ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 25 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΣΗΜΑ Ζ

Ἐρωτηθείς ἐπί τοῦ συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος, τό ὁποῖον ἀπέστειλεν ὁ κ. Βενιζέλος πρός τούς Βασιλεῖς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἀρραβώνων τοῦ Διαδόχου, ὁ κ. Παπανδρέου ἐδήλωσεν: «Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Βενιζέλος ἀκολουθεῖ ἐπί τοῦ προκειμένου ἰδίαν γραμμήν». Μέ ἄλλας λέξεις, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων… ὕψωσε τό διεθνές σῆμα Ζ: «Αἱ κινήσεις μου καθίστανται ἀνεξάρτητοι»! Ἔπειτα, ὅμως, ἀπό ὅσα ὁ ἴδιος ἐπανειλημμένως εἶχε δηλώσει περί ἑνότητος τοῦ Κέντρου, περί ἀνενδότου ἀγῶνος κ.λπ., τό «σῆμα Ζ» ἀποκτᾶ, ἐν προκειμένῳ, καί μίαν ἄλλην σημασίαν: Τῆς… ζαβολιᾶς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ἀπό μεθαύριον τίθεται ἐν ἰσχύϊ ὁ Ὁδικός Κῶδιξ, ὅπως ἐψηφίσθη ὑπό τῆς Βουλῆς. Ὁ νέος Κῶδιξ τῆς κυκλοφορίας κατηρτίσθη ὑπό τεχνικῶν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καί εἶναι ἐν πολλοῖς ἀντίγραφον τῶν κωδίκων κυκλοφορίας τῶν προηγμένων χωρῶν. Μέ τήν ἐφαρμογήν τοῦ νέου Κώδικος, ἐπέρχονται βασικαί ἀλλαγαί εἰς τούς κανόνας κυκλοφορίας καί καταργοῦνται ὡρισμέναι παλαιαί διατάξεις.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ