ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

«Οἱ Κουβανοί οἰκογενειάρχαι καί αἱ οικοκυραί συνωστίζοντο χθές πρό τῶν καταστημάτων τροφίμων σχηματίζοντες μακράς οὐράς συνεπείᾳ τῆς ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ἐπιβάλῃ τό σύστημα τῆς διά δελτίων διανομῆς ὅλων τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, μέχρι καί τοῦ σάπωνος ἀκόμη». Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πολυετοῦς ἐφαρμογῆς τοῦ σοσιαλισμοῦ εἰς τήν Κούβαν: Ἡ ἔλλειψις τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, καί ἡ διανομή των διά τῶν δελτίων! Δέν μένει, διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς εὐτυχίας τῶν ὑπηκόων τοῦ Κάστρο, παρά ἡ ἐπιβολή δελτίου καί εἰς τόν ἀέρα, πού ἀναπνέουν ἀκόμη…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν καί τοῦ τμήματος χημικῶν μηχανικῶν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος θά ὀργανωθῇ, ἐνταῦθα, ἀπό 31ης Μαΐου μέχρι 4ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., τό πρῶτον Εὐρωπαϊκόν Συνέδριον μέ θέμα: «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό θάλασσαν». Εἰς τό ἐν λόγῳ συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐπιστήμονες ἐξ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀσχολούμενοι μέ τήν ἐπιστημονικήν καί τεχνικήν ἀνάπτυξιν ἐπί τοῦ πεδίου τῆς παραγωγῆς ποσίμου ὕδατος ἀπό θάλασσαν.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ