ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ κύκλος τοῦ ἐγκλήματος καί οἱ πυλῶνες

Τρεῖς εἶναι οἱ πυλῶνες γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἐγκλήματος

Ἡ Δίωξη (Ἀστυνομία), ἡ Δικαιοσύνη καί ὁ Σωφρονισμός.

Χθές, ἀναφερθήκαμε στήν βία, ἡ ὁποία ἐκπέμπεται ἀπό κάθε πηγή δραστηριότητος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀπό τά ΜΜΕ, τίς ταινίες, τήν καθημερινή συμπεριφορά μας. Κλείνοντας τό χθεσινό μας δημοσίευμα ἀναφέραμε:

«Καί ὁ κύκλος τῆς βίας μεγαλώνει καθημερινά. Καί δέν πρόκειται νά βγοῦμε εὔκολα ἀπό αὐτόν»…

Δυστυχῶς, δέν πέρασαν παρά ἐλάχιστες ὧρες, μέχρι νά μάθουμε γιά τό στυγερό ἔγκλημα στά Γλυκά Νερά, μέ θῦμα τήν εἰκοσάχρονη μητέρα καί φοιτήτρια.

Οἱ ληστές (πιθανότατα ἀλλοδαποί) μπῆκαν στό σπίτι τοῦ νεαροῦ ζεύγους σπάζοντας τό παράθυρο, ἔδεσαν τόν σύζυγο καί βασάνισαν μέχρι θανάτου τήν εἰκοσάχρονη γυναίκα, πού εἶχε δίπλα της τό ἕνδεκα μηνῶν βρέφος της!

Προηγουμένως εἶχαν στραγγαλίσει καί τόν σκύλο τῆς οἰκογένειας καί τόν εἶχαν κρεμάσει στήν κουπαστή τῆς σκάλας!

Δυστυχῶς, ἀγαπητοί, περάσαμε πλέον στήν σφαῖρα τοῦ «κάθε μέρα καί χειρότερα». Οἱ στυγεροί δολοφόνοι τῆς «Μαρφίν» παραμένουν ἀσύλληπτοι, τό ἴδιο καί οἱ δολοφόνοι τοῦ δημοσιογράφου Καραϊβάζ, τοῦ δημοσιογράφου Γκιόλια, ὅπως καί οἱ δολοφόνοι κάποιων «ἐπιχειρηματιῶν» (δηλαδή σκληρῶν κακοποιῶν, ἐμπόρων ναρκωτικῶν καί «νονῶν» τῆς νύχτας)… Δέν ξέρουμε τί λέει τό ὑπουργεῖο (κατ’ εὐφημισμόν) Προστασίας τοῦ Πολίτη. Ἀλλά οἱ ἐπιδόσεις του εἶναι πολύ κάτω ἀπό τήν βάση! Ὁ πῆχυς εἶναι τόσο χαμηλά, πού ἀκουμπᾶ στό πάτωμα! Ἡ Ἀστυνομία θεωρεῖ τεράστια ἐπιτυχία τό ὅτι συνέλαβε ἕναν νεαρό ἐπιδειξία, ὁ ὁποῖος «πιάστηκε» ἀπό τήν κάμερα μιᾶς πολυκατοικίας καί ἔχουν πέσει ἐπάνω του τά ἀδηφάγα ΜΜΕ νά τόν βγάλουν «ἐπίδοξο βιαστή», λές καί δέν ἀφθονοῦν οἱ τύποι αὐτοί στούς λοφίσκους καί τίς παραλίες τῆς Ἀττικῆς τά βράδια…

Γιά νά δοῦμε, ὅμως, τούς πυλῶνες. Ἡ δίωξη (Ἀστυνομία) δέν μπορεῖ νά παινευτεῖ γιά τήν ἀποτελεσματικότητά της. Ναί, εἶναι συχνές οἱ συλλήψεις ἐμπόρων ναρκωτικῶν, ἀλλά στίς περιπτώσεις αὐτές γνωρίζουμε καλά ὅτι τόν κύριο ρόλο παίζει «ἡ πληροφορία». Ἐκεῖ πού ἡ πληροφορία ἐκλείπει, δέν ὑπάρχει ἀποτέλεσμα (Καραϊβάζ, Μαρφίν, Γκιόλιας). Μιλήσαμε μέ στελέχη τῆς Ἀστυνομίας καί θά ἔλεγα ὅτι τά βρήκαμε «μουδιασμένα» καί μέ παράπονα…

Τό μεγάλο παράπονο εἶναι ὅτι «τούς πιάνουμε καί τούς ἀφήνουν» ἤ «πηγαίνουν στή φυλακή καί βγαίνουν σχεδόν ἀμέσως»… Ἀκούσαμε πολλές φορές τήν φράση «Νόμος Παρασκευόπουλου» καί «ἰσόβια πού δέν εἶναι ἰσόβια» καί τήν μεταφέρουμε. Μιλώντας μέ λειτουργούς τῆς Δικαιοσύνης, συναντήσαμε κυρίως τήν ἄποψη «ἐμεῖς ἐφαρμόζουμε τούς ἰσχύοντες Νόμους, τούς ὁποίους ψηφίζει ἡ Βουλή» καί μᾶλλον ἔτσι εἶναι τά πράγματα. Σοῦ λέει «Ἐγώ τοῦ ρίχνω 25 χρόνια καί σέ πέντε-ἕξι, εἶναι ἔξω σάν κύριος!»… Γιά τόν Σωφρονισμό, τά πράγματα εἶναι γνωστά. Τά κατ’ εὐφημισμόν Σωφρονιστικά καταστήματα οὐδένα σωφρονίζουν, ἀντιθέτως, διαφθείρουν περισσότερο ἀλλά καί –πολλές φορές– οἱ κακοποιοί δροῦν …πιό ἄνετα μέσα παρά ἔξω ἀπό τήν φυλακή! Μιλήσαμε μέ σωφρονιστικούς ὑπαλλήλους. «Οἱ τοποθετήσεις γίνονται μέ κομματικά κριτήρια. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού γνωρίζουν τό σύστημα καί πῶς νά τό ἀντιμετωπίσουν, ἀλλά τούς ἔχουν βάλει στό “ψυγεῖο” (κάποιοι μᾶς εἶπαν καί …στόν φοῦρνο) γιά κομματικούς λόγους καί τά προβλήματα ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι κάτι πρέπει νά γίνει. Εἰδάλλως, τό ὑπουργεῖο “Προστασίας τοῦ Πολίτη” θά πρέπει νά προσθέσει στόν τίτλο του καί ἕνα ἐρωτηματικό.»

Απόψεις

Τό Facebook προστάτης τοῦ Στάλιν

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ζούκερμπεργκ «κατέβασε» ἑλληνική ἀνάρτηση πού ὑπενθύμιζε πώς ὁ κομμουνιστής ἡγέτης κατεδίκασε σέ λιμό τόν λαό τῆς Οὐκρανίας τό 1932

Στίς Βρυξέλλες τό μυστικό τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ ἐφιάλτης τῆς αἱρεσιμότητας γιά τό κράτος δικαίου

SOS ἀπό τούς βιομηχάνους γιά τό ἐνεργειακό κόστος

Εφημερίς Εστία
Δέν ἔλαβαν ἀπαντήσεις οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΕΒ

Ἡ διαρκής φλυαρία βλάπτει τό ποδόσφαιρο

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πού εἶναι καταπίεση τό νά βλέπεις ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο νά…

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ