Παρασκευή, 24 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

«Ὁ Ἰταλός δημοσιογράφος καί καλλιστειολόγος κ. Πιέρρο Φάρε ἐδήλωσεν ὅτι θά μηνύσῃ ἐπί ἀπάτῃ τούς Τούρκους ὀργανωτάς τῶν Διεθνῶν Καλλιστείων Φωτογενείας, κατηγορῶν αὐτούς ὅτι ἐκάλεσαν εἰς τό τόπον των τάς ξένας καλλονάς, χωρίς νά εἶναι εἰς θέσιν νά τάς ἐξασφαλίσουν οὔτε τούς στοιχειωδεστέρους ὅρους ἀνέσεων, οὔτε δέ καί αὐτά ἀκόμη τά ἔξοδα τοῦ ταξιδίου των». Δέν ἐγνωρίζαμεν, ὅτι ὑπάρχει καί τό ἐπάγγελμα τῶν «καλλιστειολόγων»· ἀλλ’ αὐτός ὁ κ. Πιέρρο Φάρε θά πρέπει νά εἶναι πολύ ἀφελής, διά νά περιμένῃ, ὅτι θά εὕρισκεν ἄνεσιν καί εὐγένειαν εἰς τήν Τουρκίαν! Εἰς τήν χώραν αὐτήν, θά ἔπρεπε νά ὀργανοῦνται μόνον διαγωνισμοί φωτο… ἀγενείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΤΟ

Ἐνωρίς σήμερον τήν πρωίαν, ἡ ὑπ. ἀριθμ. 4 ἁμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης-Λαρίσης ἐγγύς τοῦ ἐργοστασίου ζαχάρεως συνεκρούσθη μετά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 528 ἀτμηλάτου ἁμάξης ἐξερχομένης τοῦ ἐργοστασίου. Ἡ ἅμαξα καί τό συρόμενον ὑπ’ αὐτῆς βαγόνιον ἀνετράπησαν. Ἐφονεύθη ὁ ὁδηγός τῆς ἁμαξοστοιχίας Ι. Σ., ἐτραυματίσθησαν δέ σοβαρῶς 3 ἐπιβάται καί ἐλαφρότερον ἕτεροι 13 ἐπιβάται τῆς ἁμαξοστοιχίας.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924