ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 31 Ἰανουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ὁ σύλλογος ὑπαλλήλων τοῦ Ο.Τ.Ε., καταγγέλλει, ὅτι τέως βουλευτής, καί ὑποψήφιος στίς ἐκλογές τῆς 16ης Φεβρουαρίου, ἀπέστειλεν, ἐντός τοῦ λήγοντος μηνός, τηλεγραφήματα πρός… 50.000 ἀποδέκτες! Τό γεγονός ἀποτελεῖ μίαν ἀφάνταστον κατάχρησιν τῆς βουλευτικῆς ἀτελείας, ἡ ὁποία δέν θά ἔπρεπε νά ἰσχύῃ μέχρι τῶν νέων ἐκλογῶν! Εἶναι δέ κατάχρησις, διότι οὔτε οἱ φορολογούμενοι ἠμποροῦν νά ἐπιβαρύνωνται μέ τόσον μεγάλα ἔξοδα, χάριν τῆς κομματικῆς προπαγάνδας τοῦ κάθε ἀσυνειδήτου κυρίου, οὔτε τό κοινόν χρεωστεῖ τίποτε, ὥστε νά καθυστερῇ ἡ ἀλληλογραφία του καί ἡ ἐπίδοσις τῶν κανονικῶν τηλεγραφημάτων, πρός ὄφελος ὀλίγων προνομιούχων! Δι’ ὅ καί ἐπιβάλλεται, νομίζομεν, νά ἀνακοινωθῇ τό ὄνομα τοῦ ὑποψηφίου μέ τούς 50.000 τῆς ἐγκυκλίου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ»
ΙΔΡΥΕΙ ΚΛΙΝΙΚΗΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν τῶν ἀρχῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὑπεγράφη συμφωνία μεταξύ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημίου Κολούμπια καί τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, διά τῆς ὁποίας τό πρῶτον δι’ ἰδίων ἐξόδων ἱδρύει εἰς τό Νοσοκομεῖον «Βασιλεύς Παῦλος» ὑπό τήν Δ/νσιν τοῦ καθηγητοῦ τῆς Χειρουργικῆς κ. Ν. Χρηστέα εἰδικήν κλινικήν διά τήν μελέτην, ἔρευναν καί θεραπείαν τοῦ καρκίνου. Τό γεγονός τοῦτο ὅλως ἰδιαιτέρως ἐχαιρετίσθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καθ’ ὅτι ἀποτελεῖ ἀπαρχήν διά τήν περαιτέρω συνεργασίαν τῶν Ἰατρικῶν Σχολῶν τῶν δύο Πανεπιστημίων.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ