Οἱ ἀτομικές συμβάσεις καί οἱ Βασιλόπιτες

Τό κόψιμο τῆς Βασιλόπιτας εἶχε ἀπό παλιά μεγάλη σημασία γιά τήν ἑλληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Στό βαπόρι ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι οἰκογενειακή καί ὁ καπετάνιος, «ὁ πατέρας τῆς οἰκογένειας», θά κόψει τήν πίτα καί θά μοιράσει τά κομμάτια. Συνήθως ὁ τυχερός κερδίζει κάποιο δῶρο ἀπό τήν ἑταιρεία.

Στήν ἑταιρεία θά κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα μέ κάθε ἐπισημότητα. Σήμερα, πολλές ἑταιρεῖες διοργανώνουν γιορτή γιά τούς ἐργαζομένους καί τίς οἰκογένειες τῶν ναυτικῶν.

Στούς φορεῖς καί στά σωματεῖα ἡ τελετή ἔχει πάντα ἰδιαίτερη βαρύτητα, ἀφοῦ οἱ ὁμιλίες πού θά ἐκφωνηθοῦν ἔχουν πάντα τήν δική τους, ἰδιαίτερη σημασία.

Ὅπως εἶχαν ἐφέτος οἱ ὁμιλίες στήν κοπή τῆς πίτας τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιμελητηρίου ἀλλά καί σέ ἐκείνη τῆς Ἑνώσεως Πλοιάρχων.

Στήν κοπή τῆς πίτας τοῦ Ἐπιμελητηρίου ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν Θεόδωρος Βενιάμης ἀναφέρθηκε γιά μία ἀκόμη φορά στήν ἀνταγωνιστικότητα καί τό κόστος τῶν ἑλληνικῶν πληρωμάτων, τά ὁποῖα ἡ πλοιοκτησία θεωρεῖ μέν ἱκανά καί ἀπαραίτητα, ἀλλά «εἶναι θεμελιώδους σημασίας τό ἑλληνόκτητο πλοῖο νά εἶναι ἀνταγωνιστικό γιά νά μείνει πρωτοπόρο στόν διεθνῆ ἀνταγωνισμό».

Τό «γάντι» σήκωσε ὁ παριστάμενος γραμματέας τῆς ΠΝΟ Γ. Χαλᾶς, ὁ ὁποῖος ξεκαθάρισε τήν στάση τῆς Ὁμοσπονδίας τονίζοντας ὅτι «κάτι τέτοιο δέν μπορεῖ νά γίνει, ἀφοῦ ἀντίκειται ἀκόμη καί στήν διεθνῆ σύμβαση MLC»!

Ὁ Θ. Βενιάμης δέν ἀπάντησε, ἀλλά φέρεται νά ἔχει δηλώσει ὅτι τά ὅσα περί τῆς MLC ἔχει δηλώσει ὁ Γ. Χαλᾶς δέν ἔχουν βάση, δεδομένου ὅτι ἡ ἐν λόγω διεθνής σύμβαση δέν ἀναφέρεται σέ οἰκονομικούς ὅρους ἐργασίας ἀλλά στίς συνθῆκες ἀπασχολήσεως, τά δικαιώματα καί τήν κοινωνική προστασία τῶν ναυτικῶν, ἐνῶ τό διεθνές νομικό πλαίσιο ἀναγνωρίζει τήν ὑπογραφή ἀτομικῶν συμβάσεων ἐργασίας.

Προχθές, ὅμως, στήν κοπή τῆς Βασιλόπιτας τῶν πλοιάρχων ὁ Νέστωρ τοῦ ἐφοπλισμοῦ καί καπετάνιος ὁ ἴδιος, Παναγιώτης Τσάκος, εἶχε ἕναν λόγο περισσότερο νά μιλήσει, παρουσία καί τοῦ γραμματέα τῆς ΠΝΟ. «Πρέπει νά διατηρήσουμε τή ναυτική παράδοση τῆς χώρας μας. Καί δέν ἀναφέρομαι μόνο στούς πέντε-ἕξι ἕλληνες ἀξιωματικούς πού ἔχουν τά πλοῖα ἀλλά καί στά πληρώματα. Ἡ ἑλληνική ναυτιλιακή κοινότητα πρέπει νά ἀπευθυνθεῖ στούς νέους μέχρι 30 ἐτῶν πού εἶναι ἄνεργοι καί οἱ ὁποῖοι σέ ἀρκετές περιπτώσεις μένουν ἀκόμα μέ τούς γονεῖς τους. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά γίνουν ὑπαξιωματικοί τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ καί νά ἐξελιχθοῦν σέ ἠλεκτρολόγους ἤ λοστρόμους» τόνισε ὁ καπετάνιος.

Κι ὅταν ἀναφέρθηκε στήν γνωστή ἐπωδό περί «φιλιππινέζικων ἀμοιβῶν» ἀνέφερε ὅτι «τά πληρώματα ἀπό τίς Φιλιππῖνες ἀμείβονται μέ 1.400 εὐρώ τό μῆνα. Ποσό πού σήμερα στήν Ἑλλάδα θεωρεῖται ὑψηλό μέ βάση τόν βασικό μισθό στή στεριά πού δέν ξεπερνᾶ τά 650 εὐρώ!»…

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τόν τελευταῖο καιρό ὁ Παν. Τσάκος ἔχει ἐπισημάνει πολλάκις τόν κίνδυνο ἀφελληνισμοῦ τῆς ναυτιλίας μας, καθώς χάνονται οἱ Ἕλληνες ναυτικοί καί ἡ τεχνογνωσία τους, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πολύ φοβᾶμαι ὅτι τά χρόνια πού περνᾶνε θά περισσέψουν ἐλάχιστοι μόνο Ἕλληνες ναυτικοί καί αὐτοί γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἀκτοπλοΐας»…

Ἡ συνέχεια ἀναμένεται μέ ἐνδιαφέρον…

Απόψεις

Πρός πτώση ἡ κυβέρνησις τῶν Συντηρητικῶν στήν Μεγάλη Βρεταννία

Εφημερίς Εστία
Σέ δίνη ὁ Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά τόν Γάλλο Πρόεδρο Ἐμμανυέλ Μακρόν ὁ ὁποῖος ἔχασε τήν πλειοψηφία – Φόβοι γιά εὐρωπαϊκό ντόμινο ἀποσταθεροποιήσεως

Δύσκολη ἀνηφόρα ὁ πατριωτισμός

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπικίνδυνος πειρασμός ὁ προεκλογικός λαϊκισμός στά ἐθνικά θέματα

Ἀντικλεπτικά στά τρόφιμα στήν Βρεταννία!

Εφημερίς Εστία
Λονδῖνο

Πενῆντα δύο πυρκαγιές σχεδόν ταυτοχρόνως…

Δημήτρης Καπράνος
Μοῦ γράφει καλός φίλος:

Παρασκευή, 6 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ