ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ ἔξυπνος πατριωτισμός

ΤHN προηγούμενη ἑβδομάδα ἐπανέφερα στήν δημόσια συζήτηση…

… ὁρισμένες σκέψεις πού διατυπώνω σταθερά ἀπό αὐτό τό βῆμα ἀπό τό 2017 καί μετά, ὑπό τόν γενικό τίτλο «Ἔξυπνος πατριωτισμός». Ἀφορμή ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας τοῦ δημόσιου τεμένους τῶν Ἀθηνῶν μέ ἑπταμελές διοικητικό συμβούλιο στό ὁποῖο τήν πλειοψηφία ἔχει ἡ ἑλληνική πολιτεία. Πυρήνας τῆς σκέψης μου ἦταν καί εἶναι –βιβλίο ὁλόκληρο ἔγραψα τό 2000 ἀπό τίς ἐκδόσεις Λιβάνη– ἡ ἄποψη, ὅτι ἡ Τουρκία ἐνοχλεῖται ἀπό τήν ἐθνική πολιτική ἐνσωμάτωσης τοῦ Ἰσλάμ στίς δομές τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας. Πολεμᾶ τούς νόμιμους μουφτῆδες στήν Θράκη, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί ἱεροδικαστές (σαρία), πολεμᾶ τούς ἀποφοίτους τοῦ τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πολεμᾶ τούς μουσουλμάνους δασκάλους τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, πολεμᾶ βεβαίως καί τό δημόσιο τζαμί τοῦ Βοτανικοῦ μέσω συγκεκριμένων δικαιωματιστῶν μουσουλμάνων τῶν Ἀθηνῶν. Τό πολεμᾶ γιατί θά ὁδηγήσει στό κλείσιμο τῶν παράνομων τζαμιῶν τῶν Ἀθηνῶν καί γιατί ἀκυρώνει τά σχέδιά της νά ἐμφανιστεῖ ὡς ὁ ἀρχηγός τῶν μουσουλμάνων Ἀθηνῶν καί Δωδεκανήσων. Ἤδη τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔβαλε λουκέτο σέ ἕνα ἀπό αὐτά στόν Πειραιᾶ τό καλοκαίρι τοῦ 2019 καί ὁ δικαιωματιστής μουσουλμάνος πού τούς «ἐκπροσωπεῖ» ἔκανε λόγο γιά «ἑλληνικά γουρούνια». Ἐννοοῦσε τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων χωρίς νά τολμήσει νά τόν κατονομάσει. Περιττό νά σημειώσω ὅτι τό λουκέτο αὐτό ἔγινε πρῶτο θέμα στόν τουρκικό Τύπο καί ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Πολιτεία ἄν θέλει μπορεῖ νά κλείνει τά παράνομα τζαμιά.

Τήν ἑπομένη τῆς δημοσίευσης τοῦ σημειώματός μου τῆς προηγούμενης ἑβδομάδας καί τίς ἡμέρες πού ἀκολούθησαν, συνέβησαν τά ἑξῆς:

1. Ἡ τουρκική ἐφημερίδα «Χουρριέτ» ἐπιτέθηκε στήν Ἑλλάδα ἐπειδή τό τέμενος πού σχεδίασε τό ἐγνωσμένης φήμης ἀρχιτεκτονικό γραφεῖο Τομπάζη δέν ἔχει μιναρέ. Τό χαρακτήρισε «ἀποθήκη».

2. Ἡ ΕΡΤ στήν πρωινή ἐκπομπή της συνέδεσε ἀπαραδέκτως –ἀπό ἄγνοια– τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις μέ τό τέμενος. Ἐνῶ, ὅπως ἐξηγήθηκε στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο στήν Ἀθήνα τό 2017 ὅταν αὐτός ἐπιχείρησε νά καταστήσει διμερές τό θέμα, τό ζήτημα αὐτό εἶναι ἐκτός ἀτζέντας.

3. Ὁ διαδικτυακός τόπος Vice ἀκολούθησε γνωστή Ἑλληνίδα μουσουλμάνα στήν πρώτη της προσευχή στό τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ. Ὅσα ἀναφέρονται στίς δηλώσεις της ἀλλά καί στό κείμενο ὁμοιάζουν συμπτωματικῶς μέ ὅσα γράφει ὁ τουρκικός Τύπος. Ὅτι τό τέμενος ὁμοιάζει μέ ΚΕΠ (ὁ μουσουλμάνος σύζυγός της τό εἶχε χαρακτηρίσει «περίπτερο» προσφάτως), ὅτι «δέν ἔχει τουριστικό ἤ ἀρχιτεκτονικό ἐνδιαφέρον», ὅτι «δέν μᾶς τιμᾶ», ὅτι «νιώθω ἀνεπιθύμητη», ὅτι «εἶναι σά νά μᾶς λένε εἶσαι μπελᾶς καί θέλουμε νά φύγεις ἀπό τά πόδια μας». Καί ὅλα αὐτά γιά ἕνα τέμενος ἑκατομμυρίων εὐρώ πού πλήρωσε τό Ἑλληνικό Δημόσιο.

4. Δημοσιεύτηκε στό συριζέικο Left.gr κείμενο πού δικαίωνε τά παραπάνω μέ τίτλο «κρατικές ἀσχήμιες στό τέμενος τῶν Ἀθηνῶν» μέ ἀναφορές σέ «κακόγουστη αἰσθητική». Συγκεκριμένα γράφει: «Ἄνοιξε πρίν λίγες μέρες ἐπίσημα τό τζαμί στόν Βοτανικό στήν Ἀθήνα. Καί δυστυχῶς ἀποτελεῖ μνημεῖο κακογουστιᾶς καί ταυτόχρονα προσβολή στό θρησκευτικό συναίσθημα ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων μουσουλμάνων καί μεταναστῶν. Κατ’ ἀρχήν, δέν μοιάζει καθόλου μέ ἰσλαμικό τέμενος, μοιάζει περισσότερο μέ ἀποθήκη –στήν καλύτερη περίπτωση. Γιά νά γίνουν ἀκόμα χειρότερα τά πράγματα, ἡ πρόσοψη τοῦ αἰσθητικά ἀπαράδεκτου κτηρίου καλύπτεται μέ μεγάλα γράμματα ἀπό τήν ἑξῆς ἐπιγραφή: “Ἑλληνική δημοκρατία. Ὑπουργεῖο Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων. Ἰσλαμικό τέμενος Αθηνών”. Ἡ ἐπιγραφή εἶναι μεταφρασμένη καί στά Ἀγγλικά! Τέτοια ἐπιγραφή δέν ὑπάρχει σέ ναό σέ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου. Ἀποτελεῖ προσβολή στό θρησκευτικό συναίσθημα τῶν μουσουλμάνων αὐτῆς τῆς χώρας. Εἶναι ντροπή γιά τό ἑλληνικό κράτος πού δέν σέβεται οὔτε τούς ὑπηκόους του οὔτε τούς μετανάστες. Στό φακό τοῦ left.gr μίλησε ὁ Ναΐμ Ἐλγαντούρ, πρόεδρος τῆς Μουσουλμανικῆς Ἕνωσης…».

5. Ὁ καγκελλάριος τῆς Αὐστρίας Κούρτς ἀνακοίνωσε ὅτι κλείνει 100 παράνομα τζαμιά, καί στήν οὐσία θά ἀντιγράψει τό ἑλληνικό μοντέλο.

6. Τό κερασάκι στήν τούρτα: Γνωστό ἔντυπο πού κινεῖται ἀπό τό χῶρο τῆς δεξιᾶς καί πρός τό ἄπειρο μοῦ ἐπιτέθηκε ἐπειδή ἐπιχειρηματολόγησα γιά τό δημόσιο τέμενος. Μέ χαρακτήρισε –ἐμένα πού μέ ἔχει μηνύσει ὁ Ἐρντογάν– «φιλότουρκο» ἐπειδή ὑποστήριξα ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους εἶναι ἀντι-τουρκική κίνηση!

Ἄς βγάλουμε τώρα τόν λογαριασμό γιά νά δοῦμε ποιός πέφτει στήν παγίδα τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς καί τῶν ἀγγέλων της καί ποιός ὄχι.

Ἡ «Χουρριέτ» δίνει τό σύνθημα: «Ἀποθήκη» τό τέμενος. Ἡ μουσουλμάνα στό Vice: «ΚΕΠ τό τέμενος, δέν μᾶς τιμᾶ». Τό ἀριστερό Left πού ἐν τέλει ἀπέσυρε τήν ἀνάρτηση «Κακόγουστης αἰσθητικῆς τό τέμενος». Γιά τούς κομπάρσους τῆς ἐκεῖθεν δεξιᾶς πού μέ ὅσα ἔγραψαν συμπαρατάχθηκαν μέ τήν μουσουλμάνα, τήν «Χουρριέτ» καί τούς Συριζαίους χωρίς νά τό καταλάβουν, δέ λέω τίποτε. Νά κοιτάξουν ποιοί τούς παρασύρουν.

Καταλήγω: Τό τέμενος πόνεσε τήν Ἄγκυρα, ἀφαίρεσε ἐπιχείρημα ἀπό τήν φαρέτρα της στό σχέδιο νά ἐμφανιστεῖ ὡς προστάτης τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων. Τό τέμενος δέν ἦταν καί δέ θά γίνει ποτέ ἑλληνοτουρκικό θέμα γιατί δέν εἶναι. Ἀφορᾶ τίς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τόν Ἀραβικό κόσμο. Καί τέλος γιά τούς ἀμφισβητίες πού δέν δέχονται τόν διαχωρισμό ριζοσπαστικοῦ καί μετριοπαθοῦς Ἰσλάμ: Ἔχω ζήσει τό Ἰσλάμ στήν ἀπέναντι πόρτα.

Δίπλα μου. Στήν ὁδό Ἐγνατίας στήν Κομοτηνή. Μέ γείτονα τόν ἐνάρετο ἐκδότη ἐφημερίδας Χαλήλ. Δέ γράφω γιά τό Ἰσλάμ μέ αὐτά πού διαβάζω στά βιβλία ἀλλά μέ βάση τά βιώματά μου. Τό μετριοπαθές Ἰσλάμ δέ θέλει νά ἔχει σχέση μέ τήν τζιχάντ. Καί ὅταν ἐπιμένω γιά τόν «ἔξυπνο πατριωτισμό» νά ἀκοῦτε. Τά γεγονότα ἤδη μέ δικαιώνουν.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;