ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ὁ βιασμός τῶν Μουσῶν, στήν ὁδό Ἀδριανοῦ

Διάβασα μιά ἀνάρτηση τοῦ φιλτάτου Βαγγέλη Μπουντούνη

«Γνωρίζω πολύ καλά ἀπό πρῶτο χέρι, τόν ἀγῶνα πού ἔχουν δώσει ἡ Λούλη Ψυχούλη καί ἡ Νίνα Κουκουράκη γιά νά στήσουν τό “Athenaeum”, ἕνα Ὠδεῖο-κόσμημα στό κέντρο τῆς Ἀθήνας! Δυστυχῶς κάποια κτήνη μπῆκαν μέσα καί τό λεηλάτησαν! Δυστυχῶς αὐτά τά κτήνη δέν μπῆκαν μέσα στό Athenaeum γιά νά τό κλέψουν, μπῆκαν γιά νά τό καταστρέψουν! Εἶναι ἕνας ἀκόμη βιασμός, πού ἔγινε μπροστά στά μάτια μας! Θά περιμένουμε ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία νά κάνει αὐτό πού πρέπει!»… Ἀτυχῶς, ἀγαπητέ καί διακεκριμένε διεθνῶς Ἕλληνα κιθαριστή, ὁ ἐν λόγῳ βιασμός δέν ἔχει τό «σασπένς» τῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀπασχολοῦν τώρα. Δέν παρενέβη γιά τόν βιασμό αὐτόν, τό ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, δέν ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως ἡ τηλεόραση καί τά ραδιόφωνα. Σκεφθεῖτε, ὅμως, ἀγαπητοί, τήν κτηνωδία αὐτῶν τῶν ἀτόμων. Εἰσέβαλαν σέ ἕναν οἶκο τῆς ὑψίστης τῶν τεχνῶν καί κατέστρεψαν τά πάντα! Ἀντιγράφω τό ρεπορτάζ: «Οἱ εἰκόνες πού ἀντίκρυσαν οἱ ἄνθρωποι τῆς διοίκησης, οἱ ὁποῖοι κατήγγειλαν τό γεγονός, ἦταν πραγματικά σοκαριστικές .Ἡ ἔρημη, λόγω lockdown, ὁδός Ἀδριανοῦ, ὅπου στό νούμερο 3 ἐδῶ καί 22 χρόνια στεγάζονται τό Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο καί τό Ὠδεῖο Athenaeum (Ἀτενέουμ), ἔδωσαν μία λαμπρή εὐκαιρία σέ κλέφτες νά κόψουν τήν σιδεριά παραθύρου, νά παραβιάσουν πόρτες καί μέ τήν ἡσυχία τους νά βανδαλίσουν, νά καταστρέψουν καί ἀπογυμνώσουν τό κτίριο ἀλλά καί νά ληστέψουν τή μεγάλη περιουσία τῶν δύο ὀργανισμῶν» ἐπισημαίνουν στήν ἀνακοίνωσή τους. Ὅπως ἐξηγοῦν οἱ ἴδιοι κάποια στιγμή, τίς τελευταῖες 20 ἡμέρες, τά ἄτομα αὐτά ἐγκαταστάθηκαν στό κτήριο καί ἀφοῦ ἔψαξαν σχολαστικά καί ἄδειασαν ὅλες τίς βιβλιοθῆκες, τά γραφεῖα, τό λογιστήριο καί τούς ὑπόλοιπους χώρους του, ἔκλεψαν ἤ κατέστρεψαν τά πάντα: κιθάρες, βιολοντσέλο κοντραμπάσο, ἅρπα, μεταλλόφωνα καί ξυλόφωνα, 3 σέτ ντράμς, πίνακες, γλυπτά καί φωτιστικά, τηλεφωνικό κέντρο καί ὑπολογιστές, σωληνώσεις ὕδρευσης, θέρμανσης καί καλωδιώσεις ΔΕΗ, μέ ἀποκορύφωμα τήν καταστροφή τοῦ σέτ τῶν μεγάλων κρουστῶν, πού δέν μποροῦσαν νά μεταφέρουν, γιά νά ἀποσπάσουν τά μεταλλικά στεφάνια τῶν τυμπάνων καί τέλος προχώρησαν στόν ψεκασμό ὅλου τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ τριώροφου κτηρίου μέ σκόνη ἀπό τούς πυροσβεστῆρες. Ἀπό τόν ψεκασμό δέν γλίτωσαν οὔτε καί τά 18 πιάνα πού βρέθηκαν ἀνοικτά καί σέ ἄθλια κατάσταση. Τελικά, κάτοικος τῆς περιοχῆς τούς ἀντιλήφθηκε, κάποια στιγμή πού ἔφευγαν καί εἰδοποίησε. Σημειώνουμε ὅτι στό Athenaeum φοιτοῦν τήν τρέχουσα περίοδο 200 σπουδαστές ἐνῶ πραγματοποιοῦνται καί ἐξετάσεις γιά διπλώματα. Ἤδη ἡ διοίκηση προσπαθεῖ νά ἀποκαταστήσει ὅσο περισσότερες ζημιές γίνεται ἔτσι ὥστε νά συνεχίσει τή λειτουργία του ὅταν ἀρθοῦν τά περιοριστικά μέτρα γιά τόν κορωνοϊό.

Φυσικά, τά ὄργανα πού ἔκλεψαν τά ζῶα αὐτά, κάπου θά πουληθοῦν! Ἐλπίζουμε ἐκεῖνοι τούς ὁποίους θά πλησιάσουν οἱ βάνδαλοι, νά εἰδοποιήσουν τήν Ἀστυνομία καί νά συλληφθοῦν οἱ βάρβαροι κλέφτες. Τό «Athenaeum» εἶναι, πράγματι, μιά κυψέλη τῆς Μουσικῆς γιά τήν πρωτεύουσα. Καί, δυστυχῶς, δέν ἔχουμε τόσες πολλές, ὥστε νά ἀδιαφορήσουμε γιά τήν ἀποτρόπαιη πράξη τῶν κακοποιῶν. Ὀρθῶς ἐπιδείχθηκε εὐαισθησία καί κινητοποίηση τῶν ἀρχῶν γιά τά ἄλλα τρέχοντα μεγάλα θέματα, ἀλλά καί τό ἐν λόγῳ, μεγάλο εἶναι, καί σοβαρό.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923