ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΤΑΓΚΟΡ

Εἰς τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων εἰς τάς Ἰνδίας περιλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: «14 Φεβρουαρίου: Ἐπίσκεψις τῆς κατοικίας τοῦ ἀποθανόντος Ἰνδοῦ ποιητοῦ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, τιμηθέντος διά τοῦ βραβείου Νόμπελ». Ἐν τούτοις, ὅταν, πρό ἐτῶν, ὁ Ταγκόρ εἶχεν ἔλθει εἰς τάς Ἀθαήνας, ἠρνήθη νά ἀνέλθῃ εἰς τήν Ἀκρόπολιν, διότι –ὡς εἶπε περιφρονητικῶς– δέν τόν ἐνδιέφερε! Διατί, λοιπόν, πρέπει τώρα ὁ Ἕλλην βασιλεύς νά ἐπισκεφθῇ τήν κατοικίαν του, ἡ ὁποία δέν εἶναι κἄν ἔργον τοῦ Ἰκτίνου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ
ΚΑΠΝΩΝ ΕΙΣ ΙΑΠΩΝΙΑΝ

Ἐκπρόσωπος τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ ἀναχωρεῖ εἰς Ἰαπωνίαν, προκειμένου νά διαπραγματευθῇ τήν πώλησιν Ἑλληνικῶν καπνῶν εἰς τήν χώραν ταύτην. Τήν ἐκεῖ μετάβασιν Ἕλληνος ἐκπροσώπου τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ, ὑπέδειξεν ἡ ἐκεῖ πρεσβεία μας, διότι, ἐξεδηλώθη ἐνδιαφέρον Ἰαπωνικῶν οἴκων πρός ἀγοράν ποσότητος καπνῶν. Μετά τήν ἀνίχνευσιν τῶν ἐκεῖ ἀγορῶν, θ’ ἀκολουθήσουν διαπραγματεύσεις διά τήν ὑπογραφήν συμφωνίας πρός πώλησιν καπνῶν εἰς Ἰαπωνίαν.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.