόν Πρόεδρον Κέννεδυ: Πῶς νά περιποιηθῇ ἕνα ἐπίσημον ξένον μέ… τεσσάρας ἤ περισσοτέρας συζύγους; Ἐδῶ, μίαν ἔχουν καί βλέπεις καί παθαίνεις, ὥς πού νά φύγουν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑΝ

Ὑπό τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας διετέθησαν εἰς τήν Κοινοπραξίαν Μελισσοκομικῶν Συνεταιρισμῶν Ἑλλάδος 200 τόννοι ἀκατεργάστου ζακχάρεως διά νά διανεμηθῇ πρός διατροφήν τῶν σμηνῶν κατά τήν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος.

Ο ΔΟΥΞ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Τήν 4ην μ.μ. ἀναμένεται, ἀεροπορικῶς, ὁ Δούξ τοῦ Ἐδιμβούργου Φίλιππος, διά νά συγχαρῇ τόν Βασιλέα, ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων του.
Ὁ πρίγκηψ Φίλιππος θά ἀναχωρήσῃ ἐπιστρέφων εἰς Λονδῖνον αὔριον.

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ