Οἱ περίεργες τελευταῖες ἑκατό ἡμέρες

Ἡ μία μετά τήν ἄλλη ὁρκίζονται οἱ νεοεκλεγεῖσες δημοτικές ἀρχές, καθώς …

… πιάνουν δουλειά ἀπό τήν ἐρχομένη Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου. Ἀλήθεια, γιατί νά γίνονται οἱ ἐκλογές τόν Μάιο καί νά ἀναλαμβάνουν οἱ νέοι ἄρχοντες τόν Σεπτέμβριο; Τί σόι πατέντα εἶναι ἐτούτη, σέ μιά χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάς, ὅπου οἱ θεσμοί λειτουργοῦν σέ ρυθμούς ξεκούρδιστης κιθάρας;

Ἐξελέγησαν οἱ «νέοι» τόν Μάιο, καί μέχρι νά ἔλθει ὁ Σεπτέμβριος οἱ Δῆμοι εἶναι ξεχαρβαλωμένοι, ἀκόμη καί ἄν ἔχει ἐκλεγεῖ ὁ ἴδιος δήμαρχος! Νά πάρω γιά παράδειγμα τόν δικό μας Δῆμο, στόν Πειραιᾶ.

Μέ τό πού πλησίαζαν οἱ ἐκλογές εἴχαμε ὀργασμό μικρῶν ἔργων, εἴδαμε περισσότερα ἀπορριμματοφόρα, εἴχαμε ἐπισκέψεις τῶν ὑποψηφίων στίς γειτονιές, εἴχαμε καί τί δέν εἴχαμε, μέ τό πού ἔγιναν οἱ ἐκλογές, χάθηκαν ἅπαντες! Ἐμεῖς δέ εἴχαμε καί τό «προνόμιο» νά ἀποτύχουν στίς ἐκλογές οἱ περισσότεροι ἀντιδήμαρχοι, παρά τό γεγονός ὅτι κέρδισε ἡ ἴδια δημοτική παράταξη! Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό, χωρίς νά χρειαστεῖ νά τό σχολιάσω.

Στήν ἀτυχῆ δέ Σαλαμῖνα, ὅπου τυγχάνει νά διατηροῦμε ἀπό τό 1930 οἰκογενειακό ἀγρόκτημα ἐντός γεωργικῆς περιοχῆς, ἡ δημοτική ἀρχή ἀπέτυχε παταγωδῶς, καί σέ χρόνο ἐλάχιστο τό νησί μετεβλήθη σέ …σκουπιδοτενεκέ! Δέν θά μποροῦσε, λοιπόν, μιά πού ἀλλάζει ὁ Νόμος, νά ἀποφεύγεται αὐτό τό διάστημα τῆς διαλύσεως τό ὁποῖο –κακά τά ψέματα– ἀντιμετωπίζουν ὅλοι οἱ ὀργανισμοί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως ἀπό τά μέσα Μαΐου ἕως τό τέλος τοῦ Αὐγούστου; Τί νόημα ἔχει πλέον (νομίζω ὅτι δέν εἶχε καί παλαιότερα) αὐτό τό διάστημα ὅπου κανείς δέν ξέρει «ποιός εἶναι τί;»!

Ἄς πάρουμε παράδειγμα τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς. Ἡ κ. Δούρου, ἡ ὁποία ἐπέτυχε νά ἐκλεγεῖ, παραμένει οὐσιαστικά περιφερειάρχης μέχρι τό μεσονύκτιο τοῦ Σαββάτου. Δέν θά ἔπρεπε ὅλο τό καλοκαίρι, μέ τίς ὅποιες φωτιές, νά βλέπουμε τόν κ. Πατούλη ὡς νέο περιφερειάρχη νά ἡγεῖται τῶν προσπαθειῶν καί ὄχι νά παρίσταται ὡς παρατηρητής; Νά μέ συμπαθᾶτε, ἀλλά αὐτή ἡ κατάσταση μέ τό νεκρό ἤ περίεργο διάστημα ἀπό Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο θά πρέπει νά πάψει νά ὑπάρχει!

Φαντάζεστε νά εἶχαν δοθεῖ στούς Δήμους οἱ ἁρμοδιότητες καί τά κονδύλια τά ὁποῖα διαχειρίζονται οἱ μεγάλοι Δῆμοι σέ ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, καί ἀπό Μάιο ἕως Σεπτέμβριο νά ψάχναμε ποιός ἔχει τά κλειδιά; Θά εἶχαν κλάψει πολλές μανοῦλες!

Δυστυχῶς, δέν ἔχουμε ἀκόμη φθάσει σέ τέτοιο ἐπίπεδο, πού οἱ ΟΤΑ νά λειτουργοῦν θεσμικά, μέ τούς ὑπαλλήλους καί τόν μόνιμο γενικό γραμματέα.

Ἐδῶ, οἱ ὑπάλληλοι λειτουργοῦν διαφορετικά καί ὁ γραμματέας εἶναι πάντα ἐπιλογή τοῦ δημάρχου. Καί ὁ δήμαρχος ἐκλέγεται γιά τέσσερα χρόνια καί δέν μπορεῖ νά γίνουν ἐνδιαμέσως ἐκλογές ἄν χάσει τήν «δεδηλωμένη» στό δημοτικό συμβούλιο, τήν ὁποία ἔτσι κι ἀλλιῶς, μέ τόν ἰσχύοντα νέο Νόμο, πολλοί δήμαρχοι δέν θά τήν ἔχουν ἐξ ἀρχῆς!

Ἔ, τί στήν εὐχή; Ὅταν ἐκλέγεσαι γιά τέσσερα χρόνια γιατί θά πρέπει νά σοῦ δίνει τό κράτος κι ἕνα «τράτο» ἑκατό ἡμερῶν μέχρι νά παραδώσεις στόν ἑπόμενο; Ἄς τό δεῖ αὐτό ὁ νέος ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν. Εἶναι μιά παραφωνία, ἕνα «φάλτσο» πού πρέπει νά διορθωθεῖ.

Απόψεις

Ὅπλα παντοῦ σέ μιά κοινωνία ζούγκλα!

Μανώλης Κοττάκης
Ἀπό τό πιστόλι κατά Στάνκογλου καί τήν χειροβομβίδα τοῦ ληστοῦ συνταγματάρχου, ἕως τίς καραμπίνες, τίς σφαῖρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. κατά τῶν Ρομά, καί τά μαχαίρια τῶν μαθητῶν στήν Βουλή

Ἡ προσχηματική συγγνώμη Ράμα στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
«Πρόοδο» βλέπει ὁ κ. Μητσοτάκης στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν

Τραπεζάκια ἔξω καί ποτό τόν Δεκέμβριο

Δημήτρης Καπράνος
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, ὥρα 10 τό βράδυ

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Τό ὕψος τῶν περιστάσεων

Μανώλης Κοττάκης
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη