Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

«Οἱ Κουβανοί οἰκογενειάρχαι καί αἱ οικοκυραί συνωστίζοντο χθές πρό τῶν καταστημάτων τροφίμων σχηματίζοντες μακράς οὐράς συνεπείᾳ τῆς ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ἐπιβάλῃ τό σύστημα τῆς διά δελτίων διανομῆς ὅλων τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, μέχρι καί τοῦ σάπωνος ἀκόμη». Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πολυετοῦς ἐφαρμογῆς τοῦ σοσιαλισμοῦ εἰς τήν Κούβαν: Ἡ ἔλλειψις τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, καί ἡ διανομή των διά τῶν δελτίων! Δέν μένει, διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς εὐτυχίας τῶν ὑπηκόων τοῦ Κάστρο, παρά ἡ ἐπιβολή δελτίου καί εἰς τόν ἀέρα, πού ἀναπνέουν ἀκόμη…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν καί τοῦ τμήματος χημικῶν μηχανικῶν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος θά ὀργανωθῇ, ἐνταῦθα, ἀπό 31ης Μαΐου μέχρι 4ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., τό πρῶτον Εὐρωπαϊκόν Συνέδριον μέ θέμα: «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό θάλασσαν». Εἰς τό ἐν λόγῳ συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐπιστήμονες ἐξ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀσχολούμενοι μέ τήν ἐπιστημονικήν καί τεχνικήν ἀνάπτυξιν ἐπί τοῦ πεδίου τῆς παραγωγῆς ποσίμου ὕδατος ἀπό θάλασσαν.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ