ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 24 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

«Ὁ Ἰταλός δημοσιογράφος καί καλλιστειολόγος κ. Πιέρρο Φάρε ἐδήλωσεν ὅτι θά μηνύσῃ ἐπί ἀπάτῃ τούς Τούρκους ὀργανωτάς τῶν Διεθνῶν Καλλιστείων Φωτογενείας, κατηγορῶν αὐτούς ὅτι ἐκάλεσαν εἰς τό τόπον των τάς ξένας καλλονάς, χωρίς νά εἶναι εἰς θέσιν νά τάς ἐξασφαλίσουν οὔτε τούς στοιχειωδεστέρους ὅρους ἀνέσεων, οὔτε δέ καί αὐτά ἀκόμη τά ἔξοδα τοῦ ταξιδίου των». Δέν ἐγνωρίζαμεν, ὅτι ὑπάρχει καί τό ἐπάγγελμα τῶν «καλλιστειολόγων»· ἀλλ’ αὐτός ὁ κ. Πιέρρο Φάρε θά πρέπει νά εἶναι πολύ ἀφελής, διά νά περιμένῃ, ὅτι θά εὕρισκεν ἄνεσιν καί εὐγένειαν εἰς τήν Τουρκίαν! Εἰς τήν χώραν αὐτήν, θά ἔπρεπε νά ὀργανοῦνται μόνον διαγωνισμοί φωτο… ἀγενείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΤΟ

Ἐνωρίς σήμερον τήν πρωίαν, ἡ ὑπ. ἀριθμ. 4 ἁμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης-Λαρίσης ἐγγύς τοῦ ἐργοστασίου ζαχάρεως συνεκρούσθη μετά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 528 ἀτμηλάτου ἁμάξης ἐξερχομένης τοῦ ἐργοστασίου. Ἡ ἅμαξα καί τό συρόμενον ὑπ’ αὐτῆς βαγόνιον ἀνετράπησαν. Ἐφονεύθη ὁ ὁδηγός τῆς ἁμαξοστοιχίας Ι. Σ., ἐτραυματίσθησαν δέ σοβαρῶς 3 ἐπιβάται καί ἐλαφρότερον ἕτεροι 13 ἐπιβάται τῆς ἁμαξοστοιχίας.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!