ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ὁ κύκλος τοῦ ἐγκλήματος καί οἱ πυλῶνες

Τρεῖς εἶναι οἱ πυλῶνες γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἐγκλήματος

Ἡ Δίωξη (Ἀστυνομία), ἡ Δικαιοσύνη καί ὁ Σωφρονισμός.

Χθές, ἀναφερθήκαμε στήν βία, ἡ ὁποία ἐκπέμπεται ἀπό κάθε πηγή δραστηριότητος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀπό τά ΜΜΕ, τίς ταινίες, τήν καθημερινή συμπεριφορά μας. Κλείνοντας τό χθεσινό μας δημοσίευμα ἀναφέραμε:

«Καί ὁ κύκλος τῆς βίας μεγαλώνει καθημερινά. Καί δέν πρόκειται νά βγοῦμε εὔκολα ἀπό αὐτόν»…

Δυστυχῶς, δέν πέρασαν παρά ἐλάχιστες ὧρες, μέχρι νά μάθουμε γιά τό στυγερό ἔγκλημα στά Γλυκά Νερά, μέ θῦμα τήν εἰκοσάχρονη μητέρα καί φοιτήτρια.

Οἱ ληστές (πιθανότατα ἀλλοδαποί) μπῆκαν στό σπίτι τοῦ νεαροῦ ζεύγους σπάζοντας τό παράθυρο, ἔδεσαν τόν σύζυγο καί βασάνισαν μέχρι θανάτου τήν εἰκοσάχρονη γυναίκα, πού εἶχε δίπλα της τό ἕνδεκα μηνῶν βρέφος της!

Προηγουμένως εἶχαν στραγγαλίσει καί τόν σκύλο τῆς οἰκογένειας καί τόν εἶχαν κρεμάσει στήν κουπαστή τῆς σκάλας!

Δυστυχῶς, ἀγαπητοί, περάσαμε πλέον στήν σφαῖρα τοῦ «κάθε μέρα καί χειρότερα». Οἱ στυγεροί δολοφόνοι τῆς «Μαρφίν» παραμένουν ἀσύλληπτοι, τό ἴδιο καί οἱ δολοφόνοι τοῦ δημοσιογράφου Καραϊβάζ, τοῦ δημοσιογράφου Γκιόλια, ὅπως καί οἱ δολοφόνοι κάποιων «ἐπιχειρηματιῶν» (δηλαδή σκληρῶν κακοποιῶν, ἐμπόρων ναρκωτικῶν καί «νονῶν» τῆς νύχτας)… Δέν ξέρουμε τί λέει τό ὑπουργεῖο (κατ’ εὐφημισμόν) Προστασίας τοῦ Πολίτη. Ἀλλά οἱ ἐπιδόσεις του εἶναι πολύ κάτω ἀπό τήν βάση! Ὁ πῆχυς εἶναι τόσο χαμηλά, πού ἀκουμπᾶ στό πάτωμα! Ἡ Ἀστυνομία θεωρεῖ τεράστια ἐπιτυχία τό ὅτι συνέλαβε ἕναν νεαρό ἐπιδειξία, ὁ ὁποῖος «πιάστηκε» ἀπό τήν κάμερα μιᾶς πολυκατοικίας καί ἔχουν πέσει ἐπάνω του τά ἀδηφάγα ΜΜΕ νά τόν βγάλουν «ἐπίδοξο βιαστή», λές καί δέν ἀφθονοῦν οἱ τύποι αὐτοί στούς λοφίσκους καί τίς παραλίες τῆς Ἀττικῆς τά βράδια…

Γιά νά δοῦμε, ὅμως, τούς πυλῶνες. Ἡ δίωξη (Ἀστυνομία) δέν μπορεῖ νά παινευτεῖ γιά τήν ἀποτελεσματικότητά της. Ναί, εἶναι συχνές οἱ συλλήψεις ἐμπόρων ναρκωτικῶν, ἀλλά στίς περιπτώσεις αὐτές γνωρίζουμε καλά ὅτι τόν κύριο ρόλο παίζει «ἡ πληροφορία». Ἐκεῖ πού ἡ πληροφορία ἐκλείπει, δέν ὑπάρχει ἀποτέλεσμα (Καραϊβάζ, Μαρφίν, Γκιόλιας). Μιλήσαμε μέ στελέχη τῆς Ἀστυνομίας καί θά ἔλεγα ὅτι τά βρήκαμε «μουδιασμένα» καί μέ παράπονα…

Τό μεγάλο παράπονο εἶναι ὅτι «τούς πιάνουμε καί τούς ἀφήνουν» ἤ «πηγαίνουν στή φυλακή καί βγαίνουν σχεδόν ἀμέσως»… Ἀκούσαμε πολλές φορές τήν φράση «Νόμος Παρασκευόπουλου» καί «ἰσόβια πού δέν εἶναι ἰσόβια» καί τήν μεταφέρουμε. Μιλώντας μέ λειτουργούς τῆς Δικαιοσύνης, συναντήσαμε κυρίως τήν ἄποψη «ἐμεῖς ἐφαρμόζουμε τούς ἰσχύοντες Νόμους, τούς ὁποίους ψηφίζει ἡ Βουλή» καί μᾶλλον ἔτσι εἶναι τά πράγματα. Σοῦ λέει «Ἐγώ τοῦ ρίχνω 25 χρόνια καί σέ πέντε-ἕξι, εἶναι ἔξω σάν κύριος!»… Γιά τόν Σωφρονισμό, τά πράγματα εἶναι γνωστά. Τά κατ’ εὐφημισμόν Σωφρονιστικά καταστήματα οὐδένα σωφρονίζουν, ἀντιθέτως, διαφθείρουν περισσότερο ἀλλά καί –πολλές φορές– οἱ κακοποιοί δροῦν …πιό ἄνετα μέσα παρά ἔξω ἀπό τήν φυλακή! Μιλήσαμε μέ σωφρονιστικούς ὑπαλλήλους. «Οἱ τοποθετήσεις γίνονται μέ κομματικά κριτήρια. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού γνωρίζουν τό σύστημα καί πῶς νά τό ἀντιμετωπίσουν, ἀλλά τούς ἔχουν βάλει στό “ψυγεῖο” (κάποιοι μᾶς εἶπαν καί …στόν φοῦρνο) γιά κομματικούς λόγους καί τά προβλήματα ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι κάτι πρέπει νά γίνει. Εἰδάλλως, τό ὑπουργεῖο “Προστασίας τοῦ Πολίτη” θά πρέπει νά προσθέσει στόν τίτλο του καί ἕνα ἐρωτηματικό.»

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.