Παρασκευή, 24 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

«Ὁ Ἰταλός δημοσιογράφος καί καλλιστειολόγος κ. Πιέρρο Φάρε ἐδήλωσεν ὅτι θά μηνύσῃ ἐπί ἀπάτῃ τούς Τούρκους ὀργανωτάς τῶν Διεθνῶν Καλλιστείων Φωτογενείας, κατηγορῶν αὐτούς ὅτι ἐκάλεσαν εἰς τό τόπον των τάς ξένας καλλονάς, χωρίς νά εἶναι εἰς θέσιν νά τάς ἐξασφαλίσουν οὔτε τούς στοιχειωδεστέρους ὅρους ἀνέσεων, οὔτε δέ καί αὐτά ἀκόμη τά ἔξοδα τοῦ ταξιδίου των». Δέν ἐγνωρίζαμεν, ὅτι ὑπάρχει καί τό ἐπάγγελμα τῶν «καλλιστειολόγων»· ἀλλ’ αὐτός ὁ κ. Πιέρρο Φάρε θά πρέπει νά εἶναι πολύ ἀφελής, διά νά περιμένῃ, ὅτι θά εὕρισκεν ἄνεσιν καί εὐγένειαν εἰς τήν Τουρκίαν! Εἰς τήν χώραν αὐτήν, θά ἔπρεπε νά ὀργανοῦνται μόνον διαγωνισμοί φωτο… ἀγενείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΤΟ

Ἐνωρίς σήμερον τήν πρωίαν, ἡ ὑπ. ἀριθμ. 4 ἁμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης-Λαρίσης ἐγγύς τοῦ ἐργοστασίου ζαχάρεως συνεκρούσθη μετά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 528 ἀτμηλάτου ἁμάξης ἐξερχομένης τοῦ ἐργοστασίου. Ἡ ἅμαξα καί τό συρόμενον ὑπ’ αὐτῆς βαγόνιον ἀνετράπησαν. Ἐφονεύθη ὁ ὁδηγός τῆς ἁμαξοστοιχίας Ι. Σ., ἐτραυματίσθησαν δέ σοβαρῶς 3 ἐπιβάται καί ἐλαφρότερον ἕτεροι 13 ἐπιβάται τῆς ἁμαξοστοιχίας.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ