Παρασκευή, 25 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΣΗΜΑ Ζ

Ἐρωτηθείς ἐπί τοῦ συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος, τό ὁποῖον ἀπέστειλεν ὁ κ. Βενιζέλος πρός τούς Βασιλεῖς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἀρραβώνων τοῦ Διαδόχου, ὁ κ. Παπανδρέου ἐδήλωσεν: «Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Βενιζέλος ἀκολουθεῖ ἐπί τοῦ προκειμένου ἰδίαν γραμμήν». Μέ ἄλλας λέξεις, ὁ ἀρχηγός τῶν Φιλελευθέρων… ὕψωσε τό διεθνές σῆμα Ζ: «Αἱ κινήσεις μου καθίστανται ἀνεξάρτητοι»! Ἔπειτα, ὅμως, ἀπό ὅσα ὁ ἴδιος ἐπανειλημμένως εἶχε δηλώσει περί ἑνότητος τοῦ Κέντρου, περί ἀνενδότου ἀγῶνος κ.λπ., τό «σῆμα Ζ» ἀποκτᾶ, ἐν προκειμένῳ, καί μίαν ἄλλην σημασίαν: Τῆς… ζαβολιᾶς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΩΔΙΞ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ἀπό μεθαύριον τίθεται ἐν ἰσχύϊ ὁ Ὁδικός Κῶδιξ, ὅπως ἐψηφίσθη ὑπό τῆς Βουλῆς. Ὁ νέος Κῶδιξ τῆς κυκλοφορίας κατηρτίσθη ὑπό τεχνικῶν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καί εἶναι ἐν πολλοῖς ἀντίγραφον τῶν κωδίκων κυκλοφορίας τῶν προηγμένων χωρῶν. Μέ τήν ἐφαρμογήν τοῦ νέου Κώδικος, ἐπέρχονται βασικαί ἀλλαγαί εἰς τούς κανόνας κυκλοφορίας καί καταργοῦνται ὡρισμέναι παλαιαί διατάξεις.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924