Παρασκευή, 1 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΛΑΥΚΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

«Παρουσίᾳ ἀξιωματικῶν τῆς ἀστυνομίας καί τῆς χωροφυλακῆς ἔγινε χθές τήν 8.30 μ.μ. εἰς ἕνα κατάστημα τῆς ὁδοῦ Σταδίου ἐπίδειξις ἠλεκτροχρονικῆς συσκευῆς ἀσφαλείας κατά διαρρήξεων καταστημάτων, ἐκκλησιῶν, οἰκιῶν, τραπεζῶν κλπ.». Ἔσπευσαν, λοιπόν, Ἀστυνομία καί Χωροφυλακή ν’ ἀποθαυμάσουν τόν τρόπον λειτουργίας τῶν ἠλεκτρικῶν «δικτύων ἀσφαλείας», πού κουδουνίζουν δαιμονιωδῶς, ὅταν τά παραβιάσῃ ὁ κλέπτης. Καί, ναί μέν, ἐδῶ οἱ διαρρῆκται σπανίως συλλαμβάνονται· ἀλλ’ ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖον κυρίως πάσχει ἡ Ἑλλάς, εἶναι τά φοβερά τρωκτικά τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Καί, ἐναντίον αὐτῶν, οὐδεμία ἄλλη ἐφεύρεσις ὑπάρχει πλήν τοῦ ποντικοφαρμάκου –ἤτοι τῆς καταργήσεως τῆς Εὐνοιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΣΠΕΙΡΑ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Ὑπῆρχον πληροφορίαι ὅτι, ὑπό τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν, ἐπετεύχθη ἡ ἀνακάλυψις μεγάλης σπείρας παραχαρακτῶν χαρτοσήμων. Τά πλεῖστα μέλη τῆς σπείρας αὐτῆς, πλήν δύο-τριῶν, συνελήφθησαν, κατεσχέθησαν δέ καί τά διάφορα μηχανήματα, τά ὁποῖα ἐχρησιμοποιοῦντο διά τήν παραχάραξιν τῶν χαρτοσήμων. Κατά τάς αὐτάς πληροφορίας, τά μέλη τῆς σπείρας τῶν παραχαρακτῶν εἶχον ἀναπτύξει ἀπό μακροῦ χρόνου μεγάλην δρᾶσιν εἰς Ἀθήνας, ὑπολογίζεται δέ ὅτι ἡ ζημία τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς κυκλοφορίας τῶν πλαστῶν χαρτοσήμων εἶναι τεράστια.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.