ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 25 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΣΗΜΑ Ζ

Ἐρωτηθείς ἐπί τοῦ συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος, τό ὁποῖον ἀπέστειλεν ὁ κ. Βενιζέλος πρός τούς Βασιλεῖς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἀρραβώνων τοῦ Διαδόχου, ὁ κ. Παπανδρέου ἐδήλωσεν: «Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Βενιζέλος ἀκολουθεῖ ἐπί τοῦ προκειμένου ἰδίαν γραμμήν». Μέ ἄλλας λέξεις, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων… ὕψωσε τό διεθνές σῆμα Ζ: «Αἱ κινήσεις μου καθίστανται ἀνεξάρτητοι»! Ἔπειτα, ὅμως, ἀπό ὅσα ὁ ἴδιος ἐπανειλημμένως εἶχε δηλώσει περί ἑνότητος τοῦ Κέντρου, περί ἀνενδότου ἀγῶνος κ.λπ., τό «σῆμα Ζ» ἀποκτᾶ, ἐν προκειμένῳ, καί μίαν ἄλλην σημασίαν: Τῆς… ζαβολιᾶς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ἀπό μεθαύριον τίθεται ἐν ἰσχύϊ ὁ Ὁδικός Κῶδιξ, ὅπως ἐψηφίσθη ὑπό τῆς Βουλῆς. Ὁ νέος Κῶδιξ τῆς κυκλοφορίας κατηρτίσθη ὑπό τεχνικῶν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καί εἶναι ἐν πολλοῖς ἀντίγραφον τῶν κωδίκων κυκλοφορίας τῶν προηγμένων χωρῶν. Μέ τήν ἐφαρμογήν τοῦ νέου Κώδικος, ἐπέρχονται βασικαί ἀλλαγαί εἰς τούς κανόνας κυκλοφορίας καί καταργοῦνται ὡρισμέναι παλαιαί διατάξεις.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ