Παρασκευή, 1 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΛΑΥΚΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

«Παρουσίᾳ ἀξιωματικῶν τῆς ἀστυνομίας καί τῆς χωροφυλακῆς ἔγινε χθές τήν 8.30 μ.μ. εἰς ἕνα κατάστημα τῆς ὁδοῦ Σταδίου ἐπίδειξις ἠλεκτροχρονικῆς συσκευῆς ἀσφαλείας κατά διαρρήξεων καταστημάτων, ἐκκλησιῶν, οἰκιῶν, τραπεζῶν κλπ.». Ἔσπευσαν, λοιπόν, Ἀστυνομία καί Χωροφυλακή ν’ ἀποθαυμάσουν τόν τρόπον λειτουργίας τῶν ἠλεκτρικῶν «δικτύων ἀσφαλείας», πού κουδουνίζουν δαιμονιωδῶς, ὅταν τά παραβιάσῃ ὁ κλέπτης. Καί, ναί μέν, ἐδῶ οἱ διαρρῆκται σπανίως συλλαμβάνονται· ἀλλ’ ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖον κυρίως πάσχει ἡ Ἑλλάς, εἶναι τά φοβερά τρωκτικά τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Καί, ἐναντίον αὐτῶν, οὐδεμία ἄλλη ἐφεύρεσις ὑπάρχει πλήν τοῦ ποντικοφαρμάκου –ἤτοι τῆς καταργήσεως τῆς Εὐνοιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΣΠΕΙΡΑ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Ὑπῆρχον πληροφορίαι ὅτι, ὑπό τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν, ἐπετεύχθη ἡ ἀνακάλυψις μεγάλης σπείρας παραχαρακτῶν χαρτοσήμων. Τά πλεῖστα μέλη τῆς σπείρας αὐτῆς, πλήν δύο-τριῶν, συνελήφθησαν, κατεσχέθησαν δέ καί τά διάφορα μηχανήματα, τά ὁποῖα ἐχρησιμοποιοῦντο διά τήν παραχάραξιν τῶν χαρτοσήμων. Κατά τάς αὐτάς πληροφορίας, τά μέλη τῆς σπείρας τῶν παραχαρακτῶν εἶχον ἀναπτύξει ἀπό μακροῦ χρόνου μεγάλην δρᾶσιν εἰς Ἀθήνας, ὑπολογίζεται δέ ὅτι ἡ ζημία τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς κυκλοφορίας τῶν πλαστῶν χαρτοσήμων εἶναι τεράστια.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ