Παρασκευή, 24 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

«Ὁ Ἰταλός δημοσιογράφος καί καλλιστειολόγος κ. Πιέρρο Φάρε ἐδήλωσεν ὅτι θά μηνύσῃ ἐπί ἀπάτῃ τούς Τούρκους ὀργανωτάς τῶν Διεθνῶν Καλλιστείων Φωτογενείας, κατηγορῶν αὐτούς ὅτι ἐκάλεσαν εἰς τό τόπον των τάς ξένας καλλονάς, χωρίς νά εἶναι εἰς θέσιν νά τάς ἐξασφαλίσουν οὔτε τούς στοιχειωδεστέρους ὅρους ἀνέσεων, οὔτε δέ καί αὐτά ἀκόμη τά ἔξοδα τοῦ ταξιδίου των». Δέν ἐγνωρίζαμεν, ὅτι ὑπάρχει καί τό ἐπάγγελμα τῶν «καλλιστειολόγων»· ἀλλ’ αὐτός ὁ κ. Πιέρρο Φάρε θά πρέπει νά εἶναι πολύ ἀφελής, διά νά περιμένῃ, ὅτι θά εὕρισκεν ἄνεσιν καί εὐγένειαν εἰς τήν Τουρκίαν! Εἰς τήν χώραν αὐτήν, θά ἔπρεπε νά ὀργανοῦνται μόνον διαγωνισμοί φωτο… ἀγενείας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΕ ΒΑΓΟΝΕΤΤΟ

Ἐνωρίς σήμερον τήν πρωίαν, ἡ ὑπ. ἀριθμ. 4 ἁμαξοστοιχία Θεσσαλονίκης-Λαρίσης ἐγγύς τοῦ ἐργοστασίου ζαχάρεως συνεκρούσθη μετά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 528 ἀτμηλάτου ἁμάξης ἐξερχομένης τοῦ ἐργοστασίου. Ἡ ἅμαξα καί τό συρόμενον ὑπ’ αὐτῆς βαγόνιον ἀνετράπησαν. Ἐφονεύθη ὁ ὁδηγός τῆς ἁμαξοστοιχίας Ι. Σ., ἐτραυματίσθησαν δέ σοβαρῶς 3 ἐπιβάται καί ἐλαφρότερον ἕτεροι 13 ἐπιβάται τῆς ἁμαξοστοιχίας.

Απόψεις

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ