Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1957

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

«Οἱ Κουβανοί οἰκογενειάρχαι καί αἱ οικοκυραί συνωστίζοντο χθές πρό τῶν καταστημάτων τροφίμων σχηματίζοντες μακράς οὐράς συνεπείᾳ τῆς ἀποφάσεως τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ἐπιβάλῃ τό σύστημα τῆς διά δελτίων διανομῆς ὅλων τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, μέχρι καί τοῦ σάπωνος ἀκόμη». Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πολυετοῦς ἐφαρμογῆς τοῦ σοσιαλισμοῦ εἰς τήν Κούβαν: Ἡ ἔλλειψις τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, καί ἡ διανομή των διά τῶν δελτίων! Δέν μένει, διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς εὐτυχίας τῶν ὑπηκόων τοῦ Κάστρο, παρά ἡ ἐπιβολή δελτίου καί εἰς τόν ἀέρα, πού ἀναπνέουν ἀκόμη…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Χημικῶν καί τοῦ τμήματος χημικῶν μηχανικῶν τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος θά ὀργανωθῇ, ἐνταῦθα, ἀπό 31ης Μαΐου μέχρι 4ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., τό πρῶτον Εὐρωπαϊκόν Συνέδριον μέ θέμα: «Πόσιμον ὕδωρ ἀπό θάλασσαν». Εἰς τό ἐν λόγῳ συνέδριον θά λάβουν μέρος ἐπιστήμονες ἐξ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀσχολούμενοι μέ τήν ἐπιστημονικήν καί τεχνικήν ἀνάπτυξιν ἐπί τοῦ πεδίου τῆς παραγωγῆς ποσίμου ὕδατος ἀπό θάλασσαν.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ