ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Οἱ μετανάστριες καμῆλες τῆς Αὐστραλίας

Κατ’ ἀρχήν δέν γνώριζα ὅτι ὑπάρχουν καμῆλες στήν Αὐστραλία!

Στό μυαλό μου οἱ καμῆλες ἔχουν σχέση μέ τίς Πυραμίδες, μέ τίς χῶρες τοῦ Κόλπου, γενικῶς μέ χῶρες ἀραβικές. Οὔτε πού τό εἶχα φανταστεῖ ὅτι τό εἶδος θά εὐδοκιμοῦσε στούς Ἀντίποδες, πλάι στά κοάλα καί τά καγκουρό! Γι’ αὐτό καί σοκαρίστηκα ὅταν διάβασα ὅτι περισσότερες ἀπό 10.000 καμῆλες θά θανατωθοῦν στήν Αὐστραλία ἐπειδή …πίνουν πολύ νερό! Καί μοῦ προκάλεσε ἀνατριχίλα ἡ περιγραφή τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος θά ἀφαιρέσει τήν ζωή ἀπό τά συμπαθέστατα καί χρήσιμα αὐτά ζῶα. Ἐκπαιδευμένοι σκοπευτές θά πυροβολοῦν τά ἄτυχα ζῶα ἀπό ἑλικόπτερα! Ὁ βαρβαρισμός σέ μοντέρνα, δηλαδή, ἔκδοση, εἰς βάρος ἀνυπεράσπιστων ζώων, τά ὁποῖα θεωροῦνται «πρόβλημα» στήν φλεγόμενη Ὠκεανία.

Τό σουρεαλιστικό αὐτό σκηνικό συμπληρώνει τό γεγονός, ὅτι τήν ἐντολή γιά τήν ἐξόντωση τῶν ἀρτιοδακτύλων αὐτῶν θηλαστικῶν ἔδωσαν οἱ ἡγέτες τῶν Ἀβορίγινων, ἤτοι τῶν αὐτοχθόνων κατοίκων τῆς Αὐστραλίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι –ὑποτίθεται– πολύ πιό κοντά στήν φύση ἀπό ὅ,τι οἱ «ἐξελιγμένοι» Αὐστραλοί. Πίνουν, ὅμως, πολύ νερό οἱ καμῆλες; Ναί, διότι παρουσιάζουν τήν μεγαλύτερη ἀντοχή στίς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν στίς ἐρήμους. Τό νερό πού χρειάζεται τό παίρνουν ἀπό τό λίπος πού ἔχουν ἀποθηκευμένο στίς «καμποῦρες» τους. Τό λίπος αὐτό καίγεται μέσα στόν ὀργανισμό τους καί τούς δίνουν τό νερό τό ὁποῖο ἔχουν ἀνάγκη. Γιά νά ὑπάρξει, ὅμως, τό λίπος, πρέπει νά πίνουν νερό. Καί σέ μιά Αὐστραλία πού κατακαίγεται, τό νερό εἶναι δυσεύρετο καί πολύτιμο, λένε οἱ ὑπεύθυνοι. Καί, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἔχει τά ὅπλα, οἱ καμῆλες, πού τελευταῖα κάνουν ἐπιδρομές μέχρι καί στά κλιματιστικά τῶν σπιτιῶν, πρέπει νά ἐξολοθρευθοῦν! Ποιός λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό ἄγρια ὄντα τῆς γῆς; Οἱ καμῆλες τῆς Αὐστραλίας, πού μεταφέρθηκαν ἐκεῖ ἀπό τό Ἀφγανιστάν γιά νά χρησιμοποιοῦνται στίς μεταφορές, ζοῦν περίπου 40 χρόνια, μποροῦν νά ἀναπτύξουν ταχύτητα μέχρι 65 χιλιόμετρα τήν ὥρα. Τήν ἀπόφαση γιά τήν θανάτωση τῶν 10.000 ζώων, ἐπιχείρηση πού θά στοιχίσει 1,2 ἑκ. δολλάρια, προκάλεσαν καί οἱ διαμαρτυρίες κατοίκων, πού βλέπουν τά ὀγκώδη θηλαστικά νά εἰσβάλλουν στίς περιουσίες ἀναζητῶντας νερό. «Ζοῦμε ὑπό συνθῆκες καυτές καί δύσκολες καί νιώθουμε ἄβολα γιατί οἱ καμῆλες ἔρχονται, γκρεμίζουν φράκτες, μπαίνουν στίς περιουσίες μας καί προσπαθοῦν νά βροῦν νερό ἀκόμη καί ἀπό τά κλιματιστικά» δήλωσε κάτοικος τῆς περιοχῆς.

«Κάποιοι, ἀκόμη καί μέ τέτοιο καύσωνα, ἀδυνατοῦν νά λειτουργήσουν τά κλιματιστικά τους, φοβούμενοι ὅτι οἱ καμῆλες θά ἐπιτεθοῦν στά συστήματα. Ἡ ἀνάγκη τους γιά μεγάλες ποσότητες νεροῦ δέν εἶναι τό μόνο πρόβλημα. Προκαλεῖται μόλυνση τοῦ ἐδάφους καί τοῦ ὑδροφόρου ὁρίζοντα ἀπό τά πτώματα τῶν ζώων πού πεθαίνουν ἀπό δίψα ἤ σκοτώνουν τό ἕνα τό ἄλλο γιά λίγο νερό καί ἀνησυχία γιά μεγάλες ἐκπομπές ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου καθώς τά συγκεκριμένα ζῶα ἀποβάλλουν μεθάνιο πού ἰσοδυναμεῖ μέ ἕναν τόνο διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα τό χρόνο!» ἐξήγησε ἐκπρόσωπος τῆς Ὑπηρεσίας Περιβάλλοντος καί Ὕδρευσης τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας. Τά εἴχατε φανταστεῖ ὅλα αὐτά;

Απόψεις

Θά ἀφήσουμε τήν Κύπρο μόνη;

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀξία τῆς συμπαγοῦς στάσεως καί τοῦ διπλοῦ βέτο

Ὁ καλύτερος σύμμαχος

Μανώλης Κοττάκης
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ θερινή, κατά τήν διάρκεια τῶν μακρόσυρτων διακοπῶν τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα σέ κάποιο νησί τοῦ Αἰγαίου

Ἅλμα 12 μονάδων στήν ψηφιακή διακυβέρνηση

Εφημερίς Εστία
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ θετική εἶναι ἡ πορεία τῆς Ἑλλάδος ἀναφορικῶς πρός τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση…

Τά σινεμά εἶναι πολιτισμός, ὄχι βάρος

Δημήτρης Καπράνος
Λατρεύω τό σινεμά

Σάββατον, 24 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ