ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΛΑΥΚΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

«Παρουσίᾳ ἀξιωματικῶν τῆς ἀστυνομίας καί τῆς χωροφυλακῆς ἔγινε χθές τήν 8.30 μ.μ. εἰς ἕνα κατάστημα τῆς ὁδοῦ Σταδίου ἐπίδειξις ἠλεκτροχρονικῆς συσκευῆς ἀσφαλείας κατά διαρρήξεων καταστημάτων, ἐκκλησιῶν, οἰκιῶν, τραπεζῶν κλπ.». Ἔσπευσαν, λοιπόν, Ἀστυνομία καί Χωροφυλακή ν’ ἀποθαυμάσουν τόν τρόπον λειτουργίας τῶν ἠλεκτρικῶν «δικτύων ἀσφαλείας», πού κουδουνίζουν δαιμονιωδῶς, ὅταν τά παραβιάσῃ ὁ κλέπτης. Καί, ναί μέν, ἐδῶ οἱ διαρρῆκται σπανίως συλλαμβάνονται· ἀλλ’ ἐκεῖνο ἀπό τό ὁποῖον κυρίως πάσχει ἡ Ἑλλάς, εἶναι τά φοβερά τρωκτικά τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Καί, ἐναντίον αὐτῶν, οὐδεμία ἄλλη ἐφεύρεσις ὑπάρχει πλήν τοῦ ποντικοφαρμάκου –ἤτοι τῆς καταργήσεως τῆς Εὐνοιοκρατίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΣΠΕΙΡΑ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Ὑπῆρχον πληροφορίαι ὅτι, ὑπό τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας Ἀθηνῶν, ἐπετεύχθη ἡ ἀνακάλυψις μεγάλης σπείρας παραχαρακτῶν χαρτοσήμων. Τά πλεῖστα μέλη τῆς σπείρας αὐτῆς, πλήν δύο-τριῶν, συνελήφθησαν, κατεσχέθησαν δέ καί τά διάφορα μηχανήματα, τά ὁποῖα ἐχρησιμοποιοῦντο διά τήν παραχάραξιν τῶν χαρτοσήμων. Κατά τάς αὐτάς πληροφορίας, τά μέλη τῆς σπείρας τῶν παραχαρακτῶν εἶχον ἀναπτύξει ἀπό μακροῦ χρόνου μεγάλην δρᾶσιν εἰς Ἀθήνας, ὑπολογίζεται δέ ὅτι ἡ ζημία τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς κυκλοφορίας τῶν πλαστῶν χαρτοσήμων εἶναι τεράστια.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.