Οἱ Γυναῖκες τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας

Εἰκοσι πέντε χρόνια ζωῆς συμπληρώνει ἐφέτος ἡ Wista Hellas, τό ἑλληνικό παράρτημα τῆς Διεθνοῦς Ναυτιλιακῆς καί Ἐμπορικῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν.

Πρόκειται γιά ἕναν μή κερδοσκοπικό ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε στό Λονδῖνο τό 1974 ἀπό μία ὁμάδα ναυλομεσιτριῶν, μέ στόχο τήν ὑποστήριξη τῶν γυναικῶν οἱ ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται στόν χῶρο τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί σήμερα ἀριθμεῖ 3.000 μέλη σέ 40 κράτη τοῦ κόσμου.

Τό ἑλληνικό παράρτημα ἱδρύθηκε τό 1993 καί φιλοξενεῖ περισσότερα ἀπό 250 μέλη, ἐνθαρρύνοντας τήν ἐπαφή, τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν καί ὑποστηρίζοντας τήν ἐκπαίδευση καί τήν ἐπαγγελματική δικτύωση. Γιά νά ἑορτάσει τά γενέθλιά της ἡ ἑλληνική Ἕνωση ὀργάνωσε ἕνα ἐπετειακό forum σέ κεντρικό ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα «Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τή βιώσιμη ἀνάπτυξη». Στήν εἰσαγωγική της ὁμιλία ἡ πρόεδρος Ἀγγελική Χάρτμαν ὑποστήριξε ὅτι ἡ ναυτιλία λόγω τῆς ἰσχύος καί τῆς δραστηριότητός της ὀφείλει νά συμβάλλει στήν ἐπίτευξη τῶν στόχων τῆς βιωσίμου ἀναπτύξεως.

«Ἡ βιώσιμη ἀνάπτυξη εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά διασφαλισθεῖ ἡ ζωή στόν πλανήτη γῆ. Ἡ WISTA εἶναι ἀποφασισμένη νά πράξει ὅ,τι ἀπαιτεῖται πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Οἱ κανονισμοί, οἱ δεσμεύσεις καί οἱ ὑποχρεώσεις τῆς ναυτιλίας γιά τό περιβάλλον καί τό κλῖμα πρέπει νά ἐνταχθοῦν στό ἐπίπεδο τῆς νέας ἑταιρικῆς κουλτούρας στό πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων μας ἀλλά καί τοῦ τρόπου πού σκεπτόμεθα» τόνισε ἡ πρόεδρος. Κατά τήν ἄποψη τοῦ Λεωνίδα Δημητριάδη-Εὐγενίδη, πρέσβεως τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ (ΙΜΟ) καί προέδρου τοῦ «Ἱδρύματος Εὐγενίδου», οἱ γυναῖκες ἦσαν καί εἶναι παροῦσες στά τεκταινόμενα τῆς ναυτιλιακῆς βιομηχανίας καί ἀναμένεται νά εἶναι πολύ πιό δυναμικές στό ἄμεσο μέλλον.

«Τήν ἑπόμενη χρονιά στήν κορυφαία ἐκδήλωση τοῦ ΙΜΟ, τήν “Ἡμέρα τῆς Ναυτιλίας” τό θέμα θά εἶναι ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στή ναυτιλιακή κοινότητα. Θεωροῦμε ἰδιαιτέρως σημαντικό τό θέμα τῆς στελεχώσεως τῶν γραφείων τῶν ἑλληνικῶν ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπου ἐργάζονται 17.000 ἄτομα. Ἐκεῖ πολύ σημαντικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν γυναικῶν, ὅπως ἔδειξε ἡ δική μας ἐμπειρία. Οἱ γυναῖκες ἔχουν ὅλη τή γνώση πού χρειάζεται αὐτός ὁ ἐξωστρεφής κλάδος καί στόν ΙΜΟ ὁ ρόλος τῶν γυναικῶν εἶναι πολύ σημαντικός» ἀνέφερε ὁ πρέσβυς.

Ὁ καθηγητής Περιβαλλοντικῶν Οἰκονομικῶν στό Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Ἀνδρέας Α. Παπανδρέου ἀνέφερε ὅτι ἡ συμβολή τῶν γυναικῶν τῆς ναυτιλίας στόν τομέα τῆς βιωσίμου ἀναπτύξεως μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ σημαντική καί νά βρεθεῖ στήν αἰχμή τῶν ἐξελίξεων, ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως, μέ τά νέου τύπου καύσιμα καί μέ τήν ἐφαρμογή τῆς νέας τεχνολογίας, θά ἐνισχυθεῖ ὁ ρόλος τῆς ἑλληνικῆς ναυτιλίας ἀλλά καί ἡ ἀνταγωνιστικότητά της, διότι θά ἀποτελοῦμε σημαντικό μέρος τῆς καινοτομίας καί τοῦ προβληματισμοῦ γιά τίς κινήσεις πού πρέπει νά γίνουν.

«Στήν Ἑλλάδα δέν γίνεται ἡ δουλειά πού θά ἔπρεπε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν καινοτομία στόν χῶρο τῆς ναυτιλίας, καί αὐτό εἶναι ἐντυπωσιακό ἄν σκεφθεῖ κανείς τό μέγεθος καί τήν ἰσχύ τῆς ναυτιλιακῆς βιομηχανίας τῆς χώρας. Καί σέ αὐτό θά ἤθελα νά συμμετάσχω, νά βοηθήσω, νά συμβάλω» ἀνέφερε ὁ καθηγητής.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 25.03 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 25.03, η Εστία της Κυριακής τιμά την εθνική μας επέτειο με την συλλογή: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Χωρίς ἔλεγχο νομιμότητος συμβάσεις γιά προμήθειες τοῦ Δημοσίου ἕως 1,7 ἑκατ. εὐρώ!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Κυβέρνησις ἀφήρεσε ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο τήν ἁρμοδιότητα νά κάνει προσυμβατικό ἔλεγχο – Τά ἔργα τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, ὁ ἀναπτυξιακός νόμος καί ἡ σιωπή τῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Πολύ χαμηλά ὁ πῆχυς!

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ἀκριβά αὐτό τό «οἱ εὐθῦνες ὑπάρχουν διαχρονικά» πού ἐπαναλαμβάνει ἡ Κυβέρνηση, ἀπό τήν πρώτη βραδιά τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν.

Ἀστάθεια καί στήν Γαλλία

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν παραδοχή, προχθές, ἐκ μέρους τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του δέν διαθέτει τήν πλειονοψηφία τοῦ Κοινοβουλίου νά περάσει τό ἀσφαλιστικό νομοσχέδιο, χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς καταθέσεως προτάσεων μομφῆς.

Μέ λόγια ἁπλά, γιά μιά πολυσύνθετη ὑπόθεση

Δημήτρης Καπράνος
Μία ἄκρως ἐνδιαφέρουσα διάλεξη παρακολουθήσαμε προχθές στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.