Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν ΕΣΗΕΑ

Ἡ Ἕνωσις Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν εἶναι –κυρίως– πνευματικό σωματεῖο.

Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν καί ὑπό τήν πίεση τῶν συνεχῶν ἐργασιακῶν ἀλλαγῶν καί τῶν πιέσεων πού δέχθηκε ὁ κλάδος, ἡ ΕΣΗΕΑ ἔγειρε περισσότερο πρός τόν ἄκρατο συνδικαλισμό. Ὑπῆρξαν περίοδοι κατά τίς ὁποῖες τό Σωματεῖο τό ὁποῖο ἵδρυσαν ἄνθρωποι σάν τόν Κονδυλάκη, τόν Παλαμᾶ, τόν Παπαντωνίου, τόν Παπαδιαμάντη, ἐλάχιστη εἶχε σχέση μέ τήν πνευματικότητα καί οὔτε πού ἤθελε νά ἔχει σχέση μέ τά προαναφερθέντα πεφωτισμένα πρόσωπα.

Χθές ἡ ΕΣΗΕΑ ἐπανέκαμψε στήν ὁδό τῆς πνευματικότητας. Καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ «Μορφωτικοῦ Ἱδρύματός» της, τοῦ ὁποίου ἡγεῖται ἡ Πρόεδρος τῆς ΕΣΗΕΑ Μαρία Ἀντωνιάδου, μιά δυναμική Ποντία δημοσιογράφος ἀπό τήν Κοζάνη, ὑποδέχθηκε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τοῦ ἀπένειμε τήν ὑψίστη διάκριση, τόν «Χρυσοῦν Ξενοφῶντα».

Ἐμεῖς, οἱ δημοσιογράφοι, θεωροῦμε τόν Ξενοφῶντα τόν πρῶτο «Πολεμικό ἀνταποκριτή». Πράγματι, ἡ «Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις» εἶναι μία ἀπολύτως δημοσιογραφική ἀποστολή, καθώς ὁ Ξενοφῶν περιγράφει μέ κάθε λεπτομέρεια τίς περιπέτειες τοῦ στρατεύματος στό ὁποῖο μετεῖχε καί ὁ ἴδιος, ὡς ἐπί κεφαλῆς ἀλλά καί ὡς καταγραφεύς τῶν γεγονότων!

Ὁ μέγας αὐτός ἱστορικός περιγράφει τήν διαδρομή καί τήν δράση τοῦ σώματος τῶν 13.000 Ἑλλήνων μισθοφόρων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ 700 Σπαρτιᾶτες (οἱ «Μύριοι»), ἀπό τήν στιγμή πού ἐντάχθηκαν στόν στρατό τοῦ Κύρου, υἱοῦ τοῦ Δαρείου καί τῆς Παρισάτιδος, στήν ἐκστρατεία κατά τοῦ μεγαλυτέρου ἀδελφοῦ τοῦ Ἀρταξέρξη καί εἰδικότερα μέχρι τόν τερματισμό τῆς περιπετειώδους ἐπιστροφῆς τους ἀπό τήν Μικρά Ἀσία πρός τήν θάλασσα, μέ ἐκείνη τήν μνημειώδη ἰαχή: «Θάλαττα, θάλαττα»!

Χθές, λοιπόν, ἡ ΕΣΗΕΑ, ἡ ὁποία ἐσχάτως ἐπιδεικνύει ἀξιοπρόσεκτη ἐξωστρέφεια, τόσο μέ τήν δημιουργία τῆς ἐξαιρετικῆς βιβλιοθήκης «Δημήτριος Πουρνάρας», δωρεά τῶν παιδιῶν τοῦ ἀειμνήστου προέδρου της δημοσιογράφου καί ἐκδότου, ὅσο καί μέ μία σειρά πνευματικῶν ἐκδηλώσεων, ὑπεδέχθη στό φιλόξενο κτίριό της τόν προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕναν ἄνθρωπο λόγιο καί πνευματικό, ὅπως τόν χαρακτήρισε ἡ γραμματεύς τοῦ «Μορφωτικοῦ», ἐξαίρετη συνάδελφος Φανή Πετραλιᾶ. Τόν Πατριάρχη προσεφώνησε ὁ διάσημος συγγραφεύς καί συνεργάτης πολλῶν ἐντύπων καί ἄλλων μέσων Βασίλης Βασιλικός, ὑπενθυμίζοντάς μας, στούς παρόντες, τήν οἰκολογική εὐαισθησία τοῦ κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποκαλώντας τον «Πράσινο Πατριάρχη». Καί ἀφοῦ ἀκούσαμε τήν προσφώνηση, ἦλθε ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ Ἴμβριος Ἱεράρχης ἀνέβηκε στό βῆμα καί ἀκούσαμε τά …ξεχασμένα ἑλληνικά! Ἀκούσαμε τήν καθαρεύουσα, ρέουσα καί διάφανη, ἀκούσαμε λέξεις πού δέν εἴχαμε ἀκούσει γιά χρόνια πολλά, λέξεις τίς ὁποῖες οἱ σημερινοί συνάδελφοί μας δέν εἶχαν τήν χαρά νά διδαχθοῦν, καί μᾶλλον δέν καταλαβαίνουν! Διότι εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ σημερινοί συνάδελφοί μας δέν γνωρίζουν τό ρῆμα «ἐπιδαψιλεύω», καί στό ἄκουσμά του θά σκέφθηκαν ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν πραγματική του ἔννοια. Ἀκούσαμε νά γίνεται χρήση μετοχῶν, χρήση τῆς δοτικῆς πτώσεως, νά ἀναφέρονται σωστά τριτόκλιτα ὀνόματα καί νά τονίζονται σωστά οἱ λέξεις. Ἦταν μιά λαμπρή καί λιτή συνάμα ἐκδήλωση, γιά τήν ὁποία ἀξίζουν συγχαρητήρια στήν πρόεδρο καί τούς συνεργάτες της. Ἡ ΕΣΗΕΑ προσπαθεῖ νά ξαναβρεῖ τόν βηματισμό της. Καί αὐτό εἶναι σημαντικό.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε