Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΤΑΓΚΟΡ

Εἰς τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων εἰς τάς Ἰνδίας περιλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: «14 Φεβρουαρίου: Ἐπίσκεψις τῆς κατοικίας τοῦ ἀποθανόντος Ἰνδοῦ ποιητοῦ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, τιμηθέντος διά τοῦ βραβείου Νόμπελ». Ἐν τούτοις, ὅταν, πρό ἐτῶν, ὁ Ταγκόρ εἶχεν ἔλθει εἰς τάς Ἀθαήνας, ἠρνήθη νά ἀνέλθῃ εἰς τήν Ἀκρόπολιν, διότι –ὡς εἶπε περιφρονητικῶς– δέν τόν ἐνδιέφερε! Διατί, λοιπόν, πρέπει τώρα ὁ Ἕλλην βασιλεύς νά ἐπισκεφθῇ τήν κατοικίαν του, ἡ ὁποία δέν εἶναι κἄν ἔργον τοῦ Ἰκτίνου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ
ΚΑΠΝΩΝ ΕΙΣ ΙΑΠΩΝΙΑΝ

Ἐκπρόσωπος τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ ἀναχωρεῖ εἰς Ἰαπωνίαν, προκειμένου νά διαπραγματευθῇ τήν πώλησιν Ἑλληνικῶν καπνῶν εἰς τήν χώραν ταύτην. Τήν ἐκεῖ μετάβασιν Ἕλληνος ἐκπροσώπου τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ, ὑπέδειξεν ἡ ἐκεῖ πρεσβεία μας, διότι, ἐξεδηλώθη ἐνδιαφέρον Ἰαπωνικῶν οἴκων πρός ἀγοράν ποσότητος καπνῶν. Μετά τήν ἀνίχνευσιν τῶν ἐκεῖ ἀγορῶν, θ’ ἀκολουθήσουν διαπραγματεύσεις διά τήν ὑπογραφήν συμφωνίας πρός πώλησιν καπνῶν εἰς Ἰαπωνίαν.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ