Ὁ Μητσοτάκης δεξιός

ΤΕΛΙΚΩΣ ποιές δημοσκοπήσεις λένε τήν ἀλήθεια; Αὐτές πού δίνουν εὐρύ προβάδισμα νίκης μέ 12-14 μονάδες διαφορά στή ΝΔ;

Ἐκεῖνες πού βρίσκουν τήν διαφορά περί τίς 9-10; Ἤ οἱ δημοσκοπήσεις μέ κάλπη σέ δεῖγμα 10.000 ἀτόμων ὅπου ἡ διαφορά περιορίζεται στό 5,5%;

Ἄν καί σέ ὅλες προηγεῖται μέ ἄνεση ἡ ΝΔ, τό εὖρος τῆς διαφορᾶς καί ἡ ὕπαρξη ἤ μή αὐτοδυναμίας θά παίξει καταλυτικό ρόλο στίς μετεκλογικές ἐξελίξεις. Στήν σύνθεση καί στήν συγκρότηση τῆς νέας κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, οἱ διαφορετικοί ἀριθμοί παράγουν πρόβλημα ἐκτίμησης.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τά βασικά. Ὅποια δημοσκόπηση καί ἄν λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν του, εἴτε μέ τίς μεγάλες διαφορές εἴτε μέ τίς μικρές διαφορές, θά διαπιστώσει ὅτι ἡ ΝΔ αὐξάνει τήν δύναμή της σέ σύγκριση μέ τίς παλαιότερες. «Ξεκόλλησε» ἀπό τήν στασιμότητα. Καί τό ἐρώτημα εἶναι γιατί.

Μιά πρώτη πρόχειρη ἐξήγηση θά μποροῦσε νά ἦταν ὅτι τό Μακεδονικό πλήττει βαρύτατα τόν ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο πού σέ ὅλες τίς μετρήσεις ὁ ΣΥΡΙΖΑ διατηρεῖ τίς δυνάμεις του, ἄρα ἡ αὔξηση τῆς διαφορᾶς, περιστασιακή ἤ μόνιμη, θά κριθεῖ σέ βάθος χρόνου, δέν ὀφείλεται σέ τυχόν ἀποσυσπείρωση τῆς Ἀριστερᾶς.

Τί συνέβη λοιπόν; Εἰς τί συνίσταται ἡ μεταβολή; Ἡ μεταβολή ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ ἄφησε τόν ρεαλιστή καί φιλελεύθερο Κυριάκο Μητσοτάκη στήν ἄκρη, τόν τοποθέτησε στό ράφι καί ἀποφάσισε νά ἡγηθεῖ τῆς ἑλληνικῆς Δεξιᾶς. Τοῦ πλέον πειθαρχημένου συνόλου ψηφοφόρων στήν ἑλληνική πολιτική ἱστορία, ὅπως διηγεῖται ὁ πατέρας του στόν Ἀλέξη Παπαχελᾶ.

Τόν γνωστό Μητσοτάκη τῆς ρεάλ πολιτίκ, τῶν καλῶν τρόπων μέ τήν Εὐρώπη, τῶν ρήξεων καί τῶν τομῶν στόν δημόσιο τομέα, θά τόν συναντήσουμε πιθανότατα ξανά μετά τίς ἐκλογές.

Ἀλλά αὐτή τήν στιγμή τό βέβαιον εἶναι ὅτι γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἀνάδειξή του στήν ἡγεσία τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016, προσαρμόστηκε ὁ ἴδιος στήν παράταξή του ἀντί νά προσαρμοστεῖ ἡ παράταξη στόν ἴδιο. Ἡ στάση του στό Μακεδονικό μέ βάση τό πολιτικό προφίλ του εἶναι ἔκπληξη.

Ὁ Τσίπρας ὑπολόγιζε ὅτι θά πορευτεῖ στήν βάση τοῦ συμβιβασμοῦ καί πώς θά λογαριάσει τίς σχέσεις του μέ τούς ξένους ἡγέτες.

Ἀπεδείχθη ὅτι τόν ζύγισε λάθος, καί γι’ αὐτό σήμερα δείχνει ἀμήχανος καί αἰφνιδιασμένος ἀπό τήν στροφή τῆς ΝΔ στό προσφυγικό, στό Μακεδονικό, στίς σχέσεις μέ τήν ΕΕ. Καί αἰφνιδιασμένος ὅπως εἶναι διαπράττει κλασικά ἀριστερά λάθη.

Τό νά ταυτίζεις τόν Μητσοτάκη μέ τόν Ὄρμπαν καί τόν Σαλβίνι στήν παροῦσα φάση εἶναι δῶρο γιά τήν συντηρητική παράταξη, ὄχι κατηγορία.

Διότι ἀκόμη καί αὐτοί οἱ διστακτικοί ψηφοφόροι τῆς Δεξιᾶς πού κινοῦνται στίς παρυφές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐντυπωσιάζονται ὅταν ἀκοῦνε τόν «δαίμονα» Τσίπρα νά ταυτίζει τόν Κυριάκο μέ ἡγέτες πού θαυμάζουν.

Ἡ μείζων μεταβολή τῆς περιόδου εἶναι αὐτή λοιπόν: ὁ Μητσοτάκης, δεξιός. Καί ἐπειδή τό Σκοπιανό δέν θά φύγει ἀπό τήν ἀτζέντα, ἡ ἐπίδρασή της θά εἶναι καί μόνιμη. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὅμως, τήν μάχη θά τήν κρίνουν ἡ οἰκονομία, τά θέματα διαφάνειας καί ἐνδεχομένως ἡ ἁπλή ἀναλογική.

Εἶναι ζήτημα πρός ἀπάντηση ἄν ὁ κόσμος θά ἀρχίσει νά συμπεριφέρεται ἀναλογικά ἀκόμη καί ἀπό τήν ἑπόμενη ἀναμέτρηση, δίνοντας δύναμη στούς μικρούς.

Μετέχοντας προσφάτως σέ μιά ἐκδήλωση τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Prorata ἐπέμεινα πώς ἄν οἱ δημοσκοπήσεις ἀντιφάσκουν πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε καί τήν παρατήρηση, νά «στήνουμε» αὐτί, νά ἀκοῦμε τήν βοή τῆς κοινωνίας γιά νά καταλαβαίνουμε.

Διατρέχοντας τήν Ἑλλάδα καιρό τώρα, ἡ ἐντύπωσή μου εἶναι πώς ὁ σκληρός πυρήνας τῆς διαφορᾶς (ὄχι ἡ τελική διαφορά, ἀλλά ἡ βάση ἐκκίνησης) μεταξύ ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἕξι μονάδες.

Αὐτός ὁ πυρήνας μπορεῖ νά ἐκτοξευτεῖ σέ «δεκάρια», μπορεῖ καί νά συρρικνωθεῖ ὅμως. Ὑπάρχουν ὑπόγεια ρεύματα, ὑπάρχει προδιάθεση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος (δεῖτε τί συμβαίνει μέ τά θέματα ταυτότητας) ἀλλά γιά νά βγεῖ τό ἕνα ἤ τό ἄλλο ρεῦμα στήν ἐπιφάνεια πρέπει νά ὑπάρξουν ἀφορμές.

Ἔχω ἀνακαλύψει φυλές ψηφοφόρων-ἔκπληξη ὑπέρ Κυριάκου (διασώστρια ΕΚΑΒ πού συμφωνεῖ μέ τίς προτάσεις του γιά τήν ὑγεία), ἔχω ἐντοπίσει φυλές ψηφοφόρων-ἔκπληξη ὑπέρ Τσίπρα (γυναῖκες ἀστικῶν περιοχῶν πού θεωροῦν ὅτι τέσσερα χρόνια δέν ἰσοφαρίζουν σαράντα), συναντῶ τέλος συνεχῶς ὑπερσυντηρητικούς ἄνδρες τῶν ἄκρων. Σιωπηρούς.

Καί τέλος εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη ἡ πεποίθησή μου ὅτι τήν τελική ὤθηση στό ἐκλογικό σῶμα δίνουν οἱ γυναῖκες, ὄχι οἱ ἄνδρες.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: δεῖτε πόσα ὑπεσυντηρητικά sites εἶναι στά δέκα πρῶτα τοῦ ἐπίσημου μετρητῆ ἀπήχησης τοῦ Internet Αlexa: Πάνω ἀπό τρία. Πολλές φορές τό τί ψηφίζουμε φαίνεται ἀπό τό τί διαβάζουμε!

Απόψεις

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;