Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΤΑΓΚΟΡ

Εἰς τό πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων εἰς τάς Ἰνδίας περιλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: «14 Φεβρουαρίου: Ἐπίσκεψις τῆς κατοικίας τοῦ ἀποθανόντος Ἰνδοῦ ποιητοῦ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, τιμηθέντος διά τοῦ βραβείου Νόμπελ». Ἐν τούτοις, ὅταν, πρό ἐτῶν, ὁ Ταγκόρ εἶχεν ἔλθει εἰς τάς Ἀθαήνας, ἠρνήθη νά ἀνέλθῃ εἰς τήν Ἀκρόπολιν, διότι –ὡς εἶπε περιφρονητικῶς– δέν τόν ἐνδιέφερε! Διατί, λοιπόν, πρέπει τώρα ὁ Ἕλλην βασιλεύς νά ἐπισκεφθῇ τήν κατοικίαν του, ἡ ὁποία δέν εἶναι κἄν ἔργον τοῦ Ἰκτίνου;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ
ΚΑΠΝΩΝ ΕΙΣ ΙΑΠΩΝΙΑΝ

Ἐκπρόσωπος τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ ἀναχωρεῖ εἰς Ἰαπωνίαν, προκειμένου νά διαπραγματευθῇ τήν πώλησιν Ἑλληνικῶν καπνῶν εἰς τήν χώραν ταύτην. Τήν ἐκεῖ μετάβασιν Ἕλληνος ἐκπροσώπου τοῦ Ὀργανισμοῦ Καπνοῦ, ὑπέδειξεν ἡ ἐκεῖ πρεσβεία μας, διότι, ἐξεδηλώθη ἐνδιαφέρον Ἰαπωνικῶν οἴκων πρός ἀγοράν ποσότητος καπνῶν. Μετά τήν ἀνίχνευσιν τῶν ἐκεῖ ἀγορῶν, θ’ ἀκολουθήσουν διαπραγματεύσεις διά τήν ὑπογραφήν συμφωνίας πρός πώλησιν καπνῶν εἰς Ἰαπωνίαν.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ